logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXVI SESJA RADY POWIATU

NA DZIE艃 27 WRZESNIA 2006 ROKU godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 27 WRZESNIA 2006 ROKU
godz. 14.00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXIV i XXXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w okresie II kadencji Rady Powiatu:
• Osi膮gni臋cia dydaktyczne,
• Stan bazy,
• Dost臋pno艣膰 pomocy dydaktycznych,
• Prognozy w aspekcie ni偶u demograficznego.

• Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

7. Dzia艂ania powiatu w zakresie kultury i ochrony d贸br kultury;
• Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

8. Ochrona 艢rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego, zagro偶enia i podejmowane dzia艂ania w celu ich wyelimino-wania;
• Opinia Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami;
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

9. Utrzymanie powiatowych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej oraz obiekt贸w administracyjnych, gospo-darka nieruchomo艣ciami
• Opinia Komisji Bud偶etowej oraz Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

10. Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wydzia艂u Architektury i Budownictwa;
• Opinia Komisji Bud偶etowej,
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

11. Informacja o realizacji planu modernizacji dr贸g;
• Opinia Komisji Bud偶etowej,
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

12. Informacja o realizacji bud偶etu za I p贸艂rocze 2006r.;
• Opinie sta艂ych Komisji Rady,
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2006r.;
• Dyskusja,
• Przyj臋cie informacji.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie Statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach (proj. Nr 186);
• Opinia Komisji Bud偶etowej,
• Dyskusja,
• Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach (proj. Nr 187);
• Opinia Komisji Bud偶etowej,
• Dyskusja,
• Podj臋cie uchwa艂y.


16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003r. zmie-nionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005r. (proj. Nr 190);
• Opinia Komisji Bud偶etowej,
• Dyskusja,
• Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. Nr 191);
• Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
• Dyskusja,
• Podj臋cie uchwa艂y.

18. Informacja dyrektor贸w Szpitala Powiatowego oraz Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach o sytuacji fi-nansowej oraz pracowniczej jednostek.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

21. Zamkni臋cie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-09-11 08:38:05
Data ostatniej modyfikacji : 2006-09-11 08:38:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2475

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.09.2006 07:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479469