logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 8/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PROTOK脫艁 NR 8/2004
z dnia 2 marca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2004. Skarbnik om贸wi艂 kwoty przyznane na poszczeg贸lne zadania, uzasadni艂 ich wysoko艣膰 i przedstawi艂 poprawki wprowadzone do projektu bud偶etu. W zwi膮zku z wnioskiem dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w bud偶ecie zosta艂a zapisana kwota 215 tys. z艂 na inne zadania inwestycyjne. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta poprosi艂 Marka Kiba艂臋 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o przedstawienie sprawozdania z realizacji planu finansowo-rzeczowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w roku 2003. Dyrektor zwr贸ci艂 uwag臋 na konieczno艣膰 przeznaczenia wi臋kszych 艣rodk贸w na zagospodarowanie poboczy, wykonanie 艣cinek, odwodnie艅, row贸w i nasadze艅 drzew gdy偶 stan poboczy bezpo艣rednio wp艂ywa na stan i trwa艂o艣膰 nawierzchni. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie przeprowadzenia inwestycji poprawiaj膮cych stan dr贸g powiatowych w Lipianach. Marek Kiba艂a wyja艣ni艂, 偶e rozstrzygni臋to przetargi na remont ul. G艂owackiego w Pyrzycach, ul. Wodnej i ul. Okrzei w Lipianach oraz drogi powiatowej na odcinku Rosiny P艂o艅sko. W wyniku przetarg贸w uda艂o si臋 zaoszcz臋dzi膰 znaczna kwot臋, kt贸r膮 mo偶na przeznaczy膰 na wykonanie dodatkowego zadania. Przeznaczenie pozosta艂ych 艣rodk贸w powinno zosta膰 uzgodnione z merytoryczn膮 komisj膮.
Nast臋pny wniosek dotyczy艂 zmiany sposobu przekazywania 艣rodk贸w finansowych na konto Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Marek Kiba艂a proponuje, aby by艂y one przekazywane w ratach miesi臋cznych. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e ze wzgl臋du na konstrukcj臋 bud偶etu i spos贸b przep艂ywu 艣rodk贸w, jest to niemo偶liwe.
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych poinformowa艂 o mo偶liwo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w pomocowych w ramach PAOW na modernizacj臋 drogi nr 41-623 Mechowo-Letnin. Uwzgl臋dniaj膮c zapis w bud偶ecie powiatu zabezpieczaj膮cym 艣rodki na zadania inwestycyjne spe艂nione s膮 wszystkie wymogi potrzebne do otrzymania 艣rodk贸w pomocowych.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 udzia艂贸w Powiatu w budynku ratusza w Pyrzycach. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty ze wzgl臋du na brak oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek W贸jta Gminy Bielice o podzia艂 nieruchomo艣ci po o艣rodku zdrowia otrzymanej darowizn膮 i zwrotnego przej臋cia jej cz臋艣ci przez powiat. Podj臋cie decyzji w tej sprawie jest uzale偶nione od zainteresowania mieszka艅c贸w nabyciem wydzielonych mieszka艅 i mo偶liwo艣ci przeprowadzenia proponowanego podzia艂u. Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami do rozpoznania mo偶liwo艣ci realizacji wniosku i przedstawienia opinii Zarz膮dowi w terminie umo偶liwiaj膮cym postawienie tego tematu na najbli偶szej sesji Rady Powiatu.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o wyra偶enie zgody na wyp艂at臋 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych w dniu 10 marca br. Na wcze艣niejszym posiedzeniu Zarz膮du zosta艂a podj臋ta decyzja o wyp艂aceniu wszystkim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego w terminie 15 marca 2004 r. Wobec tego nie ma powodu do wcze艣niejszej wyp艂aty dla pracownik贸w o艣wiaty. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 zalecenia pokontrolne wynikaj膮ce z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym przez Zachodniopomorski Urz膮d Wojew贸dzki w grudniu 2003 r. Dotycz膮 one g艂贸wnie zaleg艂ych spraw zwi膮zanych ze sprawami windykacyjnymi w zakresie realizacji dochod贸w Skarbu Pa艅stwa. Obecnie wskazane zalecenia zosta艂y zrealizowane, odpowied藕 do Wojewody zachodniopomorskiego na zalecenia pokontrolne b臋dzie udzielona w terminie. Starosta zaleci艂, aby nadz贸r nad realizacj膮 tych zada艅 zosta艂 przypisany imienne pracownikowi Wydzia艂u Finansowego, kt贸ry ma poprawi膰 system ewidencji nale偶no艣ci Skarbu Pa艅stwa oraz zapewni膰 tok niezb臋dnych dzia艂a艅 windykacyjnych.
Starosta przedstawi艂 wniosek Wydzia艂u Architektury i Budownictwa dotycz膮cego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nieruchomo艣ci nr 43/3 w obr. geodez. Chab贸wko gm. Pyrzyce. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Sekretarz Powiatu poinformowa艂, 偶e procedura uzgadniania projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy jest prowadzona w powiatach w r贸偶ny spos贸b. Opr贸cz decyzji Zarz膮du z wpisem do protoko艂u, a nast臋pnie wydaniem postanowienia przez Starost臋, tak jak jest to u nas, stosuje si臋 form臋 uchwa艂y, a nawet decyzj臋 specjalnej komisji. Aby przyj膮膰 najw艂a艣ciwsz膮 form臋 zostanie przeprowadzone prawne wyja艣nienie tej kwestii.
Nast臋pnie zaproponowa艂, aby w ramach zada艅 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w tym roku przeprowadzi膰 remont wjazdu do Starostwa. Nale偶a艂oby sporz膮dzi膰 projekt techniczny i kosztorys utwardzenia nawierzchni膮 asfaltow膮 i odwodnienia terenu pomi臋dzy budynkiem Starostwa i szko艂y. Zarz膮d przyj膮艂 ten wniosek w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 2 marca 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-09 13:49:41
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-09 13:49:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1839

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.07.2004 08:03poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11821024