logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 13/2004
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie o艣wiaty, funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e stawka dla OREW w Nowielinie jest wy偶sza ni偶 w innych plac贸wkach, gdy偶 uwzgl臋dniono wydatki na remont dachu. Niemniej jednak jest ona i tak ni偶sza ni偶 wynika to z zalece艅, 偶e tej jednostce trzeba przekaza膰 ca艂膮 nale偶n膮 subwencj臋. Jest r贸wnie偶 zalecenie ministerstwa, zgodnie, z kt贸rym nale偶y wydzieli膰 w bud偶ecie 艣rodki na remonty w poszczeg贸lnych jednostkach. Jest to sprzeczne z wcze艣niejszymi zapisami ustawowymi. Dyrektor zaproponowa艂, aby w tej sprawie zwr贸ci膰 si臋 do Zwi膮zku Powiat贸w Polskich z pro艣b膮 o interwencj臋 w ministerstwie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 propozycj臋 umowy na emisj臋 obligacji Powiatu Pyrzyckiego. Rozmowy bezpo艣rednio z bankami nie da艂y rezultatu. Starosta zaproponowa艂 podpisanie umowy z firm膮 doradcz膮. Przygotowa艂aby ona koncepcj臋 i struktur臋 emisji obligacji komunalnych powiatu. Opracowa艂aby warunki finansowania i wybra艂a bank, kt贸ry by艂by organizatorem emisji obligacji.
Robert Betyna nie wyrazi艂 zgody na podpisywanie umowy, je偶eli nie s膮 znane warunki wykupu obligacji.
Pozostali cz艂onkowie Zarz膮du wyja艣niali, 偶e do tego w艂a艣nie zostanie wynaj臋ta firma doradcza, a poza tym bud偶et powiatu jest w takiej sytuacji, 偶e konieczne jest podj臋cie dzia艂a艅 w celu umo偶liwienia wywi膮zania si臋 z przyj臋tych zobowi膮za艅.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy z „Balic Development Sp. z o. o. w Gda艅sku na 艣wiadczenie us艂ug doradczych w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc dotycz膮cy zgody na zbycie darowanej nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem Przychodni Rejonowej w Pyrzycach. Dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Maciej Jankowski zaproponowa艂, aby wyrazi膰 zgod臋 na sprzeda偶 pod warunkiem przekazania na rzecz powiatu 艣rodk贸w finansowych uzyskanych z tytu艂u sprzeda偶y pomniejszonych o koszty poniesione w zwi膮zku z procedur膮 sprzeda偶y. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e bezpieczniej by艂oby przej膮膰 nieruchomo艣膰 na mienie powiatu i dopiero dokona膰 sprzeda偶y. Zarz膮d nie popar艂 tej propozycji i wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci przez Burmistrza Pyrzyc, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydzia艂u GGN, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Wicestarosta Krzysztof Kunce przedstawi艂 wniosek w sprawie sposobu rozliczenia zaleg艂ych op艂at za najem mieszkania przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/22, kt贸rego najemc膮 jest pani Joanna Ma膰kiewicz. Dyrektor Wydzia艂u GGN zaproponowa艂, aby dokona膰 przej臋cia wierzytelno艣ci, kt贸re s膮 jej nale偶ne, a wynikaj膮 ze zobowi膮za艅 SPZOZ wobec niej na rzecz zaspokojenia zaleg艂ych op艂at w stosunku do PPM. W chwili obecnej nie jest pewne, 偶e zaspokojenie wierzycieli SPZOZ zostanie wykonane w 100 %. W zwi膮zku z tym Starosta zaproponowa艂, aby podpisa膰 umowy o kompensacie zobowi膮za艅 z zastrze偶eniem, 偶e przekazanie 艣rodk贸w nast膮pi w momencie wyp艂aty zobowi膮za艅 SPZOZ w wysoko艣ci jaka zostanie przekazana przez likwidatora (powy偶sze nale偶y uzgodni膰 z PPM Pyrzyce, kt贸ry musi wyrazi膰 zgod臋 na przej臋cie d艂ugu). Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie takiej ugody w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosk贸w o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. W przedstawionym wykazie przy niekt贸rych wnioskach brak by艂o kwot dotacji. Wynika艂o to z winy wnioskodawcy, kt贸ry nie okre艣li艂, o jak膮 kwot臋 si臋 ubiega. Te wnioski b臋d膮 rozpatrzone po uzupe艂nieniu. Wnioski, kt贸re wp艂yn臋艂y zbyt p贸藕no b臋d膮 rozpatrywane przy planowaniu bud偶etu na rok 2005.
Robert Betyna zaproponowa艂, aby dofinansowa膰 zakup pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w dla PPK, ewentualnie zakupi膰 kilka pojemnik贸w i ustawi膰 je na terenie Starostwa. Mia艂y by s艂u偶y膰 jako wz贸r do na艣ladowania. Propozycj臋 t臋 odrzucono z tego powodu, 偶e nie ma na terenie powiatu mo偶liwo艣ci sk艂adowania czy przerobu wyselekcjonowanych odpad贸w, wi臋c i tak trafi艂yby na jedno wysypisko. Robert Betyna zawnioskowa艂, aby wstrzyma膰 si臋 z przyj臋ciem planowanych wydatk贸w i dokona膰 jeszcze drobnych zmian w wysoko艣ciach dofinansowania. Zarz膮d wyrazi艂 pogl膮d, 偶e drobne zmiany s膮 mo偶liwe natomiast plan jako ca艂o艣膰 powinien zosta膰 przyj臋ty. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan dofinansowania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przyj臋cia planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na 2004 r. Cz艂onkowie Zarz膮du zapoznali si臋 wcze艣niej z planem. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawiony plan w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i przekaza艂 do zaopiniowania przez Komisj臋 Bud偶etow膮.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przesuni臋cia na 30 kwietnia 2004 r. terminu rozpocz臋cia sp艂aty po偶yczki udzielonej Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach. Zak艂ad ma trudno艣ci finansowe, gdy偶 Powiatowy Urz膮d Pracy sp贸藕nia si臋 z przekazaniem 艣rodk贸w z tytu艂u refundacji wynagrodzenia pracownik贸w zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Piotr Rybkowski wyrazi艂 obaw臋, 偶e ZOL nie b臋dzie w stanie si臋 sam utrzyma膰 po zako艅czeniu dofinansowania przez PUP. Zarz膮d b臋dzie rozpatrywa艂 to zagadnienie na jednym z nast臋pnych posiedze艅 na razie jednak nale偶y pom贸c jednostce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cia na 30 kwietnia 2004 r. terminu rozpocz臋cia sp艂aty po偶yczki w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Wydzia艂u Architektury i Budownictwa dotycz膮cy uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy:
– nieruchomo艣ci nr 81 przy ul. Zabytkowej w Pyrzycach,
– planu miejscowego Gminy Pyrzyce, dzia艂ki 64 i 65 w obr臋bie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie oferty edukacyjnej szk贸艂 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Przy okazji dyrektor Andrzej Jakie艂a poinformowa艂 cz艂onk贸w Zarz膮du o decyzji podpisanej przez Starost臋, w kt贸rej okre艣lono dyrektorom plac贸wek o艣wiatowych graniczne warunki do projektowania arkuszy organizacyjnych. Ograniczono mi臋dzy innymi ilo艣膰 godzin ponadwymiarowych. Decyzja ma na celu ograniczenie wydatk贸w oraz wymusi膰 zatrudnianie absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uzupe艂nienie do informacji o dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych w powiecie pyrzyckim. Uzupe艂nienie zosta艂o przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 protok贸艂 Komisji Konkursowej powo艂anej do wy艂onienia kandydata na stanowisko zast臋pcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Komisja wybra艂a na to stanowisko dr Tomasza Konaszczuka. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i przyj膮艂 wyb贸r Komisji w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta zaproponowa艂, aby w zwi膮zku z zaistnia艂膮 sytuacj膮 zaprosi膰 na posiedzenie Zarz膮du odchodz膮cego z tego stanowiska dr Zygmunta Brzu艣niana i z艂o偶y膰 mu podzi臋kowania za wk艂ad jakiego dokona艂 przy tworzeniu nowej jednostki.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂 o przebiegu posiedzenia Rady Spo艂ecznej. Nast膮pi艂a zmiana w sk艂adzie Rady. Osoba, kt贸ra zast膮pi艂a cz艂onka z Gminy Warnice nie zosta艂a formalnie powo艂ana w sk艂ad Rady. Dlatego nale偶y szybko doprowadzi膰 do zalegalizowania tej zamiany. W posiedzeniu uczestniczy艂 r贸wnie偶 dr Tomasz Konaszczuk. Wicestarosta podkre艣li艂 wysokie kompetencje nowo wybranego dyrektora i zauwa偶y艂, 偶e spotka艂 si臋 on z wysoka ocen膮 innych cz艂onk贸w Rady, kt贸rzy wi膮偶膮 du偶e nadzieje w zwi膮zku z podj臋ciem przez niego pracy w Szpitalu. Optymistycznie nastraja r贸wnie偶 wynik finansowy Szpitala. W marcu wykonanie us艂ug medycznych by艂o zgodne z nowym kontraktem.
Skarbnik Powiatu Andrzej Wabi艅ski zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du z pytaniem, czy mo偶e rozpocz膮膰 procedur臋 zaci膮gni臋cia kredytu kr贸tkoterminowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie procedury w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂 cz艂onk贸w Zarz膮du o planowanym na dzie艅 dzisiejszy spotkaniu z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Panem Mariuszem Holickim w sprawie protestu piel臋gniarek okupuj膮cych budynek Starostwa. Po godzinach urz臋dowania budynek jest nadzorowany przez pracownik贸w Starostwa i stra偶ak贸w Komendy Powiatowej PSP. W przypadku przed艂u偶enia si臋 akcji protestacyjnej na czas 艣wi膮t zostanie wynaj臋ta firma ochroniarska. W spotkaniu z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zarz膮d przedstawi wcze艣niej przyj臋te stanowisko. Nie jest mo偶liwe przywr贸cenie piel臋gniarek do pracy na poprzednich warunkach p艂acowych oraz nie ma obecnie mo偶liwo艣ci wyp艂acenia jakichkolwiek 艣wiadcze艅. Zarz膮d podejmuje dzia艂ania w celu pozyskania 艣rodk贸w na zaspokojenie wierzytelno艣ci, lecz procedury z tym zwi膮zane s膮 d艂ugotrwa艂e.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin


Pyrzyce, dnia 6 kwietnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:51:00
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:51:00
Liczba wy艣wietle艅 : 3795

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420588