logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
VI SESJA RADY POWIATU

NA DZIE艃 14 MARCA 2007 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Nr 12 Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 Pyrzyce

PORZ膭DEK OBRAD
VI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 14 MARCA 2007 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Nr 12 Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4 Pyrzyce

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad V sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacja po-wiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli. Informacje przedsta-wiaj膮:
 Komendant Powiatowy Policji,
 Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej,
 Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
 Prokuratura Rejonowa,
 Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

7. Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat (oferta edukacyjna na rok szkolny 2007/2008).
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

8. Uchwalenie bud偶etu powiatu na rok 2007.
 Opinie sta艂ych komisji Rady,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Progra-mu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2007 – 2010 (proj. 230).
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋-艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂nolet-niej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a na-uk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej (proj. 232).
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych (proj. 233).
 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi pani Stanis艂awy Matuszewskiej dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyckiego (proj. 231).
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa (proj. 234).
 Opinia Komisji Bud偶etowej,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

14. Powo艂anie Komisji Skrutacyjnej na czas przeprowa-dzenia g艂osowa艅 tajnych.
 Zg艂aszanie kandydat贸w,
 Powo艂anie komisji skrutacyjnej.

15. Odwo艂anie cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
a) Przeprowadzenie g艂osowania tajnego,
b) Og艂oszenie przez komisj臋 skrutacyjn膮 wyniku g艂osowania.

16. Wyb贸r na cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
a) Zg艂oszenie przez Starost臋 kandydata na cz艂onka Zarz膮du Po-wiatu,
b) Przeprowadzenie g艂osowania tajnego,
c) Og艂oszenie przez komisj臋 skrutacyjn膮 wynik贸w wybor贸w.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

19. Zamkni臋cie obrad VI sesji Rady Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-02-27 15:11:09
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-27 15:12:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2413

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.02.2007 14:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12435038