logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.PROTOK脫艁 NR 22/2006

z dnia 20 lipca 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie Statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
S膮 to dokumenty pe艂ni膮ce rol臋 akt贸w za艂o偶ycielskich dla jednostek bud偶etowych, wynikaj膮 one z dyspozycji art. 20-21 i art. 238 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek Dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska Le艣nictwa i Rolnictwa dotycz膮cy wydania opinii dla Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Lipiany. Nie zg艂oszono uwag. Zarz膮d stosownie do art. 17 Prawo Ochrony 艢rodowiska zaopiniowa艂 pozytywnie w/w Program - w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie zosta艂 przedstawiony wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycz膮cy zatwierdzenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Dodatki motywacyjne zatwierdzone zosta艂y na okres od 1 lipca 2006 r. do 30 wrze艣nia 2006 r. w wysoko艣ciach jn. dla:
- dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 35%
- dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 40%
- dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30%
- dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 15%
Natomiast dla p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂towania Ustawicznego w Pyrzycach przyznaje si臋 dodatek motywacyjny na okres od 5 lipca do 30 wrze艣nia 2006 r. w wysoko艣ci - 45% wynagrodzenia zasadniczego.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ponadto przedstawiono wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach dotycz膮cy przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach w wysoko艣ci 30% wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2006 r. Podj臋to decyzj臋 i przyznano dodatek motywacyjny na w/w okres w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego dotycz膮cy udzielenia por臋czenia na rzecz Geotermii za otrzyman膮 energi臋 ciepln膮 w roku 2006.
Zarz膮d stwierdzi艂, 偶e wniosek ten o por臋czenie na kwot臋 200.000 z艂 - nie mo偶e stanowi膰 odr臋bnego por臋czenia. Zarz膮d potwierdza, 偶e ju偶 raz udzieli艂 por臋czenia na rzecz Geotermii Pyrzyce z okresem obowi膮zywania do 31 stycznia 2007 r. na kwot臋 ponad 570 tysi臋cy. Zarz膮d potwierdza, 偶e w ramach rozliczenia si臋 z kredytu inwestycyjnego w wysoko艣ci 1.000.000 z艂. w ramach ZPORR, ta kwota daje mo偶liwo艣膰 zabezpieczenia sp艂aty wierzycieli w tym Geotermii Pyrzyce Sp. zo.o. Wydzia艂 Zdrowia przygotuje stosown膮 odpowied藕 dla Geotermii Pyrzyce Sp. zo.o., z kt贸rej wynika膰 b臋dzie, i偶 Zarz膮d Powiatu wyrazi zgod臋 dla dyrektora Szpitala Powiatowego na to, 偶e odzyskana kwota 1.000.000 z艂 kredytu inwestycyjnego w ramach rozliczenia si臋 ze 艣rodk贸w ZPORR przeznaczona zostanie na zabezpieczenie sp艂aty wierzycieli. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej 60 000 EURO na wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Pan Robert Betyna zapyta艂: czy ze wzgl臋d贸w technicznych s膮 wykonywane te prace o tej porze roku? Dyrektor ZDP odpowiedzia艂: dla poprawno艣ci opisu drogi odnowa oznakowania poziomego winna by膰 wykonana dwa razy w roku, brak jest na to 艣rodk贸w finansowych. Rokrocznie prace s膮 wykonywane zawsze w miesi膮cu sierpniu, jest to odpowiedni termin przed rozpocz臋ciem roku szkolnego, dzieci id膮c do szko艂y maj膮 czytelne odnowione znaki poziome. Wykonywane prace w tym zakresie na drogach miejskich i za miejskich wp艂yn膮 korzystnie na popraw臋 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie post臋powania przetargowego w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta poprosi艂 Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o przedstawienie informacji w sprawie dzia艂a艅 podj臋tych i zrealizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na drodze Pyrzyce - Za艂臋偶e. Starosta zapyta艂, co jest zrobione, kiedy b臋dzie zrobione, dlaczego pewne prace s膮 niewykonane?, ponadto Starosta stwierdzi艂, 偶e z艂o偶y艂 pewne deklaracje na sesji Rady Gminy Kozielice. Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Marek Kiba艂a stwierdzi艂:
- obci膮偶enie drogi jest bardzo du偶e, systematycznie rozje偶d偶ana, zrobiona zasta艂a wizja w terenie, przeprowadzony obmiar z kt贸rego wynika gdzie nale偶y wykona膰 remonty, ile przeznaczy膰 materia艂u i jakie winno by膰 zaanga偶owanie 艣rodk贸w finansowych. Dyrektor om贸wi艂 szczeg贸艂owo mo偶liwo艣ci i technologie wykonania remontu poboczy, wskaza艂 na metod臋 uzupe艂nienia poboczy t艂uczniem (klincem) pozyskanym z kopalni z Za艂臋偶u, z obmiar贸w wynika, 偶e jest to powierzchnia 2330 metr贸w kwadratowych na ca艂ej d艂ugo艣ci drogi remont polega艂by na wykonaniu korytowania po艂o偶eniu warstwy ods膮czaj膮cej z piachu i po艂o偶eniu 25 centymetrowe warstwy klinca. Na metr kwadratowy remontowanego odcinka drogi wchodzi 450 kg klinca, 1 t kosztuje 43 z艂 bez transportu, czyli za ca艂o艣膰 b臋dzie to suma 46 tys. z艂, dochodz膮 koszta transportu, piachu, sprz臋tu, itp., czyli 艂膮czna kwota stanowi膰 b臋dzie ca 70 tys. z艂, a na obecn膮 chwile tych 艣rodk贸w finansowych ZDP w Pyrzycach nie ma zabezpieczonych w bud偶ecie. Dyrektor stwierdzi艂, 偶e w dniu wczorajszym dokona艂 poraz kolejny przegl膮du tej drogi, rozmawia艂 z mieszka艅cami, Komendantem Powiatowym Policji pytaj膮c, co jest czynione w stosunku do tych, kt贸rzy przekraczaj膮 dozwolone pr臋dko艣ci g艂贸wnie w miejscowo艣ciach Tety艅, Za艂臋偶e. Mieszka艅cy twierdz膮, 偶e w godzinach rannych mi臋dzy 5 a 7 jest najwi臋ksze nat臋偶enie ruchu a szybko przeje偶d偶aj膮ce puste samochody ci臋偶arowe wywo艂uj膮 g艂o艣no艣膰 drga艅. Komendant Lenkiewicz obieca艂, 偶e wy艣le patrol policyjny do kontroli w tych godzinach porannych.
Pyt. Starosty:, „co z badaniami no艣no艣ci drogi”? Odp. Dyrektora ZDP - „zwr贸ci艂em si臋 do Generalnej Dyrekcji Dr贸g i Autostrad laboratorium w Szczecinie, otrzyma艂em odp., 偶e jest to okres nieodpowiedni do wykonania bada艅, zgodnie z zasad膮 badania nale偶y wykonywa膰 w okresie pozimowym, wczesnowiosennym”. Ponadto Dyrektor stwierdzi艂, 偶e wyst膮pi艂 do Pa艅stwowej Inspekcji Ruchu Drogowego z pro艣b膮 o kontrol臋 i kierowanie pojazd贸w obci膮偶onych kruszywem z kopalni w Za艂臋偶u o sprawdzenie 艂adowno艣ci na wadze pod 呕abowem. Na razie w tej sprawie jest brak odzewu. Ponadto Starosta stwierdzi艂, 偶e je偶eli chc膮 pojazdy ci臋偶arowe z kopalni w Za艂臋偶u je藕dzi膰 po naszej drodze to firma „POL-BETON” sp. z o.o musi dawa膰 kliniec za darmo na remont drogi. Pan Dyrektor Kiba艂a stwierdzi艂, 偶e Prezes firmy POL-BETON jest przychylny w rozwi膮zywania problemu nie mniej poprosi艂 o wsparcie w kontaktach z Prezesem.
Dyrektor Kiba艂a doda艂, 偶e wed艂ug jego obserwacji droga nie wygl膮da tak tragicznie jak wygl膮da艂a w dniu lustracji dokonywanej przez Zarz膮d Powiatu, pobocza si臋 zaje藕dzi艂y, nie by艂o deszczu, nawierzchnia si臋 zr贸wna艂a. Od 5-ciu dni pracownicy ZDP przebywaj膮 na tej drodze dokonuj膮c remont贸w cz膮stkowych emulsj膮 i grysem. Ostatecznie ustalono: bra膰 kliniec z kopalni Za艂臋偶臋, metod膮 gospodarcz膮, dokonywa膰 stopniowej naprawy drogi. Dokumentacja techniczna winna by膰 sporz膮dzona na odcinek drogi Tety艅 - Za艂臋偶e.
Nast臋pnie zosta艂a przedstawiona informacja w sprawie protoko艂u z kontroli Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 zapoznaj膮c si臋 z protoko艂em kontroli.
Kolejna informacja dotyczy艂a protoko艂u z kontroli Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Informacja zosta艂a przyj臋ta w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.
Ostatnia informacja dotyczy艂a wydanych decyzji Starosty Pyrzyckiego o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W dniach od 1 czerwca do 30 czerwca do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego skierowane zosta艂y nast臋puj膮ce osoby:
1. R贸偶a Wolf
2. Leokadia Karczmarek
3. Pelagia Krzymi艅ska
4. Stefania W贸jcik
5. Helena Kuchci艅ska
6. Marian B臋膰kowski
7. Regina Tymi艅ska
8. Jadwiga Perczak
9. Teresa Smolarek
10. Katarzyna Sielska
11. Rozalia G膮sior
12. W艂adys艂awa Walczyk
13. Stanis艂awa Kluczy艅ska
14. Zofia Czechowicz

Ad.5 .
Sprawy r贸偶ne:

Skarbnik Powiatu zapozna艂 Zarz膮d z wezwaniem do zap艂aty kwoty 179.096,70 z艂 w zwi膮zku prawomocnym wyrokiem S膮du Apelacyjnego w Szczecinie I Wydzia艂 Cywilny z dnia 22 czerwca 2006 r. z pow贸dztwa Syndyka masy upad艂o艣ci Przedsi臋biorstwa Budownictwa Rolniczego w Pyrzycach w upad艂o艣ci (sygn. akt I ACa 156/05 - prace modernizacyjno-remontowe w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU), Skarbnik stwierdzi艂, 偶e nale偶y poczyni膰 okre艣lone dzia艂ania oszcz臋dno艣ciowe celem - wygospodarowania w/w sumy (po偶yczy膰 okre艣lon膮 sum臋 z funduszy celowych). R贸wnie偶 to, 偶e w/w jednostka o艣wiatowa wnioskuje o zwi臋kszenie zaliczkowania 1/13 subwencji o艣wiatowej o kwot臋 80.000 z艂 z przeznaczeniem na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰 (sk艂adki ZUS, itp.). Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e w pierwszej kolejno艣ci nale偶y zabezpieczy膰 zap艂at臋 na rzecz Syndyka masy upad艂o艣ci Przedsi臋biorstwa Budownictwa Rolniczego w Pyrzycach w upad艂o艣ci. Natomiast nie wyra偶a zgody na zwi臋kszenie przekazania subwencji o艣wiatowej dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
Skarbnik poinformowa艂 jednocze艣nie, 偶e w zwi膮zku z zaistnia艂膮 sytuacj膮, koniecznym jest wyemitowanie obligacji w kwocie 500 tys. z艂, aby kasowo zabezpieczy膰 艣rodki na bie偶膮ce zobowi膮zania. Do ko艅ca lipca br. nale偶y uruchomi膰 艣rodki w kwocie 387.657 z艂 na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szpital Powiatowy w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 pozyskania 艣rodk贸w kasowych, jedynym realnym rozwi膮zaniem jest wyst膮pienie z wnioskiem do Banku Inicjatyw Spo艂eczno-Ekonomicznych o podniesienie progu emisji obligacji o kwot臋 500.000 z艂 na zasadach okre艣lonych w uchwale bud偶etowej na rok 2006 - tzn:
- przeznaczenie emisji: pokrycie deficytu bud偶etowego w roku 2006
- warto艣膰 poszczeg贸lnych serii: 250.000 z艂 z terminem wykupu w 2007 r. i 250.000 z艂 z terminem wykupu w 2008 r.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 dyrektora ZDP Pana Marka Kiba艂臋 o szczeg贸艂owe wyja艣nienie sprawy wniesionej przez Pana Rados艂awa Samsika firma F.H.U. „SAMSON” dotycz膮cej op艂at za zaj臋cie pasa drogowego na ul. Dworcowej. Dyrektor udzieli艂 szczeg贸艂owych wyja艣nie艅, z kt贸rych wynika艂o, i偶 mimo wcze艣niejszego zawiadomienia z dnia 23.05.2005 r. skierowanego do zainteresowanego o z艂o偶enie wniosku o zmian臋 wcze艣niej wydanej decyzji za zgod膮 stron, po uprawomocnieniu si臋 w dniu 12.05.2005 r. Uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16.03.2005 r. (Dziennik Urz臋dowy Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego nr 35) zmniejszaj膮cej stawki za zaj臋cie pasa drogowego, Pan Rados艂aw Samsik nie z艂o偶y艂 stosownego wniosku. Zgodnie z pierwotnie z艂o偶onym wnioskiem zad艂u偶enie firmy wzros艂o do kwoty 5.258,22 z艂 i na ten moment powzi臋cia informacji zainteresowany wyst膮pi艂 do Zarz膮du Powiatu z pro艣b膮 o umorzenie w/w kwoty. Zarz膮d Powiatu nie m贸g艂 podj膮膰 decyzji w zakresie umorzenia, kt贸ra by艂aby w sprzeczno艣ci z obowi膮zuj膮cym prawem, postanowi艂 umo偶liwi膰 sp艂acenie nale偶no艣ci w siedmiu nie oprocentowanych ratach do ko艅ca roku. Zarz膮d wnikliwie przeanalizowa艂 przedstawiony problem, kt贸ry zosta艂 przes艂any pismem z pro艣b膮 o interwencj臋 do Radnego Powiatu Pana Walentego Darczuka i zdecydowa艂 udzieli膰 pomocy zainteresowanemu (mimo braku wniosku) zmniejszaj膮c warto艣膰 zad艂u偶enia o kwot臋 1.233,75 z艂, kt贸ra to wynika z faktu zmniejszenia stawki op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego liczonej od dnia 12.05.2005 r. do 30.06.2005 r. tj. ze stawki 1 z艂 do 0,30 z艂 za zaj臋cie 1m2 pasa drogowego. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Pan Robert Betyna zapyta艂 o mo偶liwo艣膰 dalszego istnienia Biura Paszportowego, i ilo艣ci biur w Wojew贸dztwie Zachodniopomorskim. Starosta wyja艣ni艂 jakie podj膮艂 ju偶 dzia艂ania w tym zakresie i jakie s膮 plany perspektywiczne, dla Powiatu Pyrzyckiego. Biuro w My艣liborzu b臋dzie obs艂ugiwa膰 interesant贸w naszego powiatu. Dlaczego My艣lib贸rz a nie Pyrzyce?, odpowied藕 cztery razy wi臋cej wydaj膮 paszport贸w w My艣liborzu ni偶 w Pyrzycach.
Sekretarz Powiatu Pyrzyckiego Miros艂aw Gryczka przekaza艂 materia艂y informacyjne dotycz膮ce Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, kt贸re maj膮 si臋 odby膰 8-9 wrze艣nia w Mielnie ko艂o Koszalina. Sw贸j udzia艂 zg艂osi艂 r贸wnie偶 Powiat Pyrzycki, koszty zwi膮zane z uczestnictwem szacuje si臋 na poziomie oko艂o 5 tys. z艂. Ponadto Sekretarz poinformowa艂 o odbytym spotkaniu z pani膮 Burmistrz Lipian w temacie wsp贸lnej organizacji Do偶ynek Powiatowo-Gminnych, kt贸re maj膮 si臋 odby膰 26 sierpnia w Lipianach.
Zarz膮d potwierdza fakt wsp贸lnej organizacji do偶ynek, forma i zakres finansowy podobnie jak odbyte do偶ynki zorganizowane wsp贸lnie z Gmin膮 Przelewice.
Starosta zapozna艂 Zarz膮d z pismem Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji NZZ „Solidarno艣膰” przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach kierowanym do Pana Zygmunta Meyera Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
M. Gryczka

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 20 lipca 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-08-08 21:11:07
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-08 21:12:02
Liczba wy艣wietle艅 : 4182

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.08.2006 20:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11420739