logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 26 marca 2003 r.
2. 28 marca 2003 r.
3. 16 kwietnia 2003 r.
4. 22 kwietnia 2003 r.
5. 29 kwietnia 2003 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003,
- uchwalenia statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
- uchwalenia statutu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach,
- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du w sprawie:
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2003,
- zmiany w bud偶ecie powiatu na rok 2003,
- okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2003 rok,
- ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego,
- planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2003 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania,
- przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w innym jednostkom organizacyjnym powiatu pyrzyckiego.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- wniosku o umorzenie zaleg艂ych p艂atno艣ci za wynajem pomieszcze艅 biurowych przez Powiatow膮 Stacj臋 Sanitarno-Epidemiologiczn膮 w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 decyzje o negatywnym zaopiniowaniu wniosku Przygotowany jest projekt nowej umowy najmu, w kt贸rym zmniejszono udzia艂 zajmowanej powierzchni o powierzchni臋 komunikacyjn膮. Spowoduje to obni偶enie koszt贸w najmu.
- wniosku pa艅stwa Pajor o odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego. Obecnie zamierzaj膮 sprzeda膰 ten lokal i kupi膰 wi臋ksze mieszkanie zaci膮gaj膮c kredyt. Zwrot bonifikaty pogorszy艂by ju偶 i tak trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 wnioskodawcy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty,
- og艂oszenia o przetargu na sprzeda偶 budynku by艂ego Oddzia艂 Zaka藕nego. Wcze艣niejsze przetargi nie wy艂oni艂y nabywcy. Zarz膮d podj膮艂 jeszcze jedn膮 pr贸b臋 dokonania sprzeda偶y.
- procedury zbycia udzia艂贸w powiatu w budynku przy Placu Ratuszowym 1 na rzecz Gminy Pyrzyce. Wyceniono je na ponad 700 tys. z艂. Gminie obni偶ono cen臋 zakupu o warto艣膰 pomieszcze艅 przeznaczonych na izb臋 tradycji i promocji regionu. B臋dzie to wk艂ad powiatu w tworzenie izby tradycji i promocji regionu.
- wniosku o wprowadzenie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2003 w dziale 600 – Transport i 艂膮czno艣膰 w celu umo偶liwienia Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych ubiegania si臋 o 艣rodki z program贸w pomocowych.
- zlecenia opracowania foldera statystycznego „Powiat Pyrzycki w liczbach” z艂o偶on膮 przez Urz膮d Statystyczny w Szczecinie. Koszt zlecenia wyni贸s艂by 9 tys. z艂. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zlecenie takiego wydawnictwa.
- zlecenia rozszerzenia informatora Starostwa w telewizji kablowej AURA. Zarz膮d zdecydowa艂, aby informator Starostwa w telewizji kablowej pozosta艂 w dotychczasowej formie.
- utworzenia nowych szk贸艂 ponadgimnazjalnych w ramach struktur organizacyjnych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. W opinii cz艂onk贸w Zarz膮du nale偶y przeprowadzi膰 szersze rozpoznanie tematu i konsultacj臋. Podj臋cie stosownej uchwa艂y mo偶e nast膮pi膰 na sesji nadzwyczajnej, kt贸ra mo偶e by膰 zwo艂ana w stosownym terminie.
- wniosku Bo偶eny Biernackiej w sprawie przed艂u偶enia dzier偶awy lokalu zajmowanego dotychczas przez Poradni臋 K. Termin dzier偶awy ko艅czy si臋 z dniem 30 kwietnia 2003 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie umowy u偶yczenia na okres nie d艂u偶szy ni偶 3 miesi膮ce.

IV. Przyj臋cie informacji w sprawie:
- sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu za rok 2002,
- przeprowadzonych szkole艅 w zakresie Unii Europejskiej i program贸w pomocowych,
- zasob贸w zb贸偶 w magazynach Powiatu Pyrzyckiego oraz stanu zak艂ad贸w przetw贸rczych mi臋sa wieprzowego i wo艂owego,
- bezpiecze艅stwa sanitarnego powiatu,
- bezpiecze艅stwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu,
- sytuacji Domu Dziecka w Czernicach,
- stanu melioracji i dzia艂alno艣ci sp贸艂ek wodnych w powiecie,
- planu modernizacji i remont贸w dr贸g powiatowych w 2002 r.,
- ograniczania skutk贸w niepe艂nosprawno艣ci poprzez uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zaj臋ciowej.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- w dniu 13 marca 2003 r. spotkanie z Prezesami Sp贸艂dzielni mieszkaniowych Pyrzyc, K艂odzina, Batowa, Krzemlina, 艁ozic i 呕abowa na temat problem贸w sp贸艂dzielni mieszkaniowych na terenach popegeerowskich i mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy ze Starostwem Powiatowym,
- w dniu14 marca 2003 r. spotkanie z rad膮 nadzorcz膮 Geotermii Pyrzyce w sprawie ustalenia zasad sp艂aty zad艂u偶enia jednostek powiatowych,
- w dniu 14 marca 2003 r. spotkanie Komisji Zapobiegania Przest臋pczo艣ci oraz Porz膮dku Publicznego i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
- w dniu 17 marca 2003 r. spotkanie z wychowawcami Domu Dziecka w Czernicach, mieszkaj膮cymi w mieszkaniach s艂u偶bowych b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 powiatu, w sprawie sprzeda偶y tych mieszka艅,
- w dniu 18 marca 2003 r. spotkanie w Urz臋dzie Miejskim z Wojewod膮 Zachodniopomorskim na temat spraw bie偶膮cych b臋d膮cych w kompetencji Wojewody,
- w dniu 18 marca 2003 r. w OSM Ko艣cian uroczysto艣膰 zako艅czenia rob贸t obj臋tych programem „Modernizacja systemu ciep艂owniczego w zak艂adzie produkcyjnym – Pyrzyce”,
- w dniu 22 marca 2003 r. „Pyrzycka wiosna” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,
- w dniu 24 marca 2003 r. spotkanie z przedstawicielami ZRKCh w Szczecinie w sprawie kontraktu dla szpitala,
- w dniu 24 marca 2003 r. spotkanie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie programu Aktywizacji Obszar贸w Wiejskich oraz kierunk贸w i zasad wsp贸艂pracy z instytucjami i organizacjami dzia艂aj膮cymi na terenie powiatu w obszarze rolnictwa,
- w dniu 25 marca 2003 r. pierwsze spotkanie nowej Powiatowej Rady Zatrudnienia na temat stanu bezrobocia i programu przeciwdzia艂ania bezrobociu,
- w dniu 26 marca 2003 r. spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach w sprawie zast臋pczej komunikacji PKP,
- w dniu 26 marca 2003 r. I Rejonowa Gimnazjada J臋zyka Niemieckiego w Lipianach,
- w dniu 27 marca 2003 r. podsumowanie konkursu „Matematyka w r贸偶nych formach artystycznych” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,
- w dniu 28 marca 2003 r. spotkanie z przedstawicielami Akademii Rolniczej w Szczecinie w sprawie form wsp贸艂pracy Akademii Rolniczej z Zarz膮dem, Rad膮 Powiatu oraz innymi jednostkami powiatowymi i gminnymi, zakresu bada艅 realizowanych przez Akademi臋 Rolnicz膮 w Szczecinie na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz dzia艂alno艣ci punktu Akademii Rolniczej w Szczecinie przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach,
- w dniu 28 marca 2003 r. wielob贸j sprawno艣ciowy „W zdrowym ciele zdrowy duch” w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach,
- w dniu 5 kwietnia 2003 r. Mi臋dzywojew贸dzki Turniej w Zapasach w stylu wolnym dzieci i m艂odzik贸w w Gimnazjum w Pyrzycach,
- w dniu 7 kwietnia 2003 r. posiedzenie Spo艂ecznej Rady SPZOZ w Pyrzycach,
- w dniu 10 kwietnia 2003 r. seminarium Sposoby i kierunki poprawy bezpiecze艅stwa pieszych i pojazd贸w na przejazdach kolejowych wojew贸dztwa zachodniopomorskiego w Szczecinie,
- w dniu 10 kwietnia 2003 r. Fina艂 II Powiatowego Konkursu Matematycznego Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Powiatu Pyrzyckiego w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach,
- w dniu 11 kwietnia 2003 r. IX Mistrzostwa Polski w Pi艂ce Koszykowej M臋偶czyzn w Stargardzie Szczeci艅skim zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Spo艂eczno-Sportowe Sprawni Razem,
- w dniu 11 kwietnia 2003 r. I Walne Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ko艂obrzegu,
- w dniu 12 kwietnia 2003 r. XXVII Okr臋gowa Olimpiada Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach,
- w dniu 14 kwietnia 2003 r. sesja naukowa na temat Unia Europejska wyzwaniem dla m艂odego pokolenia rolniczej Ziemi Pyrzyckiej w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach,
- w dniu 14 kwietnia 2003 r. spotkanie z Janem Gagackim na temat referendum unijnego w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach,
- w dniu 15 kwietnia 2003 r. w Starostwie szkolenie po艂膮czone z warsztatami dla nauczycieli gimnazj贸w i szk贸艂 ponadgimnazjalnych „Moja szko艂a w Unii Europejskiej”,
- w dniu 18 kwietnia 2003 r. spotkanie z Jerzym Kotl臋g膮 Kuratorem O艣wiaty w sprawie funkcjonowania o艣wiaty w powiecie pyrzyckim,
- w dniu 18 kwietnia 2003 r. spotkanie z dyr. Miros艂awem Blachowskim przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kontraktu dla szpitala pyrzyckiego,
- w dniu 22 kwietnia 2003 r. spotkanie rolnik贸w Powiatu Pyrzyckiego zorganizowane przez Zwi膮zek Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej w sprawie przej臋cia od AWRSP magazynu zbo偶owego w Batowie,
- w dniu 23 kwietnia 2003 r. spotkanie zorganizowane przez Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w z okazji „Dnia Inwalidy”,
- w dniu 24 kwietnia 2003 r. obchody Dni Olimpijczyka i Memoria艂 Leszka S艂oninki,
- w dniu 24 kwietnia 2003 r. spotkanie z Mariuszem P艂ocharskim dyrektorem Fabryki Element贸w Grzejnych OBR Backer i Kazimierzem Lipi艅skim Burmistrzem Miasta i gminy Pyrzyce w sprawie organizacji filii OBR-u w Warnicach,
- w dniu 25 kwietnia 2003 r. spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach w sprawie strategii pozyskiwania funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych,
- w dniu 29 kwietnia 2003 r. szkolenie w Starostwie na temat mikropo偶yczek.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:11:41
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:11:41
Liczba wy艣wietle艅 : 3815licznik odwiedzin: 11430148