logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.PROTOK脫艁 NR 33/2006
z dnia 2 listopada 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 Ilony Stankiewicz p.o. dyrektora Domu Dziecka w Czernicach o trudno艣ciach w funkcjonowaniu plac贸wki. Szczeg贸lnie niepokoj膮ca by艂a informacja o z艂ym stanie technicznym budynku. Dach, kt贸ry wymaga kapitalnego remontu przecieka i zalewana jest instalacja elektryczna. Starosta zaproponowa艂 zlecenie Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przeprowadzenia ekspertyzy i sporz膮dzenia wykazu koniecznych prac remontowych.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o nowych faktach dotycz膮cych niew艂a艣ciwego zarz膮dzania jednostk膮 przez Agnieszk臋 Odachowsk膮. W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 3 marca 2006 r. to jest do dnia przej艣cia na rent臋, zatrudni艂a swoj膮 matk臋 na stanowisku praczki. Osoba ta otrzyma艂a wynagrodzenia ponad 1 500 z艂 miesi臋cznie, odpraw臋 emerytaln膮 ponad 9 000 z艂 oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Natomiast 艣wiadczenie pracy z jej strony by艂o znikome, gdy偶 w roku 2005 sp臋dzi艂a blisko 7 miesi臋cy na zwolnieniach lekarskich.
Dla por贸wnania na rok 2007 zosta艂y zaplanowane odprawy emerytalne dla wychowawc贸w w wysoko艣ci nie przekraczaj膮cej 5 852 z艂.
W sprawach wychowawczych wp艂yn臋艂a jeszcze jedna skarga wychowanki Domu Dziecka. Skarga dotyczy艂a straty dziecka w wyniku post臋powania dyrekcji tej plac贸wki. W zwi膮zku z tym zosta艂o z艂o偶one doniesienie do prokuratora o pope艂nieniu przest臋pstwa przez Agnieszk臋 Odachowsk膮.
Starosta poinformowa艂, 偶e w rozmowie telefonicznej z Robertem Betyn膮, kt贸ry powiadomi艂 o tym, 偶e nie we藕mie udzia艂u w posiedzeniu Zarz膮du (ze wzgl臋du na wa偶ny wyjazd w celach s艂u偶bowych), r贸wnie偶 jemu przekaza艂 te informacje. W odpowiedzi Robert Betyna stwierdzi艂, 偶e nie jest mu znany ten fakt. W zwi膮zku z tym, 偶e nie mia艂 mo偶liwo艣ci zapozna膰 si臋 ze stanowiskami stron w tej sprawie pozostaje przy wcze艣niej wypracowanej opinii i jest przeciwny odwo艂aniu Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora.

Ad. 3.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o reakcji Rady Miejskiej w Pyrzycach na wniosek o wyra偶enie zgody na odwo艂anie Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Rada Miejska rozpatrzy艂a wniosek na swoim ostatnim posiedzeniu i nie wyrazi艂a zgody. W posiedzeniu Rady czynnie uczestniczy艂a Agnieszka Odachowska, mimo 偶e oficjalnie by艂a na zwolnieniu lekarskim. Rada przeg艂osowa艂a wniosek jednego z radnych i nie dopu艣cili przedstawiciela Zarz膮du do g艂osu.
Obecnie Agnieszka Odachowska nie jest ju偶 radn膮 i nie podlega ochronie z tego tytu艂u. Do je j odwo艂ania nie jest konieczna zgoda Rady .
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie odwo艂ania Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 g艂os, Piotra Rybkowskiego - przeciw.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 2 listopada 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-11-09 14:55:53
Data ostatniej modyfikacji : 2006-11-09 14:55:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2210licznik odwiedzin: 11420356