logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 21/2007 z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2007
z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum otworzy艂 posiedzenie. Przedstawi艂 porz膮dek, kt贸ry otrzymali cz艂onkowie Zarz膮du i zaproponowa艂 wprowadzenia zmian polegaj膮cych na wyprowadzeniu punktu dotycz膮cego s艂u偶by zdrowia oraz wprowadzenie dw贸ch uchwa艂 bud偶etowych i wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zmiany do porz膮dku oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Skarbnik Powiatu Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 informacj臋 na temat aktualnej sytuacji finansowej powiatu. Informacja obejmowa艂a mo偶liwo艣ci wykonania dochod贸w oraz niezb臋dne wydatki. Po uwzgl臋dnieniu przychod贸w i rozchod贸w niedob贸r 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu na rok 2007 wynosi 2 368 231 z艂. Aby pokry膰 ten niedob贸r konieczne jest zwi臋kszenie zad艂u偶enia powiatu. 殴r贸d艂em 艣rodk贸w na ten cel mo偶e by膰 emisja obligacji.
Skarbnik poprosi艂 Zarz膮d o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie procedury emisji obligacji i przygotowanie projektu uchwa艂y Rady Powiatu w tej sprawie. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z pogl膮dem, 偶e nale偶y zwi臋kszy膰 zad艂u偶enie powiatu i wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie procedury emisji obligacji na kwot臋 2 500 000 z艂., w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Uchwa艂膮 zosta艂y wprowadzone do bud偶etu dotacje na realizacj臋 zada艅 w艂asnych i zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na kwot臋 42 261 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, przedstawiona przez Skarbnika dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w w planie wydatk贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. W zwi膮zku z tym, 偶e Mieczys艂aw Mularczyk upowa偶niony do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu powiatu nie jest ju偶 cz艂onkiem Zarz膮du konieczna jest zmiana uchwa艂y w tej sprawie. Starosta zaproponowa艂, aby upowa偶nienia udzieli膰 Markowi Mazurowi. Marek Mazur wyrazi艂 zgod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o okre艣lenie wysoko艣ci dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Od 1 wrze艣nia dyrektorem jest Zdzis艂aw Wudarczyk. Jego poprzedniczka mia艂a dodatek w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego. Zarz膮d przyzna艂 dodatek funkcyjny Zdzis艂awowi Wudarczykowi, od 1 wrze艣nia 2007 r. r贸wnie偶 w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu ustnego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem by艂ej pralni szpitala, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna nr 204/9 o powierzchni 0,4324 ha w obr臋bie 9 Pyrzyce. Do przetargu przyst膮pi艂o dw贸ch oferent贸w. Prawo nabycia nieruchomo艣ci uzyska艂 S艂awomir Kocanowski za cen臋 276 tys. z艂. Wydanie nieruchomo艣ci nast膮pi po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej ul. Ko艣cielnej w Gryfinie oraz zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu i zawarcie umowy wieloletniej na zadanie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych. Ireneusz Paw艂owski wyja艣ni艂, 偶e 艂atwiej jest zawrze膰 umow臋, je偶eli oferenci maj膮 艣wiadomo艣膰, 偶e poniesione nak艂ady b臋d膮 wykorzystywane w d艂u偶szym okresie. Poza tym okres realizacji zadania obejmuje prze艂om roku. Zgodnie z uzyskan膮 od radcy prawnego opini膮, umow臋 mo偶na zawrze膰 na okres do 4 lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Wnioskodawca Ireneusz Paw艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.


Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju funkcjonuje ju偶 blisko 2 lata. Z raportu wynika, 偶e wi臋kszo艣ci zada艅 zaplanowanych na lata 2006-2007 nie zrealizowano, cz臋艣膰 zada艅 wymaga aktualizacji lub zmiany. Konieczne jest zweryfikowanie plan贸w jednostek organizacyjnych i uaktualnienie Planu Rozwoju. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e nale偶y w艂膮czy膰 w te dzia艂ania dyrektor贸w jednostek i zaktualizowa膰 Planu Rozwoju.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie kontroli wewn臋trznej w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym, Domu Dziecka w Czernicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Kolejna informacja dotyczy艂a dzia艂a艅 Komendy Powiatowej Policji w zakresie poprawy bezpiecze艅stwa w rejonach dyskotek. Zarz膮d sceptycznie odni贸s艂 si臋 do tej informacji, gdy偶 z przedstawionych tam fakt贸w nie wynika, ze bezpiecze艅stwo ulega poprawie. Zdecydowano powr贸ci膰 do tego tematu.
Ad. 7.

Edward Sad艂owski zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt wyznaczenia przez Starost臋 cz艂onka Zarz膮du upowa偶nionego do sk艂adania o艣wiadczenia woli bez wcze艣niejszych konsultacji z Zarz膮dem.
Wicestarosta Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e zosta艂y podj臋te dzia艂ania w celu zmiany siedziby Domu Dziecka. Istnieje mo偶liwo艣膰, aby przy 50 % udziale Urz臋du Wojew贸dzkiego wybudowa膰 nowy Dom. Rozwa偶ane s膮 lokalizacje w Pyrzycach lub Lipianach.
Starosta poinformowa艂 o planowanym na 20 wrze艣nia spotkaniu w sprawie Programu Odnowy Wsi oraz o planowanym na 4 pa藕dziernika spotkaniu z radnymi Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie dzia艂a艅 w celu pozyskania 艣rodk贸w na planowane w najbli偶szych latach inwestycje samorz膮d贸w powiatu pyrzyckiego.
Edward Sad艂owski poprosi艂 o informacje na temat dzia艂a艅 dyrekcji Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w celu przyj臋cia plac贸wki do grona szk贸艂 resortowych Ministerstwa Rolnictwa oraz o informacje, na jakim etapie jest tworzenie Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci. Starosta przekaza艂 informacje z ostatniego spotkania w sprawie Inkubatora oraz obieca艂 zaprosi膰 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 13 wrze艣nia 2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-10-15 14:02:54
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-15 14:02:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2343licznik odwiedzin: 12481470