logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 11/2004
z dnia 30 marca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Do protoko艂u z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y wniesione nast臋puj膮ce uwagi: Piotr Rybkowski poprosi艂, aby szerzej opisywa膰 prezentowane przez cz艂onk贸w Zarz膮du stanowiska i pogl膮dy; Robert Betyna poprosi艂, aby uzasadnia膰 wyniki g艂osowania i wyja艣nia膰 powody, dla kt贸rych oddawany jest g艂os przeciwny lub wstrzymuj膮cy si臋. W protokole nie odnotowano, 偶e w g艂osowaniu nad op艂atami za wynajem lokali w ratuszu wstrzyma艂 si臋 od g艂osowania, gdy偶 proponowa艂 inne rozwi膮zanie – stawk臋 15 z艂, a nie 18 z艂 jak pozostali. Ustalono r贸wnie偶, 偶e w posiedzeniach Zarz膮du b臋dzie uczestniczy艂 protokolant.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2004. Skarbnik uwzgl臋dni艂 w uchwale uwagi wcze艣niej wnoszone przez cz艂onk贸w Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zainstalowania sta艂ego 艂膮cza internetowego w Wydziale GGN i PODGiK. Spo艣r贸d propozycji przedstawionych przez dyrektora Wydzia艂u GGN najkorzystniejszym rozwi膮zaniem by艂o SDI Telekomunikacji Polskiej. Bior膮c pod uwag臋 post臋p w dziedzinie wymiany informacji za pomoc膮 Internetu Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z konieczno艣ci膮 zainstalowania sta艂ego 艂膮cza. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na pod艂膮czenie do internetu w systemie SDI w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zmiany wymiaru zatrudnienia dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. W zwi膮zku ze zwi臋kszeniem ilo艣ci zada艅, proponuje si臋 zwi臋kszeniem wymiaru zatrudnienia Wojciecha Parda艂y z ½ etatu do ¾ etatu. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e istnieje potrzeba rozszerzenia kalendarza imprez sportowych, g艂贸wnie dla m艂odzie偶y starszej i je偶eli zwi臋kszenie wymiaru zatrudnienia dyrektora PMOS ma temu s艂u偶y膰, to on tak膮 decyzj臋 popiera. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie wymiaru zatrudnienia Wojciecha Parda艂y z ½ etatu do ¾ etatu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przed艂u偶enia obowi膮zywania dodatk贸w motywacyjnych, przyznanych do dnia 31 marca 2004 r., na okres do 30 czerwca 2004 r. Robert Betyna zaproponowa艂, aby podwy偶szy膰 dodatek dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU Janowi Ko艂oszyczowi do 40 %. W opinii pozosta艂ych cz艂onk贸w Zarz膮du nale偶y utrzyma膰 dotychczasow膮 wysoko艣膰 dodatk贸w, a ich zmian臋 wprowadzi膰 po zako艅czeniu i podsumowaniu roku szkolnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie obowi膮zuj膮cych dodatk贸w motywacyjnych do 30 czerwca 2004 r. w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu w roku 2003. Cz艂onkowie Zarz膮du wcze艣niej ustalali ze Skarbnikiem istotne elementy sprawozdania. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych i dzia艂alno艣ci sp贸艂ek wodnych w powiecie za rok 2003. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Zauwa偶ono przy tym, 偶e ze strony administracji powiatowej nie ma wi臋kszego wp艂ywu na gospodark臋 melioracyjn膮 w powiecie. Brak jest odg贸rnych rozwi膮za艅 systemowych, brak jest te偶 nadzoru Zarz膮du Rejonowego Sp贸艂ek Wodnych, co powoduje nieracjonaln膮, dzik膮 dzia艂alno艣膰 rolnik贸w np. kopanie staw贸w w nieodpowiednich miejscach.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych w powiecie pyrzyckim. W opinii Zarz膮du informacja powinna zosta膰 uzupe艂niona o opis organizacji bior膮cych udzia艂 w Przegl膮dzie Powiatowym i prowadz膮cych wsp贸艂prac臋 z administracj膮 powiatow膮. Nale偶y r贸wnie偶 przygotowa膰 program wsp贸艂pracy zgodnie z wymogami ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 5.

Piotr Rybkowski poprosi艂 o wyja艣nienie, na jakim etapie realizacji jest sprawa przej臋cia nieruchomo艣ci po o艣rodku zdrowia w Tetyniu. Starosta, po konsultacji z dyrektorem Wydzia艂u GGN wyja艣ni艂, 偶e ko艅czy si臋 w艂a艣nie kompletowanie dokumentacji i sfinalizowanie sprawy u notariusza planowane jest w drugim tygodniu kwietnia br. Druga sprawa poruszona przez niego dotyczy艂a mo偶liwo艣ci uruchomienia linii autobus贸w szynowych w miejsce linii kolejowej. W przypadku powstania takiej linii na trasie Pyrzyce-Stargard Szczeci艅ski zaproponowa艂 przed艂u偶enie jej do Kozielic. Starosta zauwa偶y艂, 偶e je偶eli Gmina Kozielice z艂o偶y taki wniosek, to Zarz膮d udzieli mu poparcia.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 30 marca 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:50:29
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:50:29
Liczba wy艣wietle艅 : 2801

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420643