logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 5 grudnia 2006 r.
2. 12 grudnia 2006 r.
3. 19 grudnia 2006 r.I. Przyj臋to projektu uchwa艂 Rady Powiatu:
- Dotycz膮cy zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zmiany bud偶etu dotyczy艂y zmniejszenia dochod贸w bud偶etu o nie wykorzystane cz臋艣ci dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Opr贸cz Starosty i Wicestarosty upowa偶niony do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Zarz膮du zosta艂 Mieczys艂aw Mularczyk.
- W sprawie upowa偶nienia Krzysztofa Okraski do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu i do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Dyrektor jednostki jest na urlopie bezp艂atnym na czas pe艂nienia funkcji w贸jta. Do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Zarz膮d upowa偶ni艂 Krzysztofa Okrask臋 do za艂atwiania spraw.
- W sprawie powo艂ania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosk贸w student贸w o przyznanie stypendi贸w na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych w ramach Dzia艂ania 2.2 Priorytetu II ZPOR finansowanego ze 艣rodk贸w EFS i bud偶etu pa艅stwa. Komisja sk艂ada si臋 z trzech os贸b. Opr贸cz Andrzeja Jakie艂y, odpowiedzialnego merytorycznie za wnioski, wybrano Jaros艂awa Stankiewicza jako przewodnicz膮cego oraz Mieczys艂awa Mularczyka.
- W sprawie wyznaczenia dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du do zaci膮gania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego kredyt贸w i po偶yczek. Zostali nimi Starosta i Wicestarosta.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Plac Wolno艣ci w Mieszkowicach. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Po rozstrzygni臋ciu konkursu i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora O艣wiaty Zarz膮d powierzy艂 to stanowisko Waldemarowi Lemieszowi.III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku Zarz膮du Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ „Solidarno艣膰” przy Szpitalu Powiatowym o zorganizowanie spotkania z Zarz膮dem Powiatu w celu realizacji postanowie艅 porozumienia z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa o pomocy finansowej dla pracownik贸w Szpitala. Zarz膮d w porozumieniu z Organizacj膮, ustali艂 termin spotkania na dzie艅 4 stycznia 2007 r.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o wsp贸艂udzia艂 w realizacji planowanych przez niego zada艅 oraz zabezpieczenie 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu na ich realizacj臋. Wsp贸艂finansowanie przez powiat takich inwestycji gminnych, jak remont drogi w Nowielinie, czy budowa Centrum Rehabilitacji, Sport贸w Wodnych i Rekreacji jest nie do zaakceptowania. Natomiast Zarz膮d ch臋tnie nawi膮偶e wsp贸艂prac臋 z gminami, w tym z Gmin膮 Pyrzyce, ale na partnerskich warunkach i po rzeczowych konsultacjach, a nie na podstawie jednego pisma.
- W sprawie wniosk贸w o wyra偶enie zgody na dokonanie przesuni臋膰 mi臋dzy paragrafami w bud偶etach jednostek organizacyjnych powiatu. Dyrektorzy jednostek maj膮 upowa偶nienie do dokonywania przesuni臋膰. Zgody Zarz膮du wymagaj膮 jedynie przesuni臋cia dotycz膮ce wynagrodze艅.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce. Na tym terenie nie przewiduje si臋 realizacji zada艅 powiatowych. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dla dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Na podstawie oceny sprawozdania z dzia艂alno艣ci za III kwarta艂 2006 r. Zarz膮d przyzna艂 dodatkowe wynagrodzenie wynikaj膮ce z umowy o zarz膮dzanie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie korekty wst臋pnego projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007 w celu jego zr贸wnowa偶enia. Zarz膮d wprowadzi艂 ograniczenia wydatk贸w w tych obszarach, kt贸re nie zak艂贸c膮 funkcjonowania jednostek, a uzyskane 艣rodki pokryj膮 deficyt.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-21 10:48:44
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 10:48:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2208licznik odwiedzin: 11430105