logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
przetarg nieograniczony na

sprzeda偶 dzia艂ki nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 416/2 o powierzchni 0,2155 ha, obr臋b ewidencyjny Tety艅 gm. Kozielice.

OG艁OSZENIE
ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda偶 dzia艂ki nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 416/2 o powierzchni 0,2155 ha, obr臋b ewidencyjny Tety艅 gm. Kozielice.

Dzia艂ka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na dzie艅 31.12.2002 r. przeznaczona by艂a na o艣rodek zdrowia z punktem aptecznym do dalszego u偶ytkowania.

Cena wywo艂awcza wynosi: 8.000,00 z艂 (s艂ownie: osiem tysi臋cy z艂otych 00/100)

KW 3610

Obci膮偶enia: brak

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 27.11.2006r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4 sala nr 209 o godzinie 1000 .

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wniesienie got贸wk膮 na konto:
Bank Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A. Oddzia艂 w Pyrzycach nr: 85203000451110000000549050
wadium w wysoko艣ci 800,00 z艂 (s艂ownie: osiemset z艂otych 00/100) w terminie do dnia 20.11.2006 r. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na konto starostwa.


Uczestnicy przetargu obowi膮zani s膮 przedstawi膰 Komisji Przetargowej dow贸d wniesienia wadium, dokument to偶samo艣ci w przypadku os贸b fizycznych a w przypadku os贸b prawnych wyci膮g z ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej lub w艂a艣ciwego rejestru podmiot贸w gospodarczych oraz pe艂nomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji. Je偶eli osoba ustalona jako nabywca w/w nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie w celu podpisania umowy sprzeda偶y, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami ul. Bartosza G艂owackiego 22, telefonicznie pod nr 0915700686, 0915704260 w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie www.pyrzyce.pl/przetargi.html

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-10-30 10:43:35
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-30 10:43:35
Liczba wy艣wietle艅 : 2544licznik odwiedzin: 11796888