logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2007
z dnia 13 lutego 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie w bud偶ecie powiat 艣rodk贸w na pomoc finansow膮 dla Komendy Powiatowej Policji. Policja nie jest jednostk膮 organizacyjn膮 powiatu, mimo to w latach poprzednich Zarz膮d wspiera艂 dzia艂ania Policji w r贸偶nych formach. Skarbnik zaproponowa艂, aby uruchomi膰 powiatowe konto bankowe, na kt贸re b臋dzie mo偶na wp艂aca膰 艣rodki na pomoc Policji. Zebrana kwota zostanie przekazana Policji w formie darowizny. Obecnie nie jest jeszcze znana ostateczna kwota dotacji i subwencji, dlatego trudno jest okre艣li膰, jak膮 kwot臋 mo偶e powiat wygospodarowa膰 na ten cel. Zaproponowano, aby zosta艂 z艂o偶ony powt贸rnie wniosek z bardziej uszczeg贸艂owionym zadaniem wymagaj膮cym dofinansowania. Proponowany zakup radiowozu jest ponad mo偶liwo艣ci bud偶etu powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 gotowo艣膰 udzielenia pomocy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Szczeg贸艂y dotycz膮ce formy tej pomocy powinny zosta膰 ustalone pomi臋dzy Komendantem Policji i Skarbnikiem Powiatu.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uniewa偶nienia uchwa艂y Nr 66/2006 Zarz膮du Powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uniewa偶niono uchwa艂臋 w cz臋艣ci dotycz膮cej zmian w planach finansowych funduszy celowych. Wcze艣niej RIO dopuszcza艂o dokonywanie takich zmian przez Zarz膮d, obecna interpretacja pozostawia to w kompetencji Rady. Skutkiem jest zachowanie plan贸w finansowych bez zmian.
Skarbnik przedstawi艂 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu bud偶etu powiatu na rok 2007. RIO pozytywnie zaopiniowa艂o projektu bud偶etu. Pozytywn膮 opini臋 uzyska艂a prognoza d艂ugu publicznego.
Dalsze obrady Zarz膮d prowadzi艂 w sk艂adzie czteroosobowym, ze wzgl臋du na konieczno艣膰 s艂u偶bowego wyjazdu Edwarda Sad艂owskiego.

Ad. 3.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budow臋 boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 procedury prowadzone od roku 2006 w tej sprawie. W roku 2006 powiat otrzyma艂 dofinansowanie inwestycji z Kontraktu wojew贸dzkiego. Zbyt p贸藕no og艂oszono przetarg i ze wzgl臋du na wymagania techniczne budowa nie mog艂a by膰 prowadzona w okresie jesienno-zimowym. Dlatego do konkursu nie przyst膮pi艂 偶aden wykonawca. Na wniosek Zarz膮du 艣rodki przeznaczone na dofinansowanie zosta艂y uznane za nie wygasaj膮ce z ko艅cem roku bud偶etowego i mo偶na inwestycj臋 zrealizowa膰 w roku bie偶膮cym. Do sk艂adu komisji konkursowej, opr贸cz pracownik贸w Starostwa wszed艂 cz艂onek Zarz膮du Ireneusz Paw艂owski. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o wydanie zezwolenia na rozbi贸rk臋 budynku „chlewni” przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Budynek stanowi艂 kiedy艣 element zaplecza gospodarczego szko艂y. Od dawna nie u偶ytkowany, zosta艂 zdewastowany i obecnie nadaje si臋 jedynie do rozbi贸rki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury administracyjnej, zgodnie z prawem budowlanym, maj膮cej na celu doprowadzenie do rozbi贸rki tego budynku, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂anie jej sk艂adu. Po odwo艂aniu poprzedniego dyrektora w plac贸wce jest wakat. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt umowy z dyrektorem Szpitala Powiatowego na korzystanie z telefonu kom贸rkowego i samochodu osobowego. Koszty ponoszone na te wydatki b臋d膮 pochodzi艂y z bud偶etu Szpitala. Podr贸偶e s艂u偶bowe samochodem osobowym b臋d膮 si臋 odbywa艂y na podstawie delegacji wystawionej przez Starost臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
P贸藕niej Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach przyj臋tych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 16 stycznia 2007 r. do 25 stycznia 2007 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o sytuacji zwi膮zanej z tworzeniem Punktu Konsultacyjnego dla Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw. Przesuni臋to termin og艂oszenia konkursu na udzia艂 w tym projekcie. Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie systemu zarz膮dzania jako艣ci膮. Zmiana terminu nie zmienia wymogu wprowadzenie tego systemu. Zarz膮d podtrzyma艂 swoje wcze艣niejsze stanowisko w sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjnego w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim. Ta informacja jest tematem obrad Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i przekaza艂 do zaopiniowania przez komisje rady.
Ireneusz Paw艂owski przedstawi艂 informacj臋 o realizacji planu modernizacji i remont贸w dr贸g w roku 2006 oraz o zamierzeniach na rok 2007. Zwr贸ci艂 uwag臋 na konieczno艣膰 modernizacji mostu na ul. Cmentarnej w Pyrzycach. Ulic膮 ta odbywaj膮 si臋 objazdy, a stan mostu nie pozwala na przenoszenie obci膮偶e艅 powy偶ej 8 ton. Objazdy organizuje Dyrekcja Dr贸g Krajowych i powinna mie膰 sw贸j udzia艂 w tej inwestycji. Kolejna sprawa dotyczy艂a oferty Ministerstwa Transportu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Dofinansowanie w wysoko艣ci 50 % jest mo偶liwe z rezerwy subwencji og贸lnej dla inwestycji rozpocz臋tych przed 1999 r. Jedynie inwestycja na drodze Mechowo-Letnin spe艂nia te kryteria.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e 50 % warto艣ci tej inwestycji, kt贸r膮 musia艂by pokry膰 powiat, to prawie ca艂y bud偶et inwestycyjny na rok 2007. Nale偶y si臋 zastanowi膰 czy nie lepiej szuka膰 dofinansowania z funduszy unijnych, gdzie wk艂ad w艂asny to 20 % lub wybra膰 do realizacji mniejsze projekty. Nale偶a艂oby te偶 zrezygnowa膰 z wydatk贸w na projekty techniczne i zaoszcz臋dzone 艣rodki przeznaczy膰 na realizacj臋 inwestycji. Zaproponowa艂, aby te sugestie przedstawi膰 na posiedzeniu Komisji bud偶etowej, a komisja powinna wypracowa膰 plan dzia艂a艅 na drogach powiatowych w roku 2007. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie post臋powanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Ireneusza Paw艂owskiego o sprawdzenie jakie s膮 mo偶liwo艣ci i koszty zwi膮zane z oznaczeniem granic powiatu na drogach krajowych i wojew贸dzkich.

Ad. 7.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o og艂oszeniu konkursu na stanowisko Pe艂nomocnika Starosty ds. Funduszy Pomocowych oraz o przed艂u偶eniu umowy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Pomerania na 艣wiadczenie us艂ug informacyjnych i doradztwa w zakresie 艣rodk贸w pomocowych.
Wicestarosta poinformowa艂 o spotkaniu z dyrektorem Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w sprawie d艂ugu SPZOZ w likwidacji. Informacj臋 t臋 przekazuje Zarz膮dowi na pro艣b臋 dyrektora PPK Domaga si臋 on podj臋cia dzia艂a艅 i sp艂acenia przez Zarz膮d Powiatu tego d艂ugu. Nie przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Zarz膮d Powiatu nie jest stron膮 w tej sprawie. Za d艂ugi likwidowanej jednostki odpowiada likwidator. Powiat przejmie zobowi膮zania dopiero po zako艅czeniu procesu likwidacji. Wicestarosta zaproponowa艂 wystosowanie pisma ze stanowiskiem Zarz膮du w tej sprawie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zaakceptowa艂 tre艣膰 zaproponowan膮 przez Wicestarost臋.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 o sporz膮dzeniu planu wyr臋bu drzew przy drodze Mechowo-Letnin. Zwr贸ci艂 si臋 z pytaniem, w jaki spos贸b mo偶na zagospodarowa膰 uzyskane z wyr臋bu drewno. Starosta zaproponowa艂 konsultacje z radca prawnym i dotarcie do akt贸w prawnych reguluj膮cych to zagadnienie.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o pi艣mie Marsza艂ka Wojew贸dztwa o decyzji sprzeda偶y na rzecz powiatu pyrzyckiego udzia艂贸w wojew贸dztwa w budynku przy ul. G艂owackiego 22. Decyzja ta ko艅czy starania powiatu o „odzyskanie” cz臋艣ci budynku. Sekretarz Powiatu i dyrektor Wydzia艂u GGN ustalili z Wicemarsza艂kiem szczeg贸艂y sfinalizowania transakcji.
Mieczys艂aw Mularczyk zaproponowa艂 upowszechnienie na terenie powiatu zwyczaju noszenia kamizelek odblaskowych przez rowerzyst贸w. Bardzo cz臋sto spotyka na drogach rowerzyst贸w poruszaj膮cych si臋 na rowerach bez o艣wietlenia. Przed 艣witem i po zmierzchu s膮 oni niewidoczni i stanowi膮 powa偶ne zagro偶enie. Posiadacze kamizelek odblaskowych s膮 widoczni z daleka. Starosta wyja艣ni艂, 偶e nie ma prawnych mo偶liwo艣ci wydania takiego nakazu. Mo偶na z艂o偶y膰 wniosek do autor贸w kodeksu ruchu drogowego. Mo偶na te偶 zakupi膰 kamizelki z bud偶etu powiatu lub gminy i rozda膰 tym, kt贸rzy b臋d膮 chcieli z nich korzysta膰.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 13 lutego 2007 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-02-16 09:15:50
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-16 09:15:50
Liczba wy艣wietle艅 : 2282licznik odwiedzin: 12476407