logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 6/2007
z dnia 26 lutego 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie na rok 2007. Na dzie艅 dzisiejszy dyrektor jednostki wykaza艂 niedoszacowanie bud偶etu o kwot臋 223 207,29 z艂. Finansowanie DPS odbywa si臋 z dotacji Wojewody i odp艂atno艣ci pensjonariuszy. DPS prowadzi r贸wnie偶 dzia艂alno艣膰 generuj膮ca dochody w艂asne. Zabezpieczenie ca艂ej kwoty na dany rok bud偶etowy nie jest konieczne, gdy偶 zapotrzebowanie na 艣rodki zmienia si臋 w ci膮gu roku i cz臋sto w ci膮gu roku bud偶et jest zasilany dodatkowymi kwotami. Skarbnik zaproponowa艂, aby teraz zwi臋kszy膰 plan wydatk贸w o kwot臋 49 tys. z艂 pochodz膮c膮 z emisji obligacji w grudniu 2006 r. Jednocze艣nie nale偶y podj膮膰 takie dzia艂ania organizacyjne, aby funkcjonowanie jednostki zbilansowa艂o si臋 w ramach przyznanego bud偶etu.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e mimo prowadzonych rozm贸w na ten temat, dyrektor nie wykazuje inicjatywy i przerzuca ci臋偶ar odpowiedzialno艣ci na Zarz膮d, a przecie偶 nie rol膮 Zarz膮du jest wygospodarowywanie 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰 DPS-u. Z przeprowadzonych wizytacji i kontroli wynika, 偶e s膮 mo偶liwo艣ci bardziej racjonalnego gospodarowania. Cz艂onkowie Zarz膮du, zapoznaj膮c si臋 z materia艂ami zauwa偶yli to samo. Wicestarosta zaproponowa艂 po艣wi臋cenie odr臋bnego posiedzenia Zarz膮du na temat gospodarki w DPS-ie. Nale偶y wskaza膰 mo偶liwo艣ci i zobowi膮za膰 dyrektora do ich wykorzystania.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek, aby zwi臋kszy膰 plan wydatk贸w DPS-u o kwot臋 49 tys. z艂 i po艣wi臋ci膰 odr臋bne posiedzenie Zarz膮du na temat gospodarki tej jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zwi臋kszenie 艣rodk贸w z PFRON dla powiatu pyrzyckiego wymaga okre艣lenia sposobu ich wydatkowania w formie uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Edward Sad艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu, gdy偶 musia艂 opu艣ci膰 posiedzenie ze wzgl臋du na wa偶ny wyjazd s艂u偶bowy.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletnio艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej. Sta艂e ubo偶enie oraz patologia funkcjonowania rodzin, z kt贸rych pochodz膮 dzieci umieszczane w rodzinach zast臋pczych i plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych nie pozwala na wyegzekwowanie op艂at. Potwierdza to zasadno艣膰 podj臋cia takiej uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o kontroli wewn臋trznej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Wicestarosta poinformowa艂, 偶e kontrola mia艂a wyja艣ni膰 zarzuty o nieproporcjonalnych wysoko艣ciach zarobk贸w pracownik贸w. Podejrzenia si臋 nie potwierdzi艂y, ale kontrola ujawni艂a pewne niew艂a艣ciwe dzia艂ania organizacyjne. B臋d膮 one podstaw膮 do rozm贸w na temat przysz艂ego funkcjonowania jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uzupe艂nienie do informacji o realizacji Programu Ochrony 艢rodowiska. Realizacja programu obejmowa艂a Gmin臋 Warnice i Gmin臋 Lipiany. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 4.
T臋 cz臋艣膰 posiedzenia poprowadzi艂 Wicestarosta, gdy偶 Starosta musia艂 uda膰 si臋 na inne spotkanie. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 zmiany do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007. Zmiany obligatoryjne wynika艂y z decyzji Ministra Finans贸w o ostatecznych kwotach subwencji i planowanym udziale w podatku dochodowym oraz decyzji Wojewody o dotacjach. Druga grupa zmian wynika z wniosk贸w dyrektor贸w jednostek organizacyjnych. W tym roku zosta艂a jeszcze do wyemitowania jedna transza obligacji o warto艣ci 950 tys. z艂. Po odliczeniu wydatk贸w na obs艂ug臋 wykupu mo偶na pozosta艂膮 kwot臋 ulokowa膰 w formie rezerwy celowej. Wicestarosta zaproponowa艂, aby by艂o to zabezpieczenie wk艂adu w艂asnego na ewentualne inwestycje na drogach powiatowych wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w pomocowych. Najistotniejszym elementem jest jednak podtrzymanie wcze艣niejszej decyzji o wykupie obligacji o warto艣ci 6 milion贸w. Pozwoli to na utrzymaniu wska藕nik贸w okre艣laj膮cych kondycj臋 finansow膮 powiatu na bezpiecznym poziomie. Skarbnik zaproponowa艂, aby radnym przedstawi膰, opr贸cz zmienionej uchwa艂y, szczeg贸艂owy wykaz wprowadzonych zmian, bez konieczno艣ci drukowania wszystkich za艂膮cznik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt bud偶etu w przedstawionej formie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 26 lutego 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-03-01 07:48:22
Data ostatniej modyfikacji : 2007-03-01 07:48:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2389licznik odwiedzin: 12463692