logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
VIII SESJA RADY POWIATU

NA DZIE艃 25 KWIETNIA 2007 ROKU godz. 15.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
VIII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 25 KWIETNIA 2007 ROKU
godz. 15.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4
w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3.Przyj臋cie protoko艂贸w z obrad VI i VII /nadzwyczajnej/ sesji Rady Powiatu.

4.Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Urz臋du Pracy, realizacja programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

7.Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

8.Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za rok 2006.
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Przyj臋cie informacji.

9.Ocena realizacji bud偶etu za rok 2006, absolutorium dla Zarz膮du Powiatu.

Opinie komisji Rady;
Uchwa艂a RIO w sprawie wykonania bud偶etu powiatu za rok 2006;
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu;
Uchwa艂a RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu.


10.Projekt uchwa艂y w sprawie za艂o偶enia szko艂y ponadgimnazjalnej w Specjalnym O艣rodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Pyrzycach.
Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.

11.Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego.
Opinia Komisji Bud偶etowej,
Dyskusja,
Podj臋cie uchwa艂y.12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

14.Zamkni臋cie obrad VIII sesji Rady Powiatu.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-04-24 11:34:52
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-24 11:34:52
Liczba wy艣wietle艅 : 2280licznik odwiedzin: 12479249