logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.PROTOK脫艁 Nr 2/2007
z dnia 15 stycznia 2007 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Prz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przypomnia艂 wniosek o sfinansowanie przez Zarz膮d zakupu sze艣ciu pomp infuzyjnych dla Szpitala Powiatowego. Rozpatrzenie wniosku od艂o偶ono do czasu zaj臋cia stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie pomocy dla szpitali.
Mariusz Marek Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e Minister pozwoli艂 na dokonanie zakupu pomp przez szpitale z pomini臋ciem procedur ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. Wynika z tego, 偶e sfinansowanie tych zakup贸w pozostawiono szpitalom.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e sytuacja wymaga, aby powiat pom贸g艂 Szpitalowi. Podtrzyma艂 wcze艣niejsze stanowisko, 偶e pomoc mo偶e nast膮pi膰 w formie po偶yczki z terminem sp艂aty do ko艅ca roku bud偶etowego.
Starosta poinformowa艂, 偶e r贸wnolegle dyrektor Szpitala rozpocznie dzia艂ania maj膮ce na celu uzyskanie 艣rodk贸w na zakup pomp od Ministerstwa Zdrowia, jak i od producenta wadliwych pomp.
Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby wyst膮pi膰 do samorz膮d贸w gminnych naszego powiatu z wnioskiem o wsparcie Szpitala Powiatowego i zakup po jednej pompie. Zwi臋kszy艂oby to wyposa偶enie szpitala o dodatkowe sze艣膰 pomp i w po艂膮czeniu zakupem finansowanym przez powiat zabezpieczy potrzeby tej jednostki. Zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e wi臋kszo艣膰 wydatk贸w powiatu jest przeznaczana na ratowanie szpitala. Mieszka艅cy gmin z terenu powiatu korzystaj膮 ze szpitala i dlatego samorz膮dy gminne te偶 powinny do艂o偶y膰 si臋 do poprawy jego stanu.
Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e proceduralnie w艂a艣ciwsze by艂oby przekazanie powiatowi przez gminy, dotacji na tak okre艣lony cel. Jednocze艣nie zauwa偶y艂, 偶e pompy wycofane z u偶ytku na mocy zarz膮dzenia Prezesa Urz臋du Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych nie zostaj膮 przekazane na z艂om, s膮 one sprawne i po uzyskaniu atestu mog膮 by膰 dalej u偶ywane. Zakupienie tylu nowych pomp nie jest konieczne do sprawnego funkcjonowania szpitala. Mo偶e si臋 okaza膰, 偶e szpital b臋dzie mia艂 nadmiar pomp i nie b臋d膮 one wykorzystywane.
Starosta wyliczy艂, 偶e z obecnie dzia艂aj膮cymi trzema pompami, czterema dwustrzykawkowymi, kt贸re nale偶y atestowa膰 oraz przy zakupie dw贸ch pomp przez Gmin臋 Pyrzyce, dlatego, 偶e jest najwi臋ksza i najbogatsza, po jednej przez pozosta艂e gminy i sze艣ciu pomp przez powiat, szpital dysponowa艂by 23 pompami, co da艂oby pe艂ne zabezpieczenie zgodnie ze standardami.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o udzielenie po偶yczki Szpitalowi Powiatowemu na zakup sze艣ciu pomp infuzyjnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Regulamin Organizacyjny z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniano ju偶 dwukrotnie. Wprowadzono 艂膮cznie 21 zmian. Od ostatniej zmiany, w celu zapewnienia zgodno艣ci z aktualnym stanem prawnym nale偶y wprowadzi膰 kolejne zmiany. Wprowadzono r贸wnie偶 zmiany organizacyjne i zmiany w nadzorze Starostwa nad jednostkami organizacyjnymi powiatu. Zmiany s膮 tak du偶e, 偶e proponuje si臋 uchylenie dotychczasowego Regulaminu i uchwalenie nowego Regulaminu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacje na temat dzia艂alno艣ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Ta informacja b臋dzie tematem obrad Rady Powiatu. Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e przedstawiono dzia艂alno艣膰 agencji w minionym roku. Zaproponowa艂, aby uzupe艂ni膰 informacj臋 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o planowane dzia艂ania na rok 2007 w ramach wdra偶ania Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Zarz膮d przyj膮艂 informacje z uwzgl臋dnieniem wniosku o uzupe艂nienie, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 15 stycznia 2007 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2007-01-22 13:44:31
Data ostatniej modyfikacji : 2007-01-22 13:44:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2273licznik odwiedzin: 12463504