logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2006-2010
Uchwa艂a Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/6/06 w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej

Uchwa艂a Nr VII/34/07
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 04 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/6/06 w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej

Na podstawie art. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 200, poz. 1688 Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz 搂 37 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. zmienionego Uchwa艂膮 Nr XXVI/147/01 z dn. 27 czerwca 2001r. oraz Uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 30 pa藕dziernika 2001r. i Uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36 z 1999 r., Nr 36, poz. 843, Nr 50, poz. 1350 z 2001 r.; Nr 38, poz. 590 z 2003r.) w sprawie Statutu Rady Powiatu Pyrzyckiego, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zmienia si臋 Uchwa艂臋 Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Rewizyjnej, nadaj膮c nast臋puj膮ce brzmienie 搂1:
"Powo艂uje si臋 Komisj臋 Rewizyjn膮 w sk艂adzie:
1)Drewniak Anna El偶bieta (Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe),
2)Ileczko Jaros艂aw,
3)Jagie艂艂o Dariusz W艂adys艂aw,
4)Mieczys艂aw Mularczyk (Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP),
5)Pawlak Janusz."

搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

STANIS艁AW ST臉PIE艃

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-04-24 10:37:42
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-24 10:37:42
Liczba wy艣wietle艅 : 2179licznik odwiedzin: 11811740