logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2006-2010
Uchwa艂a Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Uchwa艂a Nr 11/2007
Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
z dnia 11 maja 2007 r.


w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa
przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), art. 60 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pa艅stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz okre艣lenia kategorii mienia wy艂膮czonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Do sk艂adu komisji inwentaryzacyjnej powo艂uje si臋 cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu:
1) Marek Mazur,
2) Edward Sad艂owski.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

搂 4.

Traci moc uchwa艂a Nr 38/2004 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ..............................

Jaros艂aw Stankiewicz ..............................

Marek Mazur ..............................

Ireneusz Paw艂owski ..............................

Edward Sad艂owski ..............................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-06-05 14:16:13
Data ostatniej modyfikacji : 2007-06-05 14:16:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2033licznik odwiedzin: 11842327