logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 35/2006
z dnia 1 grudnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 12/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych. Zmiany spowoduj膮 wyr贸wnanie wysoko艣ci miesi臋cznej stawki dotacji w prywatnych szko艂ach policealnych dla doros艂ych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych, do stawek w obowi膮zuj膮cych w s膮siednich powiatach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006. Uchwa艂a wprowadza zmiany zwi膮zane z przesuni臋ciem 艣rodk贸w na dotacje dla szk贸艂 niepublicznych oraz realizacj膮 wniosku Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego o przesuni臋cia mi臋dzy rozdzia艂ami w ramach posiadanego bud偶etu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zmiany wynikaj膮 z decyzji Wojewody o przyznaniu powiatowi pyrzyckiemu dotacji na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci oraz na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych Szpitala. Dotacja dla Szpitala zostanie przekazana bezpo艣rednio tej jednostce. Na wniosek Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej wprowadza si臋 艣rodki na sprz臋t ratowniczy, zmniejsza si臋 kwot臋 艣rodk贸w przekazywanych w nadmiernej wysoko艣ci przez Wojewod臋 dla pracownik贸w socjalnych, zmniejsza si臋 niewykorzystan膮 dotacj臋 na sk艂adki ubezpieczeniowe dzieci z Domu Dziecka i Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zwi臋ksza si臋 dotacj臋 dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na sprzeda偶, z pomini臋ciem procedury przetargowej, ci膮gnika znajduj膮cego si臋 na stanie Domu Dziecka w Czernicach. Warto艣膰 tego ci膮gnika zosta艂a wyceniona na 4 500 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 ci膮gnika pod warunkiem, 偶e sprzeda偶 odb臋dzie si臋 w formie przetargu. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Z dniem 30 listopada 2006 r. up艂yn膮艂 termin obowi膮zywania wysoko艣ci przyznanego dodatku. W zwi膮zku z tym, 偶e procedura wyboru dyrektora nie zosta艂 zako艅czona nale偶y okre艣li膰 wysoko艣膰 dodatku na dalszy okres pe艂nienia obowi膮zk贸w. Proponuje si臋 dodatek w wysoko艣ci 45 % wynagrodzenia zasadniczego na okres 2 miesi臋cy od dnia 1 grudnia 2006 r., nie d艂u偶ej jednak ni偶 do dnia zaprzestania pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki o nr ewidencyjnym 416/2 po艂o偶onej w obr臋bie Tety艅. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Do przetargu przyst膮pi艂 jeden oferent i naby艂 dzia艂k臋 za kwot臋 8 080 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 zastrze偶enia do operatu szacunkowego nieruchomo艣ci przej臋tych przez Skarb Pa艅stwa pod budow臋 drogi S 3. Za przej臋te dzia艂ki powiatowi przys艂uguje odszkodowanie. Ich warto艣膰, wynikaj膮ca z operatu szacunkowego wynosi 323 340 z艂. W operacie nie uwzgl臋dniono warto艣ci nawierzchni dr贸g. Uj臋cie tej warto艣ci w operacie znacz膮co podniesie warto艣膰 odszkodowania. Proponuje si臋 ponownie wskaza膰 zastrze偶enia, a przypadku ich nieuwzgl臋dnienia odwo艂a膰 si臋 od decyzji oraz podj膮膰 wszelkie dzia艂ania w celu okre艣lenia rzeczywistej warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o osobach przyj臋tych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w okresie od 7 do 30 listopada 2006 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o sytuacji powiatu na koniec II kadencji, kt贸ra zosta艂a przygotowana dla nast臋pnego Zarz膮du. Informacja dotyczy艂a spraw b臋d膮cych w trakcie realizacji, a za ich doko艅czenie b臋dzie ju偶 odpowiedzialny nowy Zarz膮d. Zarz膮d zdecydowa艂, aby t臋 informacj臋 przekaza膰 wszystkim radnym.

Ad. 5.
Skarbnik zaproponowa艂 obecnemu Zarz膮dowi, aby ten przekaza艂 nowemu zarz膮dowi projekt bud偶etu powiatu na rok 2007 w wersji roboczej. Ta wersja b臋dzie zawiera艂a podstawowe wytyczne oraz wynikaj膮cy deficyt bez wskazania, w jaki spos贸b ograniczy膰 wydatki na jego pokrycie. Decyzj臋 o tym z czego zrezygnowa膰 i w jakim stopniu powinien podj膮膰 nowy Zarz膮d. Na zatwierdzenie projektu bud偶etu nowy Zarz膮d ma czas do ko艅ca grudnia 2006 r. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta zaproponowa艂 spotkanie ust臋puj膮cego Zarz膮du z nowo wybranym w nast臋pnym dniu po sesji Rady, na kt贸rej zostanie wybrany nowy Zarz膮d. Na tym spotkaniu zostanie przekazana informacja o sytuacji powiatu na koniec II kadencji oraz projekt bud偶etu powiatu na rok 2007. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie spotkanie.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 1 grudnia 2006 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-21 10:47:15
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 10:47:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2110licznik odwiedzin: 11420677