logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 10/2004
z dnia 23 marca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Ryszard Grzesiak przedstawi艂 informacj臋 o bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Informacja dotyczy艂a aktualnych dzia艂a艅 organizacyjnych maj膮cych na celu optymalizacj臋 funkcjonowania jednostki oraz popraw臋 sytuacji finansowej i wyposa偶enia. Pisemna informacja zosta艂 wcze艣niej przekazana cz艂onkom Zarz膮du. Dodatkowo Ryszard Grzesiak poinformowa艂 o planowanym zatrudnieniu os贸b w ramach s艂u偶by zast臋pczej, o przygotowaniach wniosk贸w o 艣rodki pomocowe na zakup sprz臋tu medycznego i wyposa偶enia kuchni, r贸wnie偶 o planowanym zabezpieczeniu termoizolacyjnym budynku. W ramach zatrudnienia prowadzone s膮 rozmowy z dwoma lekarzami ginekologami i lekarzem chirurgii r臋ki. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W nawi膮zaniu do funkcjonowania szpitala Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e nale偶y poprawi膰 jako艣膰 obs艂ugi na Izbie Przyj臋膰. Cz臋sto zachodzi konieczno艣膰 d艂ugiego oczekiwania dlatego nale偶y j膮 wyposa偶y膰 w wygodne miejsca do siedzenia oraz stworzy膰 mo偶liwo艣膰 korzystania z napoj贸w. Istotne jest, aby osoby pe艂ni膮ce dy偶ur by艂y zainteresowane osobami oczekuj膮cymi w Izbie Przyj臋膰. Zarz膮d popar艂 ten wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 o bie偶膮cej sytuacji Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach. Zak艂ad ma trudno艣ci z odzyskaniem nale偶no艣ci z tytu艂u wykonanych 艣wiadcze艅 oraz niskie przychody z dzia艂alno艣ci. Szczeg贸艂owa informacja zosta艂a przedstawiona Zarz膮dowi na pi艣mie. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Pomimo wyniku ujemnego Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o utrzymaniu za miesi膮c luty br. pe艂nego wynagrodzenia Iwony Zibrowskiej.Ad. 4.

J贸zef Burcan przedstawi艂 informacj臋 o bie偶膮cej sytuacji SP ZOZ w Pyrzycach w likwidacji. Przedstawiona informacja by艂a uzupe艂nieniem do wcze艣niejszej informacji na pi艣mie. Obecnie na uko艅czeniu jest bilans zamkni臋cia jednostki. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta zaproponowa艂, aby przedstawi膰 Zarz膮dowi wykaz wyp艂at z tytu艂u „ustawy 203”, odpraw itp. Ponadto zaproponowa艂, aby nawi膮za膰 kontakt z likwidatorem SPZOZ w Kamieniu Pomorskim, kt贸ry dzia艂a ju偶 drugi rok i mo偶e s艂u偶y膰 pomocnymi informacjami.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. Wysoko艣膰 stawek by艂a konsultowana na Konwencie Starost贸w i ustalana jednakowo przez przedstawicieli wszystkich Zarz膮d贸w Dr贸g. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta poprosi艂 Sekretarza, aby przedstawi艂 wniosek dotycz膮cy aneksowania umowy z dnia 1 maja 2002 r. na najem pomieszcze艅 przez Agencj臋 Nieruchomo艣ci Rolnych OT w Szczecinie. Zmianie ulega powierzchnia pomieszcze艅 oraz wysoko艣膰 stawki czynszowej. Proponuje si臋 18 z艂 za 1 m2 powierzchni. Starosta zaproponowa艂, aby wysoko艣膰 stawki jeszcze podda膰 negocjacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie negocjacji w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wynaj臋cia dla O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach lokali na parterze w budynku Ratusza. Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋, wyrazi艂 zgod臋 na wynaj臋cie na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 wypowiedzenia umowy. Wyj艣ciow膮 stawk臋 czynszow膮 nale偶y przyj膮膰 18 z艂 za 1 m2.
Starosta przedstawi艂 wniosek Wydzia艂u Architektury i Budownictwa dotycz膮cego uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy:
• nieruchomo艣ci nr 248/2 oraz 248/22 w obr. geodez. Nr 9 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 248/6 w obr geodez. Nr 9 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 38 w obr. geodez. Nr 8 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 192/8 w obr. geodez. Gi偶yn, gm. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 147/2 w obr geodez. Nr 10 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 121/1 w obr geodez. Nr 12 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 161 przy ul. Bogus艂awa w m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 26 w obr geodez. Mechowo gm. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 85 w obr geodez. Pstrowice gm. Pyrzyce,
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie liczby zatrudnionych w Domu Dziecka w Czernicach. Informacja nie zosta艂a przyj臋ta, Zarz膮d zdecydowa艂, aby na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du zaprosi膰 dyrektora Domu Dziecka w celu przedstawienia szerszej informacji.

Ad. 8.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o przebiegu VII Zgromadzenia Og贸lnego Zwi膮zku Powiat贸w Polskich, w kt贸rym bra艂 udzia艂 w dniu 18 marca.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o przebiegu szkolenia zorganizowanego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego oraz o rezultatach szkolenia w zakresie planowania i realizacji Plan贸w Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zorganizowanego przez GUGiK.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 23 marca 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:50:08
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:50:08
Liczba wy艣wietle艅 : 3480

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11431423