logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2007
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta Jaros艂aw Stankiewicz, kt贸ry przewodniczy posiedzeniu Zarz膮du (Starosta przebywa na urlopie wypoczynkowym) powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum otworzy艂 posiedzenie. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad.2.
Wicestarosta przedstawi艂 zebranym informacj臋 w sprawie udzielenia przez Powiat Pyrzycki por臋czenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Na pocz膮tek przedstawi艂 sytuacj臋 Szpitala i jego zad艂u偶enie, kt贸re w chwili obecnej przekracza 3 mln z艂. Przypomnia艂, 偶e poprzedni Zarz膮d podpisa艂 porozumienie z Geotermi膮, w kt贸rym jest mowa o tym, 偶e do sierpnia 2007 roku, wp艂ynie wp艂ata zad艂u偶enia. Uaktywni艂 si臋 r贸wnie偶 ZUS. Geotermia i ZUS zapowiedzia艂y, 偶e nie b臋d膮 d艂u偶ej czeka膰 na sp艂at臋 d艂ugu. W zwi膮zku z t膮 sytuacj膮 dyrektor Szpitala chce wzi膮膰 kredyt na okres 30 lat i wyst膮pi艂 do Zarz膮du z wnioskiem o por臋czenie sp艂aty kredytu. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e rozmawia艂 w tej sprawie z radc膮 prawnym Zdzis艂aw膮 Gac i Skarbnikiem Powiatu Andrzejem Wabi艅skim i doszli do wniosku, 偶e to por臋czenie niesie dla powiatu zbyt wiele zagro偶e艅.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 Skarbnik Powiatu, kt贸ry poprosi艂 zebranych, aby nie podejmowali decyzji zbyt szybko, poniewa偶 jest to sprawa bardzo powa偶na. Przedstawi艂 dokument na temat wydatk贸w powiatu i zaproponowa艂, aby dok艂adnie przestudiowali ten materia艂 na nast臋pnym posiedzeniu. Decyzja o por臋czeniu kredytu dla Szpitala powinna by膰 przemy艣lana i rozwa偶ona. Ponadto wspomnia艂 o tym, 偶e gdyby Szpital nie realizowa艂 sp艂aty kredytu bank automatycznie wszed艂by na konto powiatu i "zamrozi艂by" wszystkie fundusze.
Wicestarosta poprosi艂 Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w naszym bud偶ecie ponad 70% stanowi膮 dotacje. W takiej sytuacji obliczanie na dzie艅 dzisiejszy jakichkolwiek wska藕nik贸w wzrostu, by艂oby pomy艂k膮, poniewa偶 tworzenie bud偶etu na przysz艂y rok b臋dzie wirtualne. Zaproponowa艂, aby te wska藕niki przy tych za艂o偶eniach projektowych ustali膰 na zero procent wzrostu. Jego zdaniem jest to najbezpieczniejsze. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym pogl膮dem i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du dotyczy艂a wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2007. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e informacja o stanie mienia stanowi za艂膮cznik do projektu bud偶etu powiatu i w zwi膮zku z tym potrzebna jest okre艣lona dokumentacja. Uchwa艂a okre艣la wzory wymaganych dokument贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o zwi臋kszenie planu dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych w tej jednostce. Dochody za pierwsze p贸艂rocze s膮 wy偶sze ni偶 przewidywano i okre艣lono w planie. Dzi臋ki prowadzonej dzia艂alno艣ci jednostka uzyskuje dodatkowe dochody. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e stosowana jest zasada - uzyskane przez jednostk臋 dochody s膮 przeznaczone na jej wydatki. Zwi臋kszenie dochod贸w powiatu i przekazanie jednostce 艣rodk贸w musi by膰 wprowadzone uchwa艂膮 Rady. Skarbnik zaproponowa艂, aby to uwzgl臋dni膰 w projekcie uchwa艂y Rady w sprawie zmiany bud偶etu, kt贸ry b臋dzie przygotowywany na sesj臋 wrze艣niow膮. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Uchwa艂膮 zosta艂a wprowadzona do bud偶etu dotacja przyznana przez Wojewod臋 i przeznaczona dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w zwi膮zku z realizacj膮 rz膮dowego programu wzmocnienia motywacyjnego systemu wynagrodze艅 funkcjonariuszy. T膮 uchwa艂膮 wprowadzono r贸wnie偶 dotacj臋 w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlem 呕ywym Towarem. Program ten obejmuje lata 2007-2008 i jest realizowany jako zadanie zlecone. Kwota 10 tys. z艂 jest przeznaczona na dofinansowanie dzia艂alno艣ci O艣rodka Interwencji Kryzysowych funkcjonuj膮cego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007. Uchwa艂a dotyczy艂a przesuni臋膰 w planie wydatk贸w bud偶etu powiatu na 2007 rok zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Skarbnik przekaza艂 cz艂onkom Zarz膮du informacj臋 z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za pierwsze p贸艂rocze 2007 r. Po zapoznaniu si臋 z informacj膮, cz艂onkowie Zarz膮du b臋d膮 mogli wnie艣膰 swoje uwagi. W przypadku braku uwag do informacji zostanie ona przed艂o偶ona Regionalnej Izbie Obrachunkowej i z艂o偶ona do Biura Rady Powiatu Pyrzyckiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Ad. 3.
W wolnych wnioskach rozmawiano na temat tegorocznych do偶ynek powiatowych. Uzgodniono, 偶e w tym roku do偶ynki powiatowe zostan膮 po艂膮czone z diecezjalnymi i odb臋d膮 si臋 2 wrze艣nia. Ksi膮dz arcybiskup wyrazi艂 zgod臋 na takie po艂膮czenie uroczysto艣ci.

Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Miros艂aw Gryczka

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 24 sierpnia 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-09-17 10:14:50
Data ostatniej modyfikacji : 2007-09-17 10:14:50
Liczba wy艣wietle艅 : 2117licznik odwiedzin: 12463620