logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 17/2004
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie emisji obligacji powiatu pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d. Projekt uchwa艂y zosta艂 przygotowany na podstawie wcze艣niejszej decyzji Zarz膮du o podj臋ciu takich dzia艂a艅. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2004 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Maciej Jankowski przedstawi艂 propozycj臋 zawarcia umowy na kompleksow膮 obs艂ug臋 kserokopiarki zakupionej dla Wydzia艂u GGN. Obs艂uga b臋dzie obejmowa艂a konserwacj臋, naprawy i dostaw臋 materia艂贸w eksploatacyjnych w ramach miesi臋cznego abonamentu. Przy 3 000 kopii abonament wyniesie 222 z艂. Umo偶liwi to maksymalne wykorzystanie mo偶liwo艣ci kserokopiarki poprzez wykonywanie kopii dla innych wydzia艂贸w. Mo偶na r贸wnie偶 rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 艣wiadczenia us艂ug dla innych podmiot贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Maciej Jankowski przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y mieszkania Joannie Ma膰kiewicz. Zamierza ona dokona膰 zamiany mieszka艅 w celu poprawienia warunk贸w mieszkaniowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, warunkuj膮c to przedstawieniem w wyznaczonym terminie umowy przeniesienia w艂asno艣ci.
Z kolei Maciej Jankowski przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em. Przetarg nie odby艂 si臋 z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i r贸wnocze艣nie podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu drugiego przetargu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Og艂oszenie powinno ukaza膰 si臋 w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa. W prasie og贸lnopolskiej wystarczy poda膰 informacj臋 o zamieszczeniu og艂oszenia w Internecie.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu planu miejscowego Gminy Kozielice. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie funduszy europejskich, a mo偶liwo艣ci ich wykorzystania przez powiat. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Wcze艣niej zorganizowano spotkanie dla kierownik贸w jednostek powiatowych maj膮ce na celu przybli偶enie tej problematyki. Zarz膮d ustali艂, 偶e nale偶y t臋 informacj臋 r贸wnie偶 przekaza膰 kierownikom jednostek i dyrektorom wydzia艂贸w oraz zobowi膮za膰 ich do sk艂adania propozycji projekt贸w, kt贸re mog艂yby by膰 refundowane z funduszy strukturalnych.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂, 偶e w艂a艣nie min臋艂y trzy miesi膮ce od powo艂ania Ryszarda Grzesiaka na stanowisko p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zaproponowa艂, aby przed艂u偶y膰 okres pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora do ko艅ca miesi膮ca kwietnia 2004 r., a nast臋pnie podpisa膰 kontrakt o zarz膮dzanie. Za takim rozwi膮zaniem przemawiaj膮 widoczne pozytywne efekty zarz膮dzania jednostk膮 oraz akceptacja tej kandydatury przez personel. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali projekt kontraktu i na kolejnym posiedzeniu wybior膮 i zatwierdz膮 jego warunki oraz podejm膮 decyzj臋 o uregulowaniu zatrudnienia w Wydziale Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej.
Starosta przedstawi艂 obecn膮 sytuacj臋 wynikaj膮c膮 z protestu piel臋gniarek. W dniu dzisiejszym protest prowadzi 16 os贸b. Praca w urz臋dzie odbywa si臋 za po艣rednictwem biura podawczego. Interesanci s膮 obs艂ugiwani przez pracownik贸w, kt贸rzy schodz膮 do recepcji przy wej艣ciu do budynku. Do s膮du zosta艂 z艂o偶ony pozew z pow贸dztwa cywilnego wobec okupuj膮cych piel臋gniarek. S膮d mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o natychmiastowym wykonaniu nakazu opuszczenia budynku. Rozstrzygni臋cie zapadnie w najbli偶szych dniach.
Starosta poinformowa艂 o przebiegu spotkania zorganizowanego przez w艂adze SLD w Warszawie dla Starost贸w i Przewodnicz膮cych Rad. Omawiano problemy z zakresu o艣wiaty, funduszy europejskich, s艂u偶by zdrowia oraz sytuacji w SLD. Obrady zdominowa艂 temat s艂u偶by zdrowia. Przedstawiciele rz膮du nie potrafili przedstawi膰 propozycji umo偶liwiaj膮cej wi臋kszo艣ci szpitali wyj艣cie z zapa艣ci. Problem pozostawiono do rozwi膮zania samorz膮dom. W zwi膮zku z tym Zwi膮zek Powiat贸w Polskich planuje na dzie艅 12 maja przeprowadzenie w warszawie akcji protestacyjnej z udzia艂em przedstawicieli samorz膮d贸w i s艂u偶by zdrowia.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 20 kwietnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:51:53
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:51:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2893

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420466