logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
przetarg nieograniczony na:

sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em oznaczonej w ewidencji grunt贸w nr ewidencyjnym 204/9 o pow. 0,4324 ha, obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 9. Powierzchnia u偶ytkowa budynk贸w 876,96 m2


OG艁OSZENIE

ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA O PIERWSZYM USTNYM PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI
STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 POWIATU PYRZYCKIEGO:


dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em oznaczonej w ewidencji grunt贸w nr ewidencyjnym 204/9 o pow. 0,4324 ha, obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 9. Powierzchnia u偶ytkowa budynk贸w 876,96 m2
Dzia艂ka posiada za艂o偶on膮 ksi臋g臋 wieczyst膮 KW Nr 25279
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na dzie艅 31.12.2002r. :
Na podstawie wydanego przez Urz膮d Miejski w Pyrzycach Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 05.06.2002 roku stwierdza si臋, 偶e dzia艂ka ewidencyjna nr 204/9, obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 9 jest po艂o偶ona na terenie szpitala rejonowego do dalszego u偶ytkowania. W chwili obecnej w/w plan nie obowi膮zuje.

Cena wywo艂awcza wynosi: 309.867,00 z艂
(s艂ownie: trzysta dziewi臋膰 tysi臋cy osiemset sze艣膰dziesi膮t siedem z艂otych 00/100)

Obci膮偶enia: brak

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 02.07.2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4 sala nr 209 o godzinie 1200

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie na konto:

Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A.
Oddzia艂 w Pyrzycach
nr konta: 85203000451110000000549050

wadium w wysoko艣ci 31.000,00 z艂 (s艂ownie: trzydzie艣ci jeden tysi臋cy z艂otych 00/100) w terminie do dnia 21.06.2007 r.

Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie w celu podpisania umowy sprzeda偶y, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami ul. Bartosza G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 915700686 w godzinach od 700 do 1500.REGULAMIN

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem by艂ej pralni i gara偶em oznaczonej w ewidencji grunt贸w nr ewidencyjnym 204/9 o
pow. 0,4324 ha, obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 9


1. W przetargu maj膮 prawo wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne.

2. Przedmiotem przetargu jest dzia艂ka zabudowana budynkiem po by艂ej pralni i gara偶em oznaczona w ewidencji grunt贸w nr ewidencyjnym 204/9 o pow. 0,4324 ha, obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 9.

3. Przetarg wygrywa ten uczestnik przetargu, kt贸ry zg艂osi najwy偶sza cen臋.

4. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie got贸wk膮 najp贸藕niej do dnia 21.06.2007 r. na konto
Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej S. A.
Oddzia艂 w Pyrzycach
nr konta: 85203000451110000000549050

wadium w wysoko艣ci 31.000,00 z艂otych.

5. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg przegra艂, podlega zwrotowi niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 3 dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu po dokonaniu adnotacji przez Przewodnicz膮cego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data, podpis".

6. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 od zawarcia umowy w terminie okre艣lonym odr臋bnym zawiadomieniem.

8. Post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1% ceny wywo艂awczej to jest 3.100,00 z艂.

9. Cena osi膮gni臋ta w przetargu stanowi cen臋 nabycia nieruchomo艣ci i p艂atna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzeda偶y.

10. Uczestnik, kt贸ry wygra艂 przetarg nabywa nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 przedmiotem przetargu na zasadach okre艣lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo艣ciami.

11. Op艂aty zwi膮zane z przeniesieniem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci pokrywa nabywca.

12. Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y.

W sprawach nie uregulowanych stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)


Pyrzyce dnia 25.05.2007 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-05-28 14:06:31
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-28 14:06:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2735licznik odwiedzin: 11797677