logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 29/2006 z dnia 4 pa藕dziernika 2006 r.PROTOK脫艁 NR 29/2006
z dnia 4 pa藕dziernika 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Halin臋 Korzeniewicz przewodnicz膮c膮 Zespo艂u powo艂anego do zbadania zasadno艣ci skarg z艂o偶onych na dzia艂alno艣膰 dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, aby om贸wi艂a wyniki pracy Zespo艂u. Halina Korzeniewcz przedstawi艂a sprawozdanie, wed艂ug kt贸rego nie ma 偶adnych w膮tpliwo艣ci, 偶e wychowankowie Domu Dziecka w Czernicach zostali pokrzywdzeni niew艂a艣ciwymi decyzjami dyrektora tej plac贸wki. Wszyscy cz艂onkowie Zespo艂u potwierdzili t臋 opini臋, podpisuj膮c si臋 pod sprawozdaniem.
Starosta zaproponowa艂 dyskusj臋, w czasie, kt贸rej Zarz膮d m贸g艂 uzyska膰 bli偶sze informacje i wyja艣nienia od cz艂onk贸w Zespo艂u.
Robert Betyna z艂o偶y艂 wniosek, aby przychyli膰 si臋 do propozycji pracownik贸w Domu Dziecka i aby przed podj臋ciem decyzji Zarz膮d odby艂 z nimi spotkanie.
Halina Korzeniewcz wyja艣ni艂a, 偶e Zesp贸艂 prowadzi艂 rozmowy z pracownikami, kt贸rzy mogli wnie艣膰 co艣 istotnego do badanej sprawy. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e takie spotkanie nie ma najmniejszego sensu, gdy偶 z zebranych informacji jasno wynika, 偶e w艣r贸d pracownik贸w istnieje wyra藕ny podzia艂 na zwolennik贸w i przeciwnik贸w dyrektora. Okre艣lone zachowanie pracownik贸w, jak na przyk艂ad podpisywanie petycji mo偶e by膰 w jaki艣 spos贸b wymuszone. Takie stanowisko popar艂 Piotr Rybkowski oraz Starosta. W wyniku przeprowadzonego g艂osowania wniosek zosta艂 odrzucony czterema g艂osami przeciw jednemu.
Kolejno wszyscy cz艂onkowie Zespo艂u wyrazili swoj膮 opini臋 na temat sposobu prowadzenia plac贸wki przez Agnieszk臋 Odachowsk膮.
Halina Korzeniewicz potwierdzi艂a, 偶e w jej ocenie w stosunku do wychowank贸w, kt贸rzy z艂o偶yli skargi zosta艂y pope艂nione b艂臋dy. Spos贸b pozbycia si臋 ich z Domu Dziecka by艂 niezgodny nie tylko z zasadami prawnymi, ale i etycznymi. Jednej z wychowanek kazano w ci膮gu jednego dnia spakowa膰 si臋 i opu艣ci膰 plac贸wk臋. Nawet opiekun usamodzielnienia nic o tej decyzji nie wiedzia艂. Dowiedzia艂 si臋 o tym od dzieci, gdy przyszed艂 na drugi dzie艅 do pracy. Inn膮 wychowank臋 pr贸bowano zmusi膰 do podpisania o艣wiadczenia, 偶e chce na w艂asn膮 pro艣b臋 zerwa膰 wszelkie kontakty z Domem Dziecka. Wiele zastrze偶e艅 mia艂a do relacji pomi臋dzy wychowawcami a dzie膰mi. Dzieci nie mog艂y znale藕膰 pomocy i wsparcia, by艂y traktowane przedmiotowo. Gdy zwraca艂y si臋 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do rodzin zaprzyja藕nionych ze swoimi problemami, to w Domu Dziecka dawano im odczu膰, 偶e post膮pi艂y 藕le. Przypadki karania, zastraszania i utrudniania kontakt贸w dzieci z rodzinami zaprzyja藕nionymi zdecydowa艂y o negatywnej ocenie Agnieszki Odachowskiej jako dyrektora Domu Dziecka.
Halina Korzeniewicz przytoczy艂a fakt gro藕by samob贸jstwem jednej z wychowanek w obawie przed opuszczeniem Domu Dziecka. Ta dziewczyna mia艂a stany depresyjne i wymaga艂a szczeg贸lnie troskliwej opieki. Opieki takiej jej nie zapewniono. Robert Betyna zakwestionowa艂 branie tego faktu pod uwag臋 przy ocenia pracy dyrektora, gdy偶 nie dowiedziono, 偶e dyrektor zosta艂 o tym poinformowany.
Piotr Rybkowski stan膮艂 w obronie pracownik贸w Domu Dziecka. Ich zachowanie by艂o reakcj膮 na zachowanie dzieci. Pochodz膮 one ze 艣rodowiska patologicznego i s膮 trudne w wychowaniu. Jego zdaniem w wielu przypadkach wina za z艂e traktowanie le偶y po stronie dzieci. Dziewczynie zagro偶ono, 偶e opu艣ci Dom Dziecka, je偶eli nie b臋dzie si臋 uczy膰. Przesta艂a si臋 uczy膰, gdy偶 skierowano j膮 do innej szko艂y ni偶 ta, kt贸r膮 sobie wybra艂. Szko艂a przez ni膮 wybrana by艂a szko艂膮 prywatn膮 i konieczne by by艂o ponoszenie dodatkowych op艂at, na kt贸re Dom Dziecka nie m贸g艂 sobie pozwoli膰.
Mariusz Przybylski zauwa偶y艂, 偶e w plac贸wce dosz艂o do ewidentnego zachwiania relacji pomi臋dzy wychowankami, wychowawcami i dyrekcj膮. Nale偶y tylko okre艣li膰 zakres odpowiedzialno艣ci dyrektora z taki stan. Z pewno艣ci膮 nie mo偶na tego zakwalifikowa膰 jako podstaw臋 do zwolnienia dyscyplinarnego. Dowiedziono, 偶e sprawy wychowawcze nie by艂y nale偶ycie realizowane i mo偶na rozwa偶y膰 rozwi膮zanie stosunku pracy.
Krzysztof Jastrz臋bski odni贸s艂 si臋 do zakresu pracy Zespo艂u. Mia艂 on zbada膰 s艂uszno艣膰 trzech skarg. Wszystkie zdarzenia opisane w tych skargach zosta艂y potwierdzone. Z rozm贸w wynika, 偶e rzeczywi艣cie istnieje podzia艂 w艣r贸d pracownik贸w. Sami pracownicy te偶 daj膮 do zrozumienia, 偶e dyrektor prowadzi plac贸wk臋 w spos贸b niew艂a艣ciwy. Na podstawie rozm贸w z dyrektork膮 oceni艂, 偶e gubi si臋 w swoich wyja艣nieniach i k艂amie przeinaczaj膮c fakty. Nastawienie obecnych pracownik贸w do wykonywania obowi膮zk贸w ogranicza si臋 do niezb臋dnego minimum, przepracowania wyznaczonej ilo艣ci godzin i nie anga偶owania si臋 w sprawy dzieci. Dobrzy pedagodzy opu艣cili to miejsce pracy, inni te偶 maj膮 zamiar znale藕膰 inne miejsce pracy. Dyrektor takiej specyficznej plac贸wki nie powinien dopu艣ci膰 do tej sytuacji.
Barbara Sykucka om贸wi艂a spos贸b pomocy wychowankom ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spowodowa艂o to wiele nieprzyjemno艣ci i zarzut贸w wychowawc贸w i dyrektora Domu Dziecka. Zachowanie dyrektora, traktowanie wychowank贸w, manipulowanie faktami i k艂amstwa, zwo艂ywanie zebra艅, informacje w prasie, nie pozwala na inn膮 ni偶 negatywn膮 ocen臋.
Starosta doda艂, 偶e cz臋sto podejmuj膮c decyzje Agnieszka Odachowska 艣wiadomie k艂ama艂a, argumentuj膮c, 偶e s膮 to polecenia Starosty.
W trakcie dyskusji ujawniono inne fakty, kt贸re potwierdzi艂y, 偶e w Domu Dziecka w Czernicach brak jest domowej atmosfery, 偶yczliwo艣ci i zrozumienia. Niew艂a艣ciwa organizacja pracy, cz臋ste zmiany kadrowe i podzia艂 w艣r贸d pracownik贸w najbardziej szkodzi wychowankom.
Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e trakcie sprawowania funkcji dyrektora Domu Dziecka przez Agnieszk臋 Odachowsk膮 poprawi艂y si臋 warunki socjalne, podni贸s艂 si臋 standard i jako艣膰 wyposa偶enia. G艂贸wnie dzi臋ki staraniom dyrektorki. Przytoczy艂 pozytywne opinie o wsp贸艂pracy r贸偶nych instytucji z Domem Dziecka. W opiniach szk贸艂 podkre艣la si臋 popraw臋 wygl膮du i zachowania uczni贸w z Domu Dziecka.
Zarz膮d zgodzi艂 si臋, 偶e Agnieszka Odachowska posiada cechy menad偶erskie. Potrafi艂a pozyska膰 sponsor贸w, zorganizowa膰 pomoc i 艣rodki na popraw臋 stanu budynku i jego wyposa偶enia. Dzi臋ki temu podni贸s艂 si臋 standard plac贸wki.
Po dyskusji i wyja艣nieniach Zespo艂u Starosta zaproponowa艂 g艂osowanie w sprawie dalszego post臋powania wobec dyrektora Domu Dziecka.
Piotr Rybkowski opowiedzia艂 si臋, mimo wielu zastrze偶e艅, za pozostawieniem Agnieszki Odachowskiej na stanowisku dyrektora. Jego zdaniem nale偶y poprawi膰 system usamodzielnienia, kt贸ry funkcjonuje wadliwie, nale偶y wprowadzi膰 jednoznaczny system podejmowania decyzji, konsekwentnie przestrzega膰 zmian kadrowych w porozumieniu z PCPR. Zaproponowa艂 zwi臋kszenie nadzoru ze strony Zarz膮du i PCPR.
Robert Betyna r贸wnie偶 przekonywa艂 Zarz膮d za pozostawieniem Agnieszki Odachowskiej na stanowisku dyrektora. Jego zdaniem brak jest jednoznacznych dowod贸w na z艂amanie przez ni膮 przepis贸w, by mog艂a ponosi膰 za to prawn膮 odpowiedzialno艣膰. Zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e zosta艂a zachwiania relacji pomi臋dzy wychowankami, wychowawcami i dyrektorem. R贸wnie偶 sprawy wychowawcze by艂y realizowane nie do ko艅ca w艂a艣ciwie. Nie uzyska艂 natomiast informacji, jaki jest zakres odpowiedzialno艣ci za ujawnione nieprawid艂owo艣ci ustalony w aktach normuj膮cych prac臋 plac贸wki. Podkre艣li艂 zas艂ugi Agnieszki Odachowskiej w dziedzinie poprawy standardu plac贸wki. Pozostawienie jej na stanowisku dyrektora pozwoli w dalszym ci膮gu wykorzystywa膰 jej zdolno艣ci menad偶erskie. Zaproponowa艂, aby powo艂a膰 zast臋pc臋 dyrektora ds. pedagogicznych. Ta osoba przej臋艂aby obowi膮zki, z kt贸rymi Agnieszka Odachowska sobie nie radzi.
Krzysztof Kunce przychyli艂 si臋 do opinii Krzysztofa Jastrz臋bskiego, wed艂ug kt贸rej Agnieszka Odachowska jest osob膮, kt贸rej nie mo偶na wierzy膰. Jej spos贸b sprawowania funkcji dyrektora mo偶e by膰 tolerowany w innych instytucjach, ale nie tak specyficznej plac贸wce, jak dom dziecka. Brak ustalonych zasad i ich respektowania doprowadzi艂 do powstania w艣r贸d pracownik贸w dw贸ch sk艂贸conych oboz贸w. Obecna obsada i dyrekcja nie gwarantuje spe艂nienia s艂usznych postulat贸w, zg艂oszonych przez Piotra Rybkowskiego, a wr臋cz mo偶e doprowadzi膰 do bardziej zaostrzonych spor贸w. W obecnej sytuacji najw艂a艣ciwsz膮 b臋dzie decyzja o odwo艂aniu Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora.
Halina Korzeniewicz popar艂a stanowisko Krzysztofa Kunce. Jej zdaniem po ujawnieniu mechanizm贸w funkcjonowania Domu Dziecka pod rz膮dami Agnieszki Odachowskiej nale偶y to przerwa膰. Zarz膮d powinien tak post膮pi膰, aby nie narazi膰 si臋 na zarzuty, 偶e nie zareagowa艂 we w艂a艣ciwym czasie na ujawnione nieprawid艂owo艣ci. Wnioskowa艂a o odwo艂aniu Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora.
Starosta W艂adys艂aw Dusza zauwa偶y艂, 偶e wychowawcy nie maj膮 autorytetu w艣r贸d wychowank贸w, a win臋 za to ponosi dyrektor. Wysoka rotacja kadr by艂a z g贸ry za艂o偶ona. Pracownicy byli przyjmowani na czas okre艣lony, na okres pr贸bny. O przed艂u偶eniu umowy nie decydowa艂y wzgl臋dy merytoryczne. Do takiej sytuacji przyczyni艂a si臋 w pewnym stopniu bardzo tolerancyjna postawa PCPR. W niekt贸rych przypadkach do PCPR trafia艂y informacje, kt贸re mog艂y pos艂u偶y膰 do wystosowania doniesienia do prokuratora. Utrzymywanie wielu informacji w tajemnicy mo偶liwe by艂o z tego powodu, 偶e Agnieszka Odachowska w umiej臋tny spos贸b manipuluje informacjami, wprowadzaj膮c wiele os贸b w b艂膮d nie wzbraniaj膮c si臋 przed k艂amstwami. Nieunikniona jest decyzja o odwo艂aniu Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora.


W zwi膮zku z zamiarem odwo艂ania Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora oraz z pe艂nieniem przez ni膮 mandatu radnej Rady Miejskiej w Pyrzycach Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 zobowi膮zuj膮c膮 Starost臋 Pyrzyckiego do wyst膮pienia do Rady Miejskiej w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na to odwo艂anie. Zarz膮d podj膮艂 t臋 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 przeciw.
Bior膮c pod uwag臋 zakres obowi膮zk贸w G艂贸wnej Ksi臋gowej Domu Dziecka, kt贸rej powierzono dodatkowo pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 cofaj膮c膮 to powierzenie. W tej samej uchwale, z dniem 5 pa藕dziernika 2006 r. Zarz膮d powierzy艂 pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora Domu Dziecka w Czernicach Ilonie Stankiewicz.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 4 pa藕dziernika 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-10-17 08:20:24
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-17 08:20:24
Liczba wy艣wietle艅 : 3753licznik odwiedzin: 10371922