logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 24 grudnia 2002 r.
2. 30 grudnia 2002 r.
3. 15 stycznia 2003 r.
4. 21 stycznia 2003 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2002,
- zawarcia porozumienia z Zarz膮dem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 z zakresu koordynacji i uzgodnienia rozk艂ad贸w jazdy na terenie Powiatu Pyrzyckiego,
- ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2003-2006,
- sprostowania b艂臋du w uchwale Nr III/15/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2002,
- utworzenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie:
- zmiany uchwa艂y Nr 38/2002 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 pa藕dziernika 2002 r. w sprawie powo艂ania Spo艂ecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Na skutek zmian na stanowiskach w贸jt贸w i w sk艂adzie Rady Powiatu zmieni艂 si臋 sk艂ad Komitetu, kt贸ry zwi臋kszy艂 si臋 o nowych cz艂onk贸w. Uchwa艂a zawiera zaktualizowan膮 list臋 cz艂onk贸w Komitetu,
- zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2002,
- zmiany bud偶etu powiatu na rok 2002.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du w sprawie:
- wyra偶enia zgody na podnajem lokalu wynajmowanego przez Ann臋 Chlibowsk膮 na okres 1 roku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podnajem pod warunkiem sp艂aty zad艂u偶enia i bie偶膮cego op艂acania czynszu,
- przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zdecydowa艂 o pozostawieniu dodatk贸w w dotychczasowej wysoko艣ci na okres od 1 lutego 2003 r. do 31 sierpnia 2003 r.,
- wyra偶enia zgody na sprzeda偶 przez Zarz膮d Gminy Kozielice nieruchomo艣ci by艂ego O艣rodka Zdrowia w Tetyniu. w Tetyniu zamieszkuj膮 najemcy lokali. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przez gmin臋, a uzyskane 艣rodki, po odliczeniu koszt贸w zwi膮zanych z procedur膮 sprzeda偶y poniesionych przez gmin臋 powinny zosta膰 przekazane powiatowi,
- wniosku burmistrza MiG Pyrzyce o zabezpieczenie 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu na funkcjonowanie plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej powo艂anej w miejsce MDK w Pyrzycach. Pomimo zrozumienia problemu i ch臋ci pomocy gminom powiat nie posiada na tak膮 pomoc 艣rodk贸w,
- wniosku dyrektora, grona pedagogicznego, Rady Rodzic贸w i uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach o wsparcie finansowe fundacji sztandaru szko艂y. Cz艂onkowie Zarz膮du przychylnie ustosunkowali si臋 do wniosku zadeklarowali wsparcie i zobowi膮zali dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki do podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu pozyskanie 艣rodk贸w z dost臋pnych 藕r贸de艂,
- ugody w sprawie u偶ytkowania budynku mieszkalnego w Czernicach. stanowi膮cego wsp贸艂w艂asno艣膰 powiatu i Edwarda Paw艂owskiego. Zaproponowano panu Paw艂owskiemu podpisanie ugody w sprawie zasad wsp贸艂u偶ytkowania budynku, lecz ten j膮 odrzuci艂. Zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci na drodze s膮dowej poci膮gnie koszty wy偶sze od koszt贸w uzyskanych ze sprzeda偶y lokali. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zniesienie wzajemnych zobowi膮za艅 i podpisanie ugody oraz umowy u偶yczenia budynku gospodarczego,
- umowy u偶yczenia lokali po艂o偶onych w budynku po by艂ym oddziale zaka藕nym. Dotychczasowi najemcy wnioskowali o zezwolenie im na prowadzenie dzia艂alno艣ci w budynku do czasu jego sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Spowoduje to, 偶e budynek nie b臋dzie opuszczony i nara偶ony na dewastacj臋. Umowa u偶yczenia b臋dzie zawarta na 3 miesi膮ce z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia,
- zasad przekazywania dotacji dla szk贸艂 niepublicznych do momentu uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2003 i okre艣lenia stawek na jednego s艂uchacza. Bud偶et powiatu na rok 2003 nie jest jeszcze uchwalony wi臋c dotacje b臋d膮 przekazywane wg stawek ubieg艂orocznych, a niezgodno艣ci w liczbie s艂uchaczy skorygowane w terminie p贸藕niejszym,


- wyra偶enia zgody na u偶ywanie herbu Powiatu Pyrzyckiego przez Zbigniewa Urbanowicza w艂a艣ciciela ambulans贸w medycznych. Herb b臋dzie umieszczony na drzwiach i masce ambulans贸w. Stanowi膰 b臋dzie element promocyjny powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne u偶ywanie herbu Powiatu Pyrzyckiego,
- wyra偶enia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pyrzyckiego, obok innych herb贸w, w postaci witra偶a w oknie Ratusza w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne wykorzystanie herbu Powiatu Pyrzyckiego,
- zawarcia tr贸jstronnej ugody w celu rozliczenia prac remontowych wykonanych przez PBRol w Pyrzycach. Zakres wykonanych rob贸t zosta艂 potwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego. Zap艂ata zostanie dokonana w ratach, kt贸rych terminy zostan膮 wynegocjowane po uchwaleniu bud偶etu powiatu.

IV. Przyj臋cie informacji w sprawie:
- stanu zobowi膮za艅 powiatu na pocz膮tku II kadencji.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
- w dniu 28 listopada 2002 r. spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach na temat przygotowa艅 do obchod贸w 740 rocznicy nadania Pyrzycom praw miejskich,
- w dniu 30 grudnia 2002 r. udzia艂 w posiedzeniu Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce na temat regulowania p艂atno艣ci za energie cieplna przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰 promocyjnych zmierzaj膮cych do przyci膮gni臋cia inwestor贸w,
- w dniu 2 stycznia 2003 r. spotkanie z pos艂em na Sejm RP Wac艂awem Klukowskim na temat wsp贸艂pracy z Zarz膮dem Powiatu,
- w dniu 2 stycznia 2003 r. spotkanie z burmistrzem MiG Pyrzyce na temat wsp贸艂pracy z Zarz膮dem Powiatu, bie偶膮cych spraw, a w szczeg贸lno艣ci likwidacji pyrzyckiego oddzia艂u Urz臋du Statystycznego,
- w dniu 3 stycznia 2003 r. spotkanie z w贸jtami gmin Kozielice i Warnice na temat utworzenia Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego,
- w dniu 3 stycznia 2003 r. spotkanie z Adamem Ro艣lewskim z firmy konsultingowej na temat programu restrukturyzacji SPZOZ w Pyrzycach,
- w dniu 6 stycznia 2003 r. spotkanie z prezesem sp贸艂ki lekarzy na temat przej臋cia przez sp贸艂k臋 budynku po by艂ym oddziale zaka藕nym,


- w dniu 7 stycznia 2003 r. spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie zmiany na stanowisku Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach,
- w dniu 7 stycznia 2003 r. w Urz臋dzie Wojew贸dzkim w Szczecinie spotkanie starost贸w z przedstawicielami zak艂ad贸w opieki zdrowotnej oraz przedstawicielami Kasy Chorych na temat sytuacji w s艂u偶bie zdrowia, roli organ贸w tworz膮cych ochron臋 zdrowia i rachunku koszt贸w w SPZOZ-ach,
- w dniu 8 stycznia 2003 r. spotkanie z dyrektorem Centrum Kszta艂cenia Zawodowego na temat wsp贸艂pracy w zakresie 艣wiadczenia us艂ug szkoleniowych dla os贸b bezrobotnych,
- w dniu 8 stycznia 2003 r. spotkanie z Adamem Ro艣lewskim z firmy konsultingowej na temat aktualizacji programu restrukturyzacji SPZOZ w Pyrzycach,
- w dniu 14 stycznia 2003 r. spotkanie z rektorem Akademii Rolniczej w Szczecinie na temat dzia艂alno艣ci Terenowego Obiektu Dydaktycznego w Pyrzycach,
- w dniu 14 stycznia 2003 r. Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez burmistrza Miasta i Gminy Lipiany,
- w dniu 17 stycznia 2003 r. Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce oraz Starostwo Powiatowe,
- w dniu 20 stycznia 2003 r. I posiedzenie Konwentu Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2002-2006,
- w dniu 28 stycznia 2003 r., po naradzie z dyrektorem, spotkanie z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa w sprawie SPZOZ w Pyrzycach,
- w dniu 28 stycznia 2003 r. spotkanie z Wojew贸dzkim Inspektorem Sanitarnym na temat Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 14:09:55
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 14:09:55
Liczba wy艣wietle艅 : 3416licznik odwiedzin: 11430174