logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
przetarg nieograniczony na:

wykonanie projektu modernizacji ewidencji dla terenu miasta Pyrzyce oraz uzupe艂nienie ewidencji budynk贸w i lokali dla miasta Pyrzyce – obr臋by ewidencyjne nr 6, 7, 8, 9.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci do 60 000 euro
na wykonanie projektu modernizacji ewidencji dla terenu miasta Pyrzyce oraz uzupe艂nienie ewidencji budynk贸w i lokali dla miasta Pyrzyce – obr臋by ewidencyjne nr 6, 7, 8, 9.
1. Termin wykonania zam贸wienia:


- I ETAP - wykonanie projektu modernizacji ewidencji grunt贸w dla terenu miasta Pyrzyce obr臋by od nr 1 do nr 13 – termin zako艅czenia prac – nie p贸藕niej jak do 29 grudnia 2006 r.

- II ETAP – uzupe艂nienie ewidencji budynk贸w i lokali dla miasta Pyrzyce – obr臋by ewidencyjne nr 6, 7, 8, 9 – termin zako艅czenia prac nie p贸藕niej jak do 30 listopada 2007 r.

2. Nie przewiduje si臋 przedstawiania ofert wariantowych.

3. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. Na podstawie z艂o偶onych o艣wiadcze艅 i dokument贸w zamawiaj膮cy dokona sprawdzenia czy wykonawca spe艂nia te warunki.

4. Termin zwi膮zania z ofert膮 wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Kryterium oceny oferty:
• cena – 90 %
• termin - 10 %

6. Nie przewiduje si臋 wniesienia wadium.

7. Informacji o przetargu udziela Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
ul. G艂owackiego 22
74-200 Pyrzyce
tel. 0-91 57 00 686, 091 5704 260
fax. 0-91 57 00 686
8. Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie zamieszczona na stronie internetowej : www.pyrzyce.samorzady.pl. Przygotowan膮 specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia nale偶y odebra膰 w pokoju nr 20 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami przy ul. G艂owackiego 22.

9. Sporz膮dzon膮 ofert臋 z napisem „Oferta na na wykonanie projektu modernizacji ewidencji dla terenu miasta Pyrzyce oraz uzupe艂nienie ewidencji budynk贸w i lokali dla miasta Pyrzyce – obr臋by ewidencyjne nr 6, 7, 8, 9. – nie otwiera膰” nale偶y sk艂ada膰 do dnia 06 listopada 2006 roku , godz. 10.00 w pokoju 106 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4.

10. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 06 listopada 2006 roku o godz.10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, pok贸j 209.

11 Nie przewiduje si臋 umowy ramowej.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC146.5 KB POBIERZSpecyfikacja2006-10-13 15:21:32754

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-10-13 15:21:10
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-13 15:21:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2698licznik odwiedzin: 11797025