logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 11/2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 zostaj膮 wprowadzone dotacje celowe otrzymane z bud偶etu pa艅stwa na pomoc materialn膮 dla uczni贸w oraz na prace geodezyjne i kartograficzne. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 propozycj臋 Burmistrza Pyrzyc nabycia udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza. Burmistrz proponuje wykupienie od powiatu udzia艂贸w stanowi膮cych parter Ratusza za kwot臋 500 tys. z艂, sp艂acan膮 ratalnie przez trzy lata. Burmistrz pomija milczeniem wcze艣niejsze ustalenia w tej sprawie. Poprzedniemu Zarz膮dowi obieca艂 zabezpieczy膰 w bud偶ecie Gminy Pyrzyce na rok 2007 艣rodki na zakup udzia艂贸w za cen臋 720 tys. z艂 i sp艂at臋 rataln膮 w latach 2007-2009. Z danej obietnicy si臋 nie wywi膮za艂. Obecna propozycja nie zabezpiecza interes贸w powiatu. W bud偶ecie powiatu na rok 2007, kwota 500 tys. z艂 jest zapisana jako doch贸d ze sprzeda偶y udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zapisany doch贸d trzeba koniecznie wykona膰, bo wydatki s膮 znacznie wy偶sze i w bud偶ecie brakuje 艣rodk贸w na ich pokrycie. W trakcie dyskusji Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z pogl膮dem, 偶e budynek Ratusza powinien by膰 w艂asno艣ci膮 Gminy. Z drugiej jednak strony powiat musi w tym roku sprzeda膰 swoj膮 cz臋艣膰 tej nieruchomo艣ci. Dyskusyjn膮 staje si臋 kwestia, komu j膮 sprzeda. Istotn膮 sprawa jest cena. Warto艣膰 nieruchomo艣ci jest oszacowana na 920 tys. z艂. W pierwszej kolejno艣ci zostanie wzi臋ta pod uwag臋 Gmina Pyrzyce. Zarz膮d spotka si臋 z Burmistrzem oraz przewodnicz膮cymi rad w celu wypracowania korzystnej formy sprzeda偶y nieruchomo艣ci na rzecz Gminy Pyrzyce. W przypadku braku porozumienia z Burmistrzem, nieruchomo艣膰 zostanie wystawiona na sprzeda偶 w formie przetargu. Zarz膮d przyj膮艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o zmian臋 przeznaczenia budynku Przychodni Rejonowej w Pyrzycach. Ta nieruchomo艣膰 zosta艂a przekazana Gminie Pyrzyce w formie darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny ochrony zdrowia. W zwi膮zku z przeprowadzk膮 Przychodni do nowego budynku, Burmistrz wnioskuje o zmian臋 przeznaczenia darowizny na cel o艣wiatowy. Maciej Jankowski p.o. dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami zaproponowa艂 wyra偶enie zgody na wniosek Burmistrza i przygotowanie projektu uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia darowizny. W przeciwnym przypadku nale偶a艂oby podj膮膰 dzia艂ania maj膮ce na celu przywr贸cenie nieruchomo艣ci do zasobu powiatu. Z punktu widzenia prawa takie dzia艂anie mog艂oby by膰 nie skuteczne, a nawet w przypadku powrotu nieruchomo艣ci do zasobu powiatu, jej zagospodarowanie wi膮za艂oby si臋 ze znacznymi kosztami. Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e budynek Przychodni Dzieci臋cej r贸wnie偶 zosta艂 przekazany Gminie Pyrzyce w formie darowizny i zostanie opuszczony. Zaproponowa艂, aby wynegocjowa膰 z Burmistrzem zmian臋 przeznaczenia budynku zajmowanego przez Sp贸艂k臋 z o. o. "Eskulap" za zrzeczenie si臋 darowizny budynku Przychodni Dzieci臋cej. Spotkanie w sprawie nabycia udzia艂贸w powiatu w budynku Ratusza umo偶liwi przedstawienie Burmistrzowi takiego sposobu zrealizowania jego wniosku. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Waldemar Lemiesz dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU przedstawi艂 koncepcj臋 zmian w organizacji i dzia艂alno艣ci szko艂y. W celu poprawy jako艣ci kszta艂cenia opracowano nowe zasady naboru wprowadzaj膮c limity punkt贸w. Planuje si臋 poszerzenie dzia艂alno艣ci Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego. Potrzeby w zakresie organizacji szkole艅 i kurs贸w s膮 oceniane w porozumieniu z Powiatowym Urz臋dem Pracy. Wi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na rozw贸j bazy dydaktycznej. Konieczne jest r贸wnie偶 uzupe艂nienie kadry pedagogicznej przedmiot贸w zawodowych. Opr贸cz zatrudnienia nowych nauczycieli, mo偶na to uzyska膰 poprzez dofinansowanie dokszta艂cania ju偶 pracuj膮cych nauczycieli. Uruchomione zostan膮 nowe kierunki kszta艂cenia zaocznego.
Wicedyrektor Marian Os臋kowski poinformowa艂 o mo偶liwo艣ci zagospodarowania internatu na okres nast臋pnych dw贸ch i p贸艂 roku. Przy poparciu Zarz膮du mo偶na go wynaj膮膰 np. na obiekt biurowy wykonawcy inwestycji trasy S 3.
Edward Sad艂owski podzieli艂 si臋 swoimi spostrze偶eniami z udzia艂u w IV Og贸lnopolskim Forum Szk贸艂 Rolniczych. Zaproponowa艂, aby dyrekcja Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU przy艂膮czy艂a si臋 do inicjatywy powo艂ania reprezentacji szk贸艂 rolniczych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 z uwag膮, 偶e zosta艂a przygotowana rzetelnie i wyczerpuj膮co.

Ad. 5.

Tadeusz Tyrchniewicz dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej przedstawi艂 informacj臋 o zmianach w organizacji pracy i sytuacji finansowej jednostki. Zmiany zosta艂y przeprowadzone w celu ograniczenia koszt贸w dzia艂alno艣ci i redukcji zad艂u偶enia. Doprowadzono do takiego stanu, 偶e jednostka mo偶e pokry膰 wydatki z otrzymanej dotacji i dochod贸w w艂asnych. W tym roku istnieje zad艂u偶enie z tytu艂u po偶yczki udzielonej przez powiat, ale realne jest jej stopniowe sp艂acanie. Wicestarosta wyrazi艂 zadowolenie z efekt贸w dzia艂a艅, kt贸re w znacznej cz臋艣ci zosta艂y wymuszone przez Zarz膮d. Zaapelowa艂, aby dyrekcja DPS-u podejmowa艂a kolejne dzia艂ania z w艂asnej inicjatywy. Jest jeszcze wiele mo偶liwo艣ci podniesienia efektywno艣ci funkcjonowania tej plac贸wki np. racjonalne wykorzystanie kuchni, a nawet spos贸b gospodarowania energi膮 elektryczn膮. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋.
Ad. 6.

Po przerwie odby艂a si臋 cz臋艣膰 druga posiedzenia Zarz膮du, w poszerzonym sk艂adzie. W spotkaniu, opr贸cz Zarz膮du, wzi臋li udzia艂 cz艂onkowie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu, dyrekcja Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz przedstawiciele zwi膮zk贸w zawodowych dzia艂aj膮cych w szkole. Starosta powita艂 zebranych i wyja艣ni艂, 偶e o zorganizowanie spotkania w takim sk艂adzie wnioskowa艂a Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu. W odpowiedzi na ten wniosek niezw艂ocznie doprowadzi艂 do takiego spotkania, kt贸rego celem mia艂o by膰 om贸wienie aktualnej sytuacji w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
Jako pierwszy wyst膮pi艂 Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Przedstawi艂 zasady finansowania o艣wiaty i wielko艣ci 艣rodk贸w jakie, zgodnie z prawem, mo偶e otrzyma膰 szko艂a. Obecna, trudna sytuacja finansowa plac贸wki wynika g艂贸wnie ze zbyt ma艂ej ilo艣ci uczni贸w oraz nadmiernych wydatk贸w na utrzymanie internatu.
Pani Maria Ileczko G艂贸wna Ksi臋gowa zaproponowa艂a zmian臋 systemu ogrzewania na ta艅sze. Obecne koszty to g艂贸wnie koszty ogrzewania. Wicedyrektor Marian Os臋kowski wyja艣ni艂, 偶e ta energia b臋dzie coraz ta艅sza, a wymiana 藕r贸d艂a ciep艂a nie przyniesie oszcz臋dno艣ci bez wymiany instalacji wewn膮trz budynk贸w. Nale偶y pozosta膰 przy ogrzewaniu geotermalnym i przeprowadzi膰 termomodernizacj臋 budynk贸w.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU zosta艂 w艂膮czony do grupy 100 szk贸艂 rolniczych podleg艂ych Ministerstwu Rolnictwa. B臋d膮c szko艂膮 resortow膮 uzyska 艂atwiejszy dost臋p do 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰. Zadeklarowa艂, 偶e b臋dzie promowa艂 t臋 szkol臋 poprzez dzia艂ania w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej i w艣r贸d cz艂onk贸w grupy producenckiej.
Marian Os臋kowski zwr贸ci艂 uwag臋 na brak rzetelnych rozlicze艅 z koszt贸w ogrzewania poszczeg贸lnych budynk贸w. Warsztaty szkolne ponosz膮 33 % wszystkich koszt贸w ogrzewania. Pomimo, 偶e zosta艂 tam zainstalowany miernik ciep艂a, poprzedni dyrektor nie zezwoli艂 na jego wykorzystanie. Nale偶a艂oby w ka偶dym obiekcie zainstalowa膰 takie mierniki i rozlicza膰 koszty ogrzewania. Nast臋pnym krokiem jest termomodernizacja, ocieplenie 艣cian i wymiana okien.
Starosta zaproponowa艂, aby zaj膮膰 si臋 tematami poruszanymi na posiedzeniach Komisji O艣wiaty i wyja艣ni膰 sprawy nurtuj膮ce grono pedagogiczne. Do Zarz膮du wp艂ywaj膮 anonimy ze skargami na dzia艂alno艣膰 dyrekcji. Nie zas艂uguj膮 one na to by si臋 nimi zajmowa膰, gdy偶 w wi臋kszo艣ci opieraj膮 si臋 na niesprawdzonych informacjach. 艢wiadczy to o braku porozumienia wewn膮trz grona pedagogicznego i braku przep艂ywu informacji. W jednym przypadku zosta艂a zlecona kontrola wewn臋trzna w zakresie gospodarki materia艂owej. Starosta odczyta艂 informacj臋 o wynikach kontroli. Zalecenia pokontrolne zosta艂y skierowane do dyrektora i to on b臋dzie musia艂 spraw臋 doprowadzi膰 do ko艅ca.
Wicestarosta wyrazi艂 swoje ubolewanie nad sposobem rozwi膮zywania problem贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jego zdaniem donosy i anonimy nie przystoj膮 nauczycielom i wychowawcom. W 偶adnej innej jednostce nie ma takich sytuacji.
Marian Os臋kowski podzi臋kowa艂 za zorganizowanie takiego spotkania i mo偶liwo艣ci wyja艣nienia spraw b臋d膮cych tematami donos贸w. Na niego te偶 pisano donosy do policji. Pomimo, 偶e by艂y nieprawdziwe, to wymagaj膮 udowadniania, wizyt na policji, straty czasu i nerw贸w. Dzisiaj chcia艂by odpowiedzie膰 na wszystkie zarzuty, kt贸re pojawi艂y si臋 na posiedzeniach Komisji O艣wiaty i zamkn膮膰 temat.
Kazimierz B艂aszczyk wyrazi艂 nadziej臋, 偶e nowy dyrektor poradzi sobie z kadr膮 pedagogiczn膮 i potrafi j膮 zjednoczy膰. Wsp贸艂praca ze zwi膮zkami zawodowymi uleg艂a poprawie, s膮 one obecnie dostrzegane i traktowane partnersko.
Maria Ileczko pozytywnie oceni艂a prac臋 dyrektora szko艂y, ale jako zarzut pod jego adresem przedstawi艂a zbyt cz臋ste konsultacje decyzji z dyrektorem Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Odnosi wra偶enie, 偶e dyrektorem jest dyrektor Wydzia艂u. Dyrektor Wydzia艂u wyja艣nili, 偶e nie jest to prawda. Telefoniczne rozmowy w sprawie organizacji Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem dotyczy艂y ustalenia jednakowych stawek w dw贸ch internatach. Starosta doda艂, 偶e jako organ za艂o偶ycielski sprawuje nadz贸r nad jednostk膮 i kontakty z dyrektorem s膮 konieczno艣ci膮 i wynikaj膮 z ustale艅 podj臋tych na posiedzeniu Zarz膮du.
Wicestarosta poprosi艂 o przedstawienie kwestii spornych, o kt贸rych m贸wiono na posiedzeniach Komisji O艣wiaty i zako艅czenie tego dra偶liwego tematu.
Dariusz Jagie艂艂o zaproponowa艂, aby wyja艣nieniem podnoszonych nieprawid艂owo艣ci zaj臋艂a si臋 Komisja Rewizyjna i sporz膮dzi艂a protok贸艂 w oparciu o dowody, a nie opiera艂a si臋 tylko na wypowiedziach zainteresowanych os贸b.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e tak膮 kontrol臋 mo偶e r贸wnie偶 przeprowadzi膰 G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli, kt贸ry ma chyba szersze uprawnienia od Komisji Rewizyjnej. Skoro jednak Komisja i Rada podejmie tak膮 decyzj臋, to jest to oczywi艣cie mo偶liwe.
Jaros艂aw Ileczko przytoczy艂 kilka fakt贸w dotycz膮cych okresu zwi膮zanego ze zmian膮 dyrekcji. W jego opinii powo艂anie pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora, a nast臋pnie wyb贸r przez ni膮 wicedyrektora, odby艂o si臋 niezgodnie z prawem. Jego zdaniem wicedyrektorowi podniesiono automatycznie stawk臋 dodatku motywacyjnego o 50 %. Po wyborze nowego dyrektora i wicedyrektora Zarz膮d zwolni艂 ich z zaj臋膰 dydaktycznych. Mimo, 偶e nie prowadzili tych zaj臋膰 pobierali za nie wynagrodzenie. Obecnie Marian Os臋kowski jest dyrektorem administracyjnym, oraz dyrektorem gospodarstwa pomocniczego finansowanym z bud偶etu tego gospodarstwa.
Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e wszystkie decyzje, po odej艣ciu dyrektora Ko艂oszycza, kt贸ry porzuci艂 szko艂臋 trzy tygodnie przed ko艅cem roku szkolnego, przed egzaminami ko艅cowymi, przed egzaminami poprawkowymi, przed naborem, przed zako艅czeniem roku, zosta艂y podj臋te zgodnie z prawem o艣wiatowym.
Jolanta Kocanowska-Hajdu艂a, kt贸ra pe艂ni艂a obowi膮zki dyrektora, sprostowa艂a wypowied藕 Jaros艂awa Ileczko. Zgodzi艂a si臋 na przyj臋cie tej funkcji, pod warunkiem, 偶e zostanie powo艂any wicedyrektor ds. administracyjnych. Wicedyrektora powo艂a艂 Zarz膮d.
Andrzej Jakie艂a doda艂, 偶e pani Jolanta Kocanowska-Hajdu艂a pomimo propozycji przej艣cia do innej szko艂y na lepszych warunkach zgodzi艂a si臋 pozosta膰 w Zespole Szk贸l Nr 2 RCKU i ratowa膰 sytuacj臋. Odby艂o si臋 to po wielu namowach i za to, co zrobi艂a dla tej szko艂y nale偶膮 si臋 jej s艂owa uznania.
Starosta jeszcze raz podkre艣li艂, 偶e odpowiada za to, aby decyzje Zarz膮du by艂y zgodne z prawem. Je偶eli kto艣 ma podstawy by te decyzje podwa偶y膰, to mo偶e to zrobi膰 i powinien to zrobi膰 zgodnie z zasadami prawa. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji tylko szkodzi tej szkole. Zaapelowa艂 do Jaros艂awa Ileczko aby zajmuj膮c publiczne stanowiska szuka艂 metod poprawy sytuacji, a nie j膮 jeszcze pogarsza艂.
Marian Os臋kowski, powo艂any na stanowisko wicedyrektora, wyja艣ni艂, 偶e w momencie przyj臋cia tego stanowiska mia艂 ju偶 przygotowane dokumenty umo偶liwiaj膮ce przej艣cie na emerytur臋. Przepracowa艂 tam 33 lata. W powsta艂ej trudnej sytuacji nie wypada艂o mu odej艣膰. Przyj膮艂 propozycj臋 Zarz膮du i pomaga艂 Jolancie Kocanowskej-Hajdu艂a zorganizowa膰 prac臋 szko艂y. Przed przyj臋ciem tego stanowiska zarabia艂 dodatkowo 600 z艂 za nadgodziny. B臋d膮c wicedyrektorem straci艂 te dochody w zamian za 10 % dodatku. Lekcje wychowawcze, kt贸re prowadzi s膮 wpisywane w dziennik, ale nie pobiera za nie wynagrodzenia. Awans na stanowisko wicedyrektora spowodowa艂 straty w zarobkach na poziomie 500 z艂 miesi臋cznie.
Wicestarosta podkre艣li艂, 偶e nieprawdziwe informacje kr膮偶膮 w艣r贸d nauczycieli, z tego powodu, 偶e nikt nie chce sprawdzi膰 tych informacji u 藕r贸d艂a. Na wszystko s膮 dokumenty i Zarz膮d ch臋tnie wyja艣ni wszelkie niejasno艣ci. Got贸w jest rozmawia膰 o wszystkich problemach z za艂og膮, ze zwi膮zkami. Je偶eli b臋d膮 szczere rozmowy, to plotkarstwo zaniknie.
Marek Olech przewodnicz膮cy Komisji O艣wiaty wyja艣ni艂 przyczyny zwo艂ania dzisiejszego spotkania. Analizowanie przez Komisj臋, dzia艂alno艣ci Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU napotka艂o na takie trudno艣ci, 偶e nale偶a艂o je om贸wi膰 w szerszym gronie. Wyrazi艂 zadowolenie, 偶e dosz艂o do takiego spotkania i zadowolenie z jego efekt贸w. Zapewni艂, 偶e Komisja b臋dzie dzia艂a膰 na rzecz poprawy sytuacji w tej jednostce.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. ..........................................

Pyrzyce, dnia 27 kwietnia 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-05-11 13:17:29
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-11 13:17:29
Liczba wy艣wietle艅 : 2910licznik odwiedzin: 12463730