logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 36/2006
z dnia 12 grudnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu PyrzyckiegoLista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Zaproponowa艂 wyprowadzenie z porz膮dku punktu dotycz膮cego uchwa艂y Zarz膮du w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Edward Sad艂owski zaproponowa艂 wyprowadzenie z porz膮dku punkt贸w dotycz膮cych ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala i ZOL ze wzgl臋du na tocz膮cy si臋 sp贸r z pracownikami Szpitala o pomoc finansow膮. Starosta wyja艣ni艂, 偶e ten sp贸r nie ma 偶adnego zwi膮zku z przyznawaniem wynagrodzenia. Wynagrodzenie przyznawane przez Zarz膮d wynika z umowy kontraktowej i dotyczy trzeciego kwarta艂u 2006 r. Od艂o偶enie tej decyzji spowoduje op贸藕nienie w realizacji um贸w. W wyniku g艂osowania: 1 g艂os za, 1 g艂os wstrzymuj膮cy si臋 i 3 przeciw Zarz膮d odrzuci艂 wniosek Edwarda Sad艂owskiego. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku posiedzenia uchwa艂y Zarz膮du w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Prz膮dek posiedzenia, po zmianach zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Skarbnik Powiatu przedstawi艂 informacj臋 o kompetencjach Zarz膮du i Rady w zakresie gospodarki finansowej. Przybli偶y艂 cz艂onkom Zarz膮du zadania realizowane przez organy powiatu oraz przez dyrektor贸w jednostek na podstawie upowa偶nie艅 do dokonywania zmian w bud偶ecie tych jednostek.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 wniosek Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie bud偶etowym na rok 2006. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, ze zmiana wynika z konieczno艣ci zagospodarowania 艣rodk贸w, kt贸re jednostka zaoszcz臋dzi艂a w zwi膮zku z odej艣ciem nauczycieli na emerytur臋. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone na bie偶膮ce wynagrodzenia. Pozwoli to na zako艅czenie roku bud偶etowego bez zobowi膮za艅. Zmiany w zakresie wynagrodze艅 wymagaj膮 zgody Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski, kt贸rych nie zrealizowa艂 poprzedni Zarz膮d, gdy偶 wymaga艂y one formy uchwa艂y Rady Powiatu.
Pierwszy wniosek z艂o偶ony przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych dotyczy艂 zwi臋kszenia planu finansowego o kwot臋 5 tys. z艂 z przeznaczeniem na wyp艂at臋 nagrody jubileuszowej. Edward Sad艂owski zaproponowa艂, aby nie wyrazi膰 zgody. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie realizuje niekt贸rych zada艅 na drogach i mo偶e wygospodarowa膰 te 艣rodki z w艂asnego bud偶etu. Starosta zaleci艂, aby w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych przeanalizowano mo偶liwo艣膰 dokonania przesuni臋膰 pomi臋dzy paragrafami w celu zabezpieczenia 艣rodk贸w na nagrod臋 jubileuszow膮 i przed艂o偶ono Zarz膮dowi Powiatu wniosek w tej sprawie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Drugi wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia dotacji na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci, kt贸ry przekroczy艂 zaplanowan膮 ilo艣膰 realizowanych wniosk贸w. Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e s膮 to zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej, dlatego wyst膮piono do Wojewody o zwi臋kszenie dotacji. Pracownicy Urz臋du Wojew贸dzkiego zapewnili go, 偶e dotacja zostanie zwi臋kszona. Skarbnik Andrzej Wabi艅ski poinformowa艂, 偶e z wnioskowanych 12 tys. z艂 Wojewoda przekaza艂 jedynie 2 tys. z艂 i w tym roku nie jest prawdopodobne uzyskanie wi臋kszych 艣rodk贸w. Edward Sad艂owski z艂o偶y艂 wniosek, aby powo艂a膰 si臋 na zapewnienia pracownik贸w i powt贸rnie wyst膮pi膰 do Wojewody. Starosta zaproponowa艂, aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaktualizowa艂o potrzeby i ponownie z艂o偶y艂o wniosek do Zarz膮du w tej sprawie, a dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przygotowa艂 wyst膮pienie do Wojewody. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Trzeci wniosek z艂o偶ony przez Dom Pomocy Spo艂ecznej dotyczy艂 zwi臋kszenia planu dochod贸w i wydatk贸w o kwot臋 26 tys. z艂. Kwota ta zosta艂a uzyskana przez jednostk臋 z dzia艂alno艣ci us艂ugowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ „Solidarno艣膰” przy Szpitalu Powiatowym o zorganizowanie spotkania z Zarz膮dem Powiatu w celu realizacji postanowie艅 porozumienia z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa o pomocy finansowej dla pracownik贸w Szpitala. Edward Sad艂owski wyrazi艂 zdziwienie, 偶e poprzedni Starosta zrezygnowa艂 z dotacji, kt贸ra mia艂a by膰 przeznaczona na pomoc Szpitalowi. Skarbnik Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, ze dotacja by艂a przeznaczona na budow臋 boiska w Zespole Szk贸艂 Nr 1. 艢rodki nie zosta艂y wykorzystane, gdy偶 nale偶a艂o je wyda膰 do ko艅ca bie偶膮cego roku, a technologia wykonania boiska ze sztuczn膮 nawierzchni膮 nie pozwala na prowadzenie prac w temperaturze poni偶ej 120 C. Sugerowano przeznaczenie tych 艣rodk贸w na pomoc Szpitalowi, ale ze wzgl臋d贸w formalno-prawnych by艂o to niemo偶liwe. Dlatego poprzedni Starosta zrezygnowa艂 z dotacji.
Starosta zaproponowa艂, aby spotka膰 si臋 z Zarz膮dem Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NSZZ „Solidarno艣膰” w dniu 22 grudnia 2006 r. o godzinie 1000 na terenie Szpitala. Wcze艣niej, o godzinie 900, Zarz膮d spotka si臋 na kr贸tkim posiedzeniu w gabinecie Starosty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o wsp贸艂udzia艂 w realizacji planowanych przez niego zada艅 oraz zabezpieczenie 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu na ich realizacj臋. Burmistrz powo艂uje si臋 na deklaracje wsp贸艂pracy sk艂adane przez Starost臋. Starosta potwierdzi艂 wol臋 wsp贸艂pracy, ale forma w jakiej Burmistrz widzi t臋 wsp贸艂prace jest nie do przyj臋cia. We wniosku przedstawia swoje plany i wymaga deklaracji wzi臋cia w nich udzia艂u. Te zadania to remont drogi w Nowielinie, budowa Centrum Rehabilitacji, Sport贸w Wodnych i Rekreacji. Zadania te nie mieszcz膮 si臋 w艣r贸d zada艅 powiatu. Dodatkowo budowa Centrum nie zosta艂 zaakceptowana przez Rad臋 Miejsk膮. Burmistrz proponuje r贸wnie偶 wsp贸lne zorganizowanie spotkania noworocznego nie podaj膮c jednak w jakim zakresie i na jakich warunkach mia艂oby si臋 to wsp贸艂organizowanie odby膰. Zarz膮d przyjmie ka偶de zaproszenie do wsp贸艂pracy pod warunkiem, 偶e b臋dzie ono przygotowane na partnerskich warunkach ze szczeg贸艂owym okre艣leniem zobowi膮za艅 ka偶dej ze stron. W taki spos贸b mo偶e by膰 zorganizowane spotkanie noworoczne natomiast wspomniane inwestycje s膮 nie do zaakceptowania. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Edward Sad艂owski z艂o偶y艂 wniosek, aby zaproponowa膰 Burmistrzowi nawi膮zanie merytorycznej wsp贸艂pracy np. powo艂anie zespo艂u sk艂adaj膮cego si臋 z pracownik贸w Gminy i Starostwa, kt贸ry przygotowywa艂by wnioski aplikacyjne o 艣rodki z Unii Europejskiej. Starosta wyja艣ni艂, 偶e te偶 rozwa偶a艂 tak膮 mo偶liwo艣膰, ale nie mo偶e to nast膮pi膰 w formie pisma. Powinny tak膮 decyzj臋 poprzedzi膰 rozmowy i negocjacje nie tylko z jedn膮 gmin膮, ale przy udziale wszystkich gmin powiatu.

Ad. 3.

Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. W zwi膮zku z nie wykorzystaniem przyznanej dotacji na sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 艣wiadczenia dla os贸b nie obj臋tych obowi膮zkiem ubezpieczenia zdrowotnego nale偶y nie wykorzystan膮 cz臋艣膰 dotacji zwr贸ci膰 Wojewodzie. Zmiana bud偶etu dotyczy zmniejszenia dochod贸w bud偶etu o te cz臋艣膰 dotacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Wyja艣ni艂, 偶e opr贸cz Starosty i Wicestarosty upowa偶niony zosta艂 Mieczys艂aw Mularczyk. Uchwa艂a w takiej formie zosta艂a przygotowana na wniosek Starosty. Mieczys艂aw Mularczyk wyrazi艂 zgod臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a upowa偶nienia Krzysztofa Okraski do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu i do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Dyrektor jednostki jest na urlopie bezp艂atnym na czas pe艂nienia funkcji w贸jta. Do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Zarz膮d upowa偶nia Krzysztofa Okrask臋 do za艂atwiania spraw. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosk贸w student贸w o przyznanie stypendi贸w na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych w ramach Dzia艂ania 2.2 Priorytetu II ZPOR finansowanego ze 艣rodk贸w EFS i bud偶etu pa艅stwa. Komisja sk艂ada si臋 z trzech os贸b. Opr贸cz Andrzeja Jakie艂y wybrano Jaros艂awa Stankiewicza jako przewodnicz膮cego oraz Mieczys艂awa Mularczyka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta zaproponowa艂, aby om贸wienie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Szpitala i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego odby艂o si臋 przy udziale dyrektor贸w tych jednostek. Zarz膮d popar艂 wniosek i zdecydowano o od艂o偶eniu oceny tych sprawozda艅 do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du. Ocena sprawozda艅 jest podstaw膮 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala i ZOL w zwi膮zku z tym ca艂y punkt 4 porz膮dku zosta艂 od艂o偶ony do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, o zleceniu radcy prawnemu sprawdzenia, czy nie ma sprzeczno艣ci z pe艂nieniem funkcji cz艂onka Zarz膮du, a prowadzon膮 przez niego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮. Starosta zaleci艂 konsultacj臋 ww. sprawie z radc膮 prawnym.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 12 grudnia 2006 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-21 10:47:43
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 10:47:43
Liczba wy艣wietle艅 : 2151licznik odwiedzin: 10371983