logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 25/2006
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 o przedstawienie uwag i propozycji zmian informacji z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2006 r., kt贸r膮 przekaza艂 Skarbnik Powiatu na poprzednim posiedzeniu Zarz膮du. Zarz膮d nie wni贸s艂 偶adnych uwag i przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie pierwszego etapu budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Przy wsp贸艂finansowaniu inwestycji przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa jest mo偶liwo艣膰 oddania boiska do u偶ytku jeszcze w tym roku. Do sk艂adu Komisji Przetargowej weszli: Mariusz Majak jako przewodnicz膮cy oraz Waldemar Durkin, Piotr Rybkowski i Andrzej Jakie艂a jako cz艂onkowie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa wybra艂a kandydatur臋 Piotra Olecha. Ten wyb贸r uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Kuratora O艣wiaty. Zarz膮d zatwierdzi艂 wyb贸r Komisji i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt Nr 190 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005. Projekt uchwa艂y przesuwa termin likwidacji SPZOZ w Pyrzycach na 31 grudnia 2008 r. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Nast臋pnie Starosta zapozna艂 Zarz膮d z wykazem os贸b, kt贸re zosta艂y skierowane do ZOL-u w terminie od 3 lipca do 11 sierpnia 2006 r.
Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wyci臋cie 4 drzew rosn膮cych na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wyci臋cie drzew konieczne jest ze wzgl臋du na budow臋 krytego podjazdu dla karetek sanitarnych Szpitalnego oddzia艂u Ratunkowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 Ochrona 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i podejmowane dzia艂ania w celu ich wyeliminowania. Informacja ta b臋dzie tematem obrad Rady Powiatu na sesji wrze艣niowej. Zdaniem cz艂onk贸w Zarz膮du jest ona zbyt og贸lnikowa i przed przekazaniem jej radnym nale偶y informacj臋 uzupe艂ni膰, g艂贸wnie o opis podejmowanych dzia艂a艅. Zarz膮d zdecydowa艂 o odes艂aniu informacji do poprawienia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna informacja dotyczy艂a stanu melioracji w Powiecie Pyrzyckim. Informacja zosta艂a przygotowana dla Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-09-11 14:50:35
Data ostatniej modyfikacji : 2006-09-11 14:50:35
Liczba wy艣wietle艅 : 2131licznik odwiedzin: 11431269