logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego

Uchwa艂a Nr VIII/37/07
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2007r.


w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym ((j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiana Nr 23, poz. 136) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr XVI/83/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego, zmienionej uchwa艂膮 Nr XXIV/138/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2005 r. 搂 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"pasa drogowego zaj臋tego przez rzut poziomy reklamy - 1,20 z艂".

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia jej og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

STANIS艁AW ST臉PIE艃
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-05-09 12:48:33
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-09 12:48:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2087licznik odwiedzin: 11840206