logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 13 lutego 2003 r.
2. 24 lutego 2003 r.
3. 3 marca 2003 r.
4. 10 marca 2003 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
- zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego,
- utworzenia Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach,
- nadania statutu Powiatowemu O艣rodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach,
- uchwalenie bud偶etu powiatu na rok 2003,
- pozbawienia SPZOZ w Pyrzycach sk艂adnik贸w mienia stanowi膮cego wyposa偶enie zak艂adu oraz przekazania go Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach i Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach,
- powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach,
- powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach,
- zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach,
- likwidacji SPZOZ w Pyrzycach,
- zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej,
- zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady,
- uzupe艂nienia sk艂adu Rady Powiatu Pyrzyckiego,
- upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci.

II. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- utworzenia kuchni centralnej na bazie funkcjonuj膮ce obecnie w SPZOZ w Pyrzycach. Zarz膮d nie wyrazi艂 na to zgody ze wzgl臋du na to, 偶e w DPS w 呕abowie jest przewidziana samodzielna kuchnia.
- przeznaczenia pomieszcze艅 zajmowanych przez Starostwo w budynku Ratusza w Pyrzycach. Zarz膮d zdecydowa艂 wystawi膰 ca艂o艣膰 udzia艂贸w Starostwa w Budynku Ratusza na sprzeda偶.
- wyra偶enia zgody na zbycie mieszka艅 w budynku nr 34b w Bielicach stanowi膮cego nieruchomo艣膰 darowan膮 przez powiat na cele ochrony zdrowia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 zastrzegaj膮c zwrot Powiatowi uzyskanych z tego tytu艂u dochod贸w.
- sprzeda偶y budynku po by艂ym oddziale zaka藕nym. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu jeszcze jednego przetargu z cen膮 wywo艂awcz膮 stanowi膮c膮 50 % warto艣ci wyceny.
- wniosku firmy Amigo Serwis Auto o wpisanie na list臋 firm wykonuj膮cych us艂ugi w zakresie usuwania z drogi i parkowania pojazd贸w. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wyra偶eniu zgody na wpisanie tej firmy na list臋 pod warunkiem parkowania samochod贸w na terenie miasta Pyrzyce.
- umowy z Agencj膮 Promocyjno-Wydawnicz膮 na udzia艂 w wydawnictwie „Leksykonu Powiat贸w”. Ze wzgl臋du na ma艂y zasi臋g tego wydawnictwa Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o nie podpisaniu umowy.
- przyj臋cia harmonogramu dzia艂a艅 zwi膮zanych z utworzeniem Szpitalnego Oddzia艂u Ratunkowego. Zarz膮d przyj膮艂 harmonogram, kt贸ry rodzi skutki finansowe. 艢rodki na jego realizacj臋 b臋d膮 pochodzi艂y ze 藕r贸de艂 pozabud偶etowych.

III. Przyj臋cie informacji w sprawie:
- sytuacji w szpitalu i post臋pu prac zwi膮zanych z utworzeniem SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Pyrzycach,
- dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych w powiecie pyrzyckim,
- sytuacji w szko艂ach i plac贸wkach b臋d膮cych w zarz膮dzie powiatu pyrzyckiego,
- nadzoru nad lasami nie stanowi膮cymi w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa w Powiecie Pyrzyckim,
- zalesienia grunt贸w rolnych w Powiecie Pyrzyckim,
- stanu bezpiecze艅stwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu pyrzyckiego,
- stanu mienia powiatowego,
- remontu i modernizacji budynku w miejscowo艣ci 呕ab贸w z przeznaczeniem na dom pomocy spo艂ecznej.

IV. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- w dniu 4 lutego 2003 r. posiedzenie Zarz膮du Powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych RP,
- w dniu 10 lutego 2003 r. spotkanie na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie na temat rynku pracy wojew贸dztwa zachodniopomorskiego i kryteri贸w podzia艂u 艣rodk贸w Funduszu Pracy na poszczeg贸lne powiaty,
- w dniu 18 i 19 lutego 2003 r. II Konwent Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,
- w dniu 18 lutego 2003 r. spotkanie z protestuj膮cymi rolnikami z powiatu pyrzyckiego przed siedzib膮 Starostwa,
- w dniu 20 lutego w Starostwie spotkanie z Mi臋dzyzwi膮zkowym Komitetem Protestacyjnym Rolnik贸w w Pyrzycach, z w贸jtami i burmistrzami.
- w dniu 21 lutego 2003 r. spotkanie samorz膮dowc贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego na Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich w Szczecinie.
- w dniu 21 lutego spotkanie z pani膮 dr Gra偶yn膮 Karmowsk膮 kierownikiem Terenowego Obiektu Dydaktycznego Szczeci艅skiej Akademii Rolniczej w Pyrzycach,
- w dniu 23 lutego spotkanie MKPR z Wojewod膮 i dyrektorami AWRSP, ARR, ARiMR,
- w dniu 24 lutego spotkanie z prof. Henrykiem Czy偶em przewodnicz膮cym Okr臋gowej Komisji Olimpiady Wiedzy i Umiej臋tno艣ci Rolniczych,
- w dniu 26 lutego 2003 r. spotkanie w贸jt贸w i burmistrz贸w z Romanem Kobyli艅skim dyrektorem Agencji W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach,
- w dniach 27-28 lutego 2003 r. V Zgromadzenie Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w Warszawie,
- w dniu 27 lutego 2003 r. spotkania z przedstawicielami funduszy, z kt贸rych mo偶na uzyska膰 dla powiatu pozabud偶etowe 艣rodki finansowe: z Januszem Ostapiukiem Wiceprezesem i Jerzym Janot膮 Bzowskim Koordynatorem Projekt贸w Ekofunduszu, z Ryszardem Ochwatem Z-c膮 Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Krzysztofem Zar臋b膮 G艂贸wnym Inspektorem Ochrony 艢rodowiska,
- w dniu 28 lutego 2003 r. w nowo otwartym Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie spotkanie integracyjne mieszka艅c贸w i pracownik贸w DPS w Pyrzycach i DPS w 呕abowie,
- w dniu 3 marca 2003 r. spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie zmiany na stanowisku Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach,
- w dniach 6-7 marca 2003 r. Forum Samorz膮dowe w Wa艂czu,
- w dniu 10 marca 2003 r. Lokalne Forum Samorz膮dowe w Lipianach,
- w dniu 10 marca 2003 r. posiedzenie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Drawsku Pomorskim na temat aktualnej sytuacji w s艂u偶bie zdrowia
- w dniu 11 marca 2003 r. seminarium „Rehabilitacja Spo艂eczna i Zdrowotna Os贸b Niepe艂nosprawnych. Inauguracja obchod贸w Europejskiego Roku Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:10:38
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:10:38
Liczba wy艣wietle艅 : 3428licznik odwiedzin: 11430164