logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.PROTOK脫艁 NR 34/2006
z dnia 20 listopada 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006. Uchwa艂a wprowadza zmiany zwi膮zane z podzia艂em kwoty z funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w oraz realizuje wniosek o przeniesienie kwoty 116,243 z艂 z rezerwy na utrzymanie p艂ynno艣ci finansowej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie wydatk贸w bud偶etowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o kwot臋 50 tys. z艂. Proponuje si臋 艣rodki zaoszcz臋dzone w paragrafie 4110 przenie艣膰 do paragrafu 4010 z przeznaczeniem na wyp艂at臋 odpraw dla emeryt贸w bior膮cych udzia艂 w programie dobrowolnych odej艣膰 na emerytur臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Domu Pomocy Spo艂ecznej. Jednostka wypracowa艂a dodatkowy doch贸d w wysoko艣ci 26 tys. z艂. Wprowadzenie tej zmiany wymaga zgody Rady Powiatu. Zarz膮d nie ma kompetencji w tym zakresie, dlatego wniosek zostanie rozpatrzony w p贸藕niejszym terminie, gdy zacznie urz臋dowa膰 nowo wybrana Rada.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na ten cel znajduj膮 si臋 w zwi臋kszeniu subwencji wyr贸wnawczej i mo偶na b臋dzie z nich skorzysta膰 w trybie uchwa艂y Rady Powiatu, gdy zacznie urz臋dowa膰 nowo wybrana Rada.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 komisji konkursowej z wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Spo艣r贸d trzech kandydat贸w komisja w wyniku g艂osowania wybra艂a Waldemara Lemiesza. W opinii, cz艂onk贸w Zarz膮du, kt贸rzy uczestniczyli w komisji, 偶aden z kandydat贸w nie przedstawi艂 realnej koncepcji kierowania jednostk膮. Wyb贸r, kt贸rego dokona艂a komisja nie pozwala mie膰 nadziei na popraw臋 warunk贸w funkcjonowania Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d z dezaprobat膮 zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Starosta wyja艣ni艂, 偶e teraz skieruje wniosek o zaopiniowanie tej kandydatury przez Kuratora O艣wiaty.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach przyj臋tych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 21 wrze艣nia do 31 pa藕dziernika 2006 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 wniosek dotycz膮cy funkcjonowania internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Konieczne jest wprowadzenie oszcz臋dno艣ci, gdy偶 drastycznie zmniejsza si臋 liczba uczni贸w i r贸wnocze艣nie wielko艣膰 艣rodk贸w w bud偶ecie jednostki. Nieracjonalnie jest wykorzystywany internat. Funkcjonuj膮 dwa skrzyd艂a, mo偶na ca艂膮 dzia艂alno艣膰 dydaktyczn膮 i socjaln膮 prowadzi膰 w jednym. Proponuje si臋 przenie艣膰 zakwaterowanie m艂odzie偶y i zaj臋cia dydaktyczne z budynku B do budynku A. Mo偶na b臋dzie wtedy pusty budynek B ogrzewa膰 w minimalnym stopniu, co spowoduje wymierne oszcz臋dno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, aby zobowi膮za膰 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do podj臋cia takich dzia艂a艅 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................Pyrzyce, dnia 20 listopada 2006 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-21 10:46:44
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 10:47:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2107

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.12.2006 09:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420323