logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.PROTOK脫艁 NR 23/2006
z dnia 28 lipca 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cego wprowadzenia zmian w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W zwi膮zku z prowadzonymi konsultacjami spo艂ecznymi projektu Programu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, podobnie jak zarz膮dy powiat贸w, kt贸re charakteryzuj膮 si臋 szczeg贸lnie wysok膮 stop膮 bezrobocia, zwraca si臋 o wprowadzenie do Programu dodatkowego priorytetu pod nazw膮 „Rozw贸j spo艂eczno - gospodarczy powiat贸w o wysokiej stopie bezrobocia”.
Na koniec czerwca 2006 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosi艂a oko艂o 16 %. W wojew贸dztwie zachodniopomorskim ukszta艂towa艂a si臋 ona na poziomie 22,4 %. Jednak w naszym wojew贸dztwie wyst臋puj膮 powiaty, kt贸re znacznie przewy偶szaj膮 艣redni膮 krajow膮 czy te偶 wojew贸dzk膮, s膮 to tzw. „zag艂臋bia bezrobocia”. Do tej grupy nale偶膮 m.in. powiaty: Bia艂ogardzki, Choszcze艅ski, Drawski, Gryficki, Kamie艅ski, Koszali艅ski, 艁obeski, Pyrzycki, S艂awie艅ski, Szczecinecki i 艢widwi艅ski. Problem ten jest niezmiernie wa偶ny, poniewa偶 dotyczy prawie 40 % mieszka艅c贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Dlatego uwa偶amy, 偶e wymaga on szczeg贸lnego potraktowania w osobnym priorytecie. Powiaty te nale偶膮 do tzw. teren贸w popegeerowskich, na kt贸rych na pocz膮tku lat 90-tych nast膮pi艂o wyj膮tkowo g艂臋bokie za艂amanie rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy w tych powiatach od wielu lat nie uleg艂a wi臋kszej zmianie. Niepokoj膮cy jest fakt, i偶 w ostatnim okresie zwi臋ksza si臋 udzia艂 os贸b bezrobotnych bez prawa do zasi艂ku (ponad 80%) - a jednocze艣nie pobieraj膮cych 艣wiadczenia z zakresu pomocy spo艂ecznej. W obecnym kszta艂cie Programu wymienione powiaty b臋d膮 mog艂y wnioskowa膰 o 艣rodki z Priorytetu 1 na r贸wni z pozosta艂ymi, bardziej rozwini臋tymi gospodarczo powiatami wojew贸dztwa, co nie rozwi膮偶e wa偶nych dla naszych powiat贸w problem贸w. Osobny priorytet zagwarantuje zr贸wnowa偶ony rozw贸j wojew贸dztwa oraz powi臋kszy potencja艂 ekonomiczny powiat贸w o wysokiej stopie bezrobocia, skutecznie wstrzymuj膮c ich degradacj臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
M. Gryczka

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 28 lipca 2006 r. 5...........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-08-08 21:11:36
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-08 21:11:36
Liczba wy艣wietle艅 : 2014licznik odwiedzin: 11420670