logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 31/2006 z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.PROTOK脫艁 NR 31/2006
z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego, aby przedstawi艂 projekty uchwa艂 zwi膮zanych z bud偶etem powiatu. Pierwszy projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d. Powiat wyemituje obligacje na kwot臋 9 mln. z艂. 艢rodki uzyskane z emisji obligacji zostan膮 przeznaczone na pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2006, pokrycie rozchod贸w zwi膮zanych z wykupem ju偶 wyemitowanych obligacji oraz sp艂at臋 kredyt贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Drugi projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006. Zmiana polega g艂贸wnie na zwi臋kszeniu przychod贸w o kwot臋 9 mln. z艂 pochodz膮c膮 z emisji obligacji oraz zwi臋kszeniu wydatk贸w na cele wnioskowane wcze艣niej do Zarz膮du przez jednostki organizacyjne. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006. Zmiany polegaj膮ce na przesuni臋ciach 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami wynikaj膮 z zatwierdzenia wysoko艣ci nagr贸d dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Dodatkowy doch贸d jednostka wypracowa艂a wynajmuj膮c sal臋 komputerow膮. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e ta zmiana zosta艂a uwzgl臋dniona w omawianym projekcie uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W konsekwencji og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zarz膮d powo艂uje komisj臋 konkursow膮, kt贸rej tryb pracy okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Ze strony Zarz膮du w sk艂ad komisji weszli Krzysztofa Kunce jako przewodnicz膮cy komisji oraz Piotr Rybkowski i Halina Korzeniewicz, jako cz艂onkowie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. 艢rodki na rok 2006 zosta艂y ju偶 rozdysponowane. Zaproponowano, 偶e wniosek zostanie rozpatrzony w roku 2007 lub jeszcze w roku 2006, je偶eli Fundusz uzyska w tym okresie dodatkowe wp艂ywy. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie kontroli wewn臋trznej w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym, w Powiatowym Urz臋dzie Pracy, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU i w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o og艂oszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu modernizacji ewidencji dla terenu miasta Pyrzyce oraz uzupe艂nienie ewidencji budynk贸w i lokali dla miasta Pyrzyce.

Ad. 6.

Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie post臋powa艅 o zam贸wienia publiczne prowadzonych przez jednostki powiatowe.
Starosta poinformowa艂 o rozpocz臋ciu przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych prac na drodze do Za艂臋偶a. W pierwszej kolejno艣ci zostan膮 wykoszone pobocza i wyci臋te zaro艣la ograniczaj膮ce widoczno艣膰 na odcinku Trzeb贸rz-Tety艅. Nast臋pnie w porozumieniu z dyrekcj膮 kopalni kruszyw rozpocznie si臋 naprawa najbardziej zniszczonych odcink贸w drogi. Kontynuacja tego zadania b臋dzie uj臋ta w planie na rok 2007.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-11-06 15:36:36
Data ostatniej modyfikacji : 2006-11-06 15:36:36
Liczba wy艣wietle艅 : 2091licznik odwiedzin: 11431413