logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2007 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.


Uchwa艂a Nr 29/2007
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2007 r.


w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2007 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.

Na podstawie:art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p贸藕n. zm.), art. 32 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z p贸藕n.zm), zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczeg贸lnych wojewod贸w, form doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznawania tych 艣rodk贸w ( Dz. U. Nr 46, poz. 430), zgodnie z Uchwa艂膮 Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007, po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych zrzeszaj膮cych nauczycieli
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1. Ustala si臋, 偶e zgodnie z Uchwa艂膮 bud偶etow膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007 r. 艢rodki w rozdziale 80 146 zostan膮 przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Dofinansowaniem mog膮 by膰 obj臋te:

1) organizacja szkole艅, seminari贸w, warsztat贸w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmuj膮cych stanowisko kierownicze,
2) szkolenia rad pedagogicznych,
3) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe dofinansowanie op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli,
4) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe op艂aty za kursy kwalifikacyjne i doskonal膮ce, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego,
5) zakup, przygotowanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych,
6) koszty podr贸偶y s艂u偶bowych nauczycieli uczestnicz膮cych w r贸偶nych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szko艂y lub plac贸wki.

2. Dofinansowanie dotyczy nast臋puj膮cych form doskonalenia nauczycieli:
1) studi贸w uzupe艂niaj膮cych magisterskich,
2) studi贸w podyplomowych,
3) kurs贸w kwalifikacyjnych organizowanych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.

3. Dofinansowania winny dotyczy膰 nauczycieli realizuj膮cych formy kszta艂cenia uj臋te w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szko艂y lub plac贸wki.

4. Dofinansowaniem, o kt贸rym mowa w ust. 2 mog膮 by膰 r贸wnie偶 obj臋ci nauczyciele zajmuj膮cy stanowiska kierownicze w zaakceptowanych przez Starost臋 Powiatu Pyrzyckiego formach.


搂 2.

Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2007 r, w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez powiat pyrzycki wynosi 600 z艂. za semestr.


搂 3.

Zatwierdza si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 r stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 4.

艢rodki na finansowanie zada艅 wynikaj膮cych z 搂 3 b臋d膮 przekazywane szko艂om i plac贸wkom sukcesywnie wraz z nale偶n膮 miesi臋czn膮 cz臋艣ci膮 uchwalonego bud偶etu.


搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.


搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ...........................................


Jaros艂aw Stankiewicz ...........................................


Ireneusz Paw艂owski ...........................................


Edward Sad艂owski ...........................................


Marek Mazur ............................................


Uzasadnienie


Zgodnie z art.70a.ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p贸藕n. zm.) w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y wyodr臋bnia si臋 艣rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgl臋dnieniem doradztwa metodycznego - w wysoko艣ci 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,(...) , a podzia艂u 艣rodk贸w dokonuje si臋 po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych zrzeszaj膮cych nauczycieli. Szczeg贸艂owe zasady sposobu podzia艂u w/w 艣rodk贸w oraz obszary dofinansowania okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczeg贸lnych wojewod贸w, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznawania tych 艣rodk贸w (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2002 r.).

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-07-30 13:02:39
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-30 13:02:39
Liczba wy艣wietle艅 : 2096licznik odwiedzin: 11842414