logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 22/2004
z dnia 4 czerwca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w powiecie pyrzyckim. Nowy plan uwzgl臋dnia powo艂anie nowych typ贸w szk贸艂. Uzyska艂 on pozytywn膮 opini臋 Kuratora O艣wiaty. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania nowych szk贸艂:
- szko艂y ponadgimnazjalnej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach,
- szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 1,
- szko艂y ponadgimnazjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego, kt贸ry przedstawi艂 Starosta dotyczy艂 zmiany uchwa艂y Nr VII/47/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powo艂ania szk贸艂 ponadgimnazjalnych-technik贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W poprzedniej uchwale wskazano kierunki kszta艂cenia ograniczaj膮c kompetencje dyrektora w zakresie rozszerzania oferty kszta艂cenia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu u偶ytkowego nr 1 w budynku nr 72 w Tetyniu. W przypadku, gdy obecni mieszka艅cy nie skorzystaj膮 z mo偶liwo艣ci pierwokupu konieczne b臋dzie wystawienie nieruchomo艣ci na sprzeda偶 razem z najemcami. Wed艂ug Roberta Betyny niew艂a艣ciwe jest podejmowanie uchwa艂y je偶eli jest podejrzenie, 偶e trzeba b臋dzie j膮 na nast臋pnej sesji Rady zmieni膰. Zebrani nie podzielili tych obaw i uznali, 偶e takie post臋powanie jest zasadne. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2004 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki, kt贸ra by艂a omawiana na poprzednim posiedzeniu. Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 analiz臋 wydatk贸w z roku poprzedniego, kt贸ra by艂a podstaw膮 ustalenia stawek zawartych w uchwale. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Robert Betyna, kt贸ry by艂 nieobecny na poprzednim posiedzeniu, wstrzyma艂 si臋 od g艂osowania uzasadniaj膮c to konieczno艣ci膮 wcze艣niejszego zapoznania si臋 ze sprawozdaniem z dzia艂alno艣ci Powiatowego O艣rodka Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 3/2004 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 lutego 2004 r. Uchwa艂膮 t膮 Zarz膮d przed艂u偶y艂 pe艂nienie obowi膮zk贸w likwidatora SPZOZ w Pyrzycach J贸zefowi Burcanowi na okres do dnia 31 grudnia 2004 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Zmiana polega艂a na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji celowych otrzymanych z bud偶etu pa艅stwa na zadania z zakresu administracji rz膮dowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poprosi艂 Miros艂awa Gryczk臋 Sekretarza Powiatu o przedstawienie procedury realizacji wniosk贸w o skierowanie do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Sekretarz wyja艣ni艂, 偶e zgodnie z rozporz膮dzeniem w tej sprawie Zarz膮d wybiera lekarza opiniuj膮cego wnioski i na podstawie jego opinii wydaje skierowanie do Zak艂adu. W zwi膮zku z tym konieczne jest podj臋cie stosownych uchwa艂.
Pierwsza uchwa艂a w sprawie wyznaczenia lekarza upowa偶nionego do opiniowania wniosk贸w o wydanie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach zosta艂a podj臋ta przez Zarz膮d w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach dotyczy艂a skierowania Aleksandra Chrzanowskiego oraz J贸zefa i Stanis艂awy Ragin. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o pokrycie koszt贸w badania bilansu zamkni臋cia SPZOZ w Pyrzycach. Uzasadni艂, 偶e 艣rodki na to b臋d膮 pochodzi艂y z dochod贸w zwi膮zanych z emisj膮 obligacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie koszt贸w badania bilansu zamkni臋cia SPZOZ w Pyrzycach.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wnioski o uzgodnienie projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy:
– nieruchomo艣ci nr 80, przy ul. Lipia艅skiej w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 18, przy ul. Rolnej w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 2, przy ul. Przysz艂o艣ci w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 340, przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 111, przy ul. Wojska Polskiego w Pyrzycach,
– nieruchomo艣ci nr 130, w miejscowo艣ci Mechowo gm. Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad.5.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
– realizacji program贸w przeciwdzia艂ania bezrobociu w powiecie pyrzyckim za okres 1 stycznia – 30 kwietnia 2004 r.,
– przygotowania do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2004 r.,
– funkcjonowania Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach w roku szkolnym 2003/2004,
– dost臋pno艣ci i jako艣ci opieki medycznej dla mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego w Szpitalu Powiatowym.
Informacje te s膮 tematami obrad komisji Rady i Rady. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli w Domu Dziecka w Czernicach. Przy okazji podzieli艂 si臋 wra偶eniami ze spotkania przedstawicieli dom贸w dziecka. Byli oni z wizyt膮 w Czernicach i bardzo chwalili warunki panuj膮ce w Domu Dziecka.
Piotr Rybkowski ponownie zwr贸ci艂 uwag臋 na zbyt p贸藕ne przeprowadzanie procedur przetargowych na koszenie poboczy dr贸g. Skutkiem tego jest obecna sytuacja. Wi臋kszo艣膰 poboczy jest zaro艣ni臋tych w takim stopniu, 偶e znacznie jest ograniczona widoczno艣膰 i zagra偶a to bezpiecze艅stwu. Zasugerowa艂, 偶e mo偶na wyposa偶y膰 Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w ci膮gnik i sprz臋t do koszenia poboczy oraz przerzuci膰 zadanie wykaszania poboczy na pracownik贸w ZDP.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin


Pyrzyce, dnia 4 czerwca 2004 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:53:04
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:53:04
Liczba wy艣wietle艅 : 3023

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420721