logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 5 maja 2006 r.
2. 17 maja 2006 r.
3. 24 maja 2006 r.
4. 29 maja 2006 r.
5. 31 maja 2006 r.
6. 9 czerwca 2006 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie zmiany „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli”.
- W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2006/2007 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych.
- W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2006/2007 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego.
- W sprawie zobowi膮zania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do obci膮偶enia nieruchomo艣ci hipotek膮.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIV/203/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia okr臋g贸w wyborczych w celu przeprowadzenia wybor贸w do Rady Powiatu Pyrzyckiego w 2002 r.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zaci膮gni臋cia kredytu obrotowego w rachunku bie偶膮cym. Rada Powiatu upowa偶ni艂a Zarz膮d do zaci膮gni臋cia kredytu do kwoty 800 000 z艂 z przeznaczeniem na pokrycie wyst臋puj膮cego w trakcie roku 2006 przej艣ciowego deficytu bud偶etu. Obecnie, ze wzgl臋du na wzmo偶one wydatki zwi膮zane mi臋dzy innymi z p艂atno艣ciami do ZUS-u zasz艂a konieczno艣膰 uruchomienia cz臋艣ci kredytu.
- W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej udzielenia przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego por臋czenia na sp艂at臋 zobowi膮zania kredytowego Szpitala Powiatowego Pyrzycach. W uchwale nr 7/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2006 r. okre艣la si臋 dodatkowo termin wa偶no艣ci por臋czenia do dnia 15 maja 2022 r. oraz wyznacza si臋 osoby upowa偶nione do udzielania czynno艣ci por臋czenia - Starost臋 i Wicestarost臋.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu pyrzyckiego na rok 2006. Uchwa艂a by艂a wynikiem wniosk贸w z艂o偶onych przez jednostki organizacyjne i dotyczy przesuni臋膰 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zarz膮d odk艂ada艂 podj臋cie uchwa艂y do czasu okre艣lenia mo偶liwo艣ci zmniejszenia koszt贸w utrzymania jednego mieszka艅ca. Koszty te mia艂y wp艂yw na ustalenie liczby mieszka艅c贸w. Obecne przepisy pozwalaj膮 na rozliczenie dotacji wed艂ug faktycznej liczby pensjonariuszy, a nie jak dotychczas, zapisanej w Regulaminie.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych na terenie gminy Kobylanka. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2006 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki. 艢rodki na doskonalenie nauczycieli s膮 zapisane w bud偶ecie.
- W sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. W dniu 31 sierpnia 2006 r. ko艅czy si臋 kadencja obecnego dyrektora.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie zatwierdzenie protoko艂u z przetargu przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 udzia艂贸w powiatu w nieruchomo艣ci przy Placu Ratuszowym w Pyrzycach. W wyznaczonym terminie nikt nie zg艂osi艂 udzia艂u w przetargu. W dniu 29 maja 2006 r. Burmistrz Pyrzyc z艂o偶y艂 ofert臋 nabycia udzia艂贸w powiatu za kwot臋 720 tys. z艂 pod warunkiem, 偶e p艂atno艣膰 zostanie roz艂o偶ona na raty na okres trzech lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 w systemie ratalnym. Pierwsza rata w wysoko艣ci 525 672 z艂 p艂atna w dniu podpisania umowy przeniesienia w艂asno艣ci, kolejne dwie raty w wysoko艣ci 97 164 z艂 p艂atne w latach 2007 i 2008 do dnia 31 marca.
- W sprawie drogi Pyrzyce-Za艂臋偶e. W celu zapoznania si臋 z istniej膮cym stanem drogi Zarz膮d dokona艂 wizji lokalnej. Na skutek wzmo偶onego ruchu samochod贸w ci臋偶arowych wo偶膮cych urobek z kopalni kruszyw w Za艂臋偶u nast臋puj膮 zniszczenia drogi. Zarz膮d wypracowa艂 nast臋puj膮cy plan dzia艂a艅: w pierwszej kolejno艣ci nale偶y okre艣li膰 wytrzyma艂o艣膰 drogi na obci膮偶enie. Na podstawie uzyskanych informacji nale偶y wprowadzi膰 ograniczenia dopuszczalnego ci臋偶aru pojazd贸w mog膮cych porusza膰 si臋 t膮 drog膮 oraz ograniczenia pr臋dko艣ci. Egzekwowanie tych ogranicze艅 powinno si臋 odbywa膰 w porozumieniu z Inspekcj膮 Ruchu Drogowego. R贸wnolegle do tych dzia艂a艅 nale偶y podj膮膰 prace remontowe. Powinny one obj膮膰 艣cink臋 poboczy oraz korytowanie, wype艂nienie i utwardzenie poboczy. Prace te nale偶y skosztorysowa膰 dla odcink贸w najbardziej rozje偶d偶onych. W kosztorysie nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 nieodp艂atnego pozyskania materia艂u od w艂a艣ciciela kopalni kruszyw korzystaj膮cej z drogi. Niezw艂ocznie nale偶y ustawi膰 barierk臋 zabezpieczaj膮c膮 przepust przy wje藕dzie do Za艂臋偶a oraz zabezpieczy膰 przyleg艂y przepust przed zasypywaniem przez przeje偶d偶aj膮ce samochody. W celu poprawy bezpiecze艅stwa pieszych nale偶y oznakowa膰 przej艣cia dla pieszych w miejscowo艣ci Trzeb贸rz i Tety艅.
- W sprawie porozumienia z Gmin膮 Warnice o wsp贸艂realizacji zadania pn. Odwodnienie skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 w miejscowo艣ci Wierzbno. Gmina zakupi materia艂y i zrealizuje zadanie, a powiat dokona refundacji koszt贸w materia艂贸w w wysoko艣ci 3 700 z艂.
- W sprawie przetargu na 艣wiadczenie us艂ug utrzymania czysto艣ci ulic w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany. Najta艅sze oferty przekraczaj膮 mo偶liwo艣ci finansowe Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d zaproponowa艂, aby podpisa膰 umowy z wykonawcami na okres do roku 2008, jednocze艣nie zawieraj膮c porozumienie o ograniczeniu p艂atno艣ci w roku 2006.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego na jednokrotne wykoszenie poboczy dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zwolnienie z op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego przez w艂a艣ciciela pawilonu handlowego przy ul. Dworcowej w Pyrzycach. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody, gdy偶 nie mo偶e podj膮膰 decyzji stoj膮cej w sprzeczno艣ci z obowi膮zuj膮cym prawem. Zarz膮d wyrazi艂 natomiast zgod臋, na sp艂at臋 nale偶no艣ci wraz z odsetkami w ratach.
- W sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y mieszkania przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/7. Zwrot bonifikaty jest wymagany w przypadku sprzeda偶y mieszkania w okresie 5 lat od daty wykupu. Ten pi臋cioletni okres up艂ywa艂 z dniem 20 czerwca 2006 r. Dlatego Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty.
- W sprawie przekazania kwoty 50 tys. z艂 na realizacj臋 programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej. Obecna sytuacja bud偶etu powiatu nie pozwala na pokrywanie nieplanowanych wydatk贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie DPS-owi wnioskowanej kwoty.
- W sprawie poszerzenia zakresu rob贸t remontowych przed wej艣ciem do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o wymian臋 chodnik贸w wzd艂u偶 ca艂ego frontu budynku. Koszt wymiany chodnik贸w to kwota 10 tys. z艂. 艢rodki na ten cel znajduj膮 si臋 w rezerwie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zorganizowania obozu letniego dla najlepszych uczni贸w, wyr贸偶niaj膮cych si臋 w nauce, sporcie i dzia艂alno艣ci kulturalnej. Ob贸z b臋dzie finansowany w po艂owie ze 艣rodk贸w bud偶etu przeznaczonych na ten cel i w po艂owie przez uczestnik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Z dniem 31 marca 2006 r. przesta艂y obowi膮zywa膰 stawki dodatk贸w ustalonych przez Zarz膮d. Nowy regulamin zacznie obowi膮zywa膰 dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Urz臋dowym, do tego czasu konieczne jest okre艣lenie wysoko艣ci dodatk贸w. Proponuje si臋 utrzymanie dotychczasowej wysoko艣ci na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. Zarz膮d zaakceptowa艂, jednak to rozwi膮zanie jedynie ze wzgl臋du na aktualny stan prawny i uporz膮dkowanie zapis贸w ksi臋gowych, bowiem zdaniem Zarz膮du, przynajmniej dodatek dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU powinien zosta膰 zmniejszony.
- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w finansowych pomi臋dzy plac贸wki o艣wiatowe, pochodz膮cych z odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych Nauczycieli Emeryt贸w i Rencist贸w. Zarz膮d, podobnie jak w roku ubieg艂ym, zdecydowa艂 o u艣rednieniu kwoty odpisu.
- W sprawie wsparcia finansowego organizacji XXVII Mi臋dzynarodowych Spotka艅 z Folklorem. Zarz膮d przeznaczy艂 na dofinansowanie 4 tys. z艂 z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w zakwaterowania lub wy偶ywienia w internatach powiatowych jednostek o艣wiatowych.
- W sprawie lokalizacji kamer w systemie monitoringu miasta Pyrzyce. Jedna kamera obrotowa zostanie zainstalowana przed budynkiem Starostwa, druga na skrzy偶owaniu ulic Szczeci艅skiej, Dworcowej i Bogus艂awa. Jedna kamera stacjonarna na ty艂ach Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1.
- W sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d na czas nie oznaczony na cele statutowe dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym Swochowo oznaczonych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w dzia艂kami nr 42/2 o powierzchni 0,0504 ha i nr 201/4 o powierzchni 0,0217 ha oraz nieruchomo艣膰 po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym nr 10 m. Pyrzyce oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w i budynk贸w dzia艂k膮 nr 387/1 o powierzchni 0,0244 ha przy ul. Staromiejskiej. Decyzjami tymi przekazano w trwa艂y zarz膮d dzia艂ki zaj臋te pod drogi zakwalifikowane jako drogi powiatowe.
- W sprawie wniosku Ko艂a 艁owieckiego „Przepi贸rka” w Pyrzycach o przyznanie dotacji na zakup materia艂贸w budowlanych i kuropatw. Inicjatywa budowy brojlerni i reprodukcji kuropatw zosta艂a poparta przez radnego Walentego Darczuka i w formie interpelacji zosta艂 z艂o偶ony wniosek o dofinansowanie tej dzia艂alno艣ci. Ko艂o 艁owieckie „艁o艣” ju偶 otrzyma艂o dotacj臋. Obecnie o dotacj臋 wnioskuje Ko艂o 艁owieckie „Przepi贸rka”. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dotacji.
- W sprawie projektu ustawy o tworzeniu Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci z obecnie istniej膮cych Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa. Starosta skierowa艂 do Wicepremiera Andrzeja Leppera pismo w sprawie lokalizacji tworzonej Inspekcji. Zaproponowa艂 zlokalizowanie siedziby tej Inspekcji w obiekcie gdzie obecnie mie艣ci si臋 Pa艅stwowy Inspektorat Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa Oddzia艂 w Pyrzycach.
- W sprawie wniosku Klubu Oficer贸w rezerwy o sfinansowanie zakupu karabin贸w pneumatycznych z osprz臋tem, kt贸re b臋d膮 wykorzystywane mi臋dzy innymi na zaj臋ciach LOK. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie na ten cel kwoty 600 z艂 ze 艣rodk贸w Starostwa zapisanych w dziale 754 Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa.


IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie oceny skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2005 r. w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie przygotowania do skupu zb贸偶 zbior贸w 2006 r. w Powiecie Pyrzyckim.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa za rok 2005.
- W sprawie realizacji zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2005.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w I kwartale 2006 r.
- W sprawie dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w I kwartale 2006 r.


V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

27 kwietnia
- Uroczysto艣膰 nadania Szkole Podstawowej w Brzesku imienia Jana Paw艂a II.
1 maja
- II Festiwal "Pierog贸w i chleba", zorganizowany przez Pyrzycki Dom Kultury.
- Gminne obchody Dnia Stra偶aka w Przelewicach.
3 maja
- Z艂o偶enie wi膮zanek kwiat贸w pod obeliskiem po艣wi臋conym "Tw贸rcom Konstytucji 3-go Maja".
- Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
7 maja
- Obchody 60-lecia Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Jesionowie.
8 maja
- 61 rocznica zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej – z艂o偶enie wi膮zanki kwiat贸w pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.

10 maja
- Rozprawa w S膮dzie Okr臋gowym w Szczecinie z Syndykiem Masy Upad艂o艣ciowej PBR-ol w sprawie zobowi膮za艅 PBR-ol wobec Skarbu Pa艅stwa z tytu艂u op艂at za wieczyste u偶ytkowanie grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
11 maja
- Spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach z Teres膮 Ma艂eck膮 Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
13 maja
- Spotkanie w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach z okazji Dnia Piel臋gniarki i Po艂o偶nej.
- Uroczysto艣膰 wmurowania kamienia w臋gielnego pod odbudow臋 ko艣cio艂a filialnego w 艁ozicach.
- Spotkanie z okazji po偶egnania z mundurem Jana Olewicza Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach.
14 maja
- Podsumowanie eliminacji wojew贸dzkich XXXIV Og贸lnopolskiego M艂odzie偶owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
15 maja
- Rozprawa w S膮dzie Pracy w Stargardzie Szczeci艅skim o przywr贸cenie do pracy zwolnionego pracownika.
16 maja
- Podsumowanie V Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych LZS Samorz膮d贸w Powiatowych Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Przelewicach.
18 maja
- Szkolenie w Starostwie Powiatowym nt. „Przygotowania biznesplanu”.
20 maja
- Powiatowe Obchody Dnia Stra偶aka w Warnicach.
21 maja
- Zawody w臋dkarskie rozgrywane na jeziorze w Czarnowie o Puchar Starosty Pyrzyckiego.
24 maja
- Otwarcie wystawy "Haft i rze藕ba ludowa" w Pyrzyckim Domu Kultury.
25 maja
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Stargardzie Szczeci艅skim.
- 27 Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.
26 maja
- XXX Sesja Rady Gminy w Kozielicach.
29 maja
- I Regionalna konferencja Koalicji TERAZ ZDROWIE w Szczecinie.
30 maja
- Obrady Zachodniopomorskiej Wojew贸dzkiej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.
31 maja
- Wojew贸dzka Spartakiada LA "Sprawni Razem" Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Pyrzycach.


1 czerwca
- VI Konkurs Powiatowy "Historia i walory krajobrazowe Ziemi Pyrzyckiej" w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- 30-lecie nadania imienia Kornela Makuszy艅skiego Szkole Podstawowej w Lipianach.
- Zawody w臋dkarskie na zbiorniku Sicina w Pyrzycach z okazji Dnia Dziecka.
3 czerwca
- Zawody w臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka w Lipianach.
5 czerwca
- Podsumowanie konkursu "Gor膮czka Z艂ota" w Starostwie Powiatowym.
6 czerwca
- Spotkanie z Kazimierzem Lipi艅skim Burmistrzem Pyrzyc w sprawie organizacji uroczysto艣ci z okazji og艂oszenia 艢wi臋tego Ottona Biskupa z Bambergu Patronem miasta Pyrzyce.
- Spotkanie z Ryszardem Grzesiakiem Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w sprawie perspektyw funkcjonowania Szpitala Powiatowego.
- Spotkanie z Karolem Mo艅ko Dyrektorem Obrza艅skiej Sp贸艂dzielni Mleczarskiej w Ko艣cianie Oddzia艂 w Pyrzycach w sprawie podsumowania I etapu realizacji kontraktu na dostarczanie 偶ywno艣ci dla najubo偶szych.
- Spotkanie z Zygmuntem Meyerem Marsza艂kiem Woj. Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji wniosk贸w z艂o偶onych w ramach Kontraktu Wojew贸dzkiego na 2006 rok, tj. realizacji budowy boiska przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, wykorzystania 艣rodk贸w przyznanych na wykonanie termomodernizacji i zakup sprz臋tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach oraz mo偶liwo艣ci finansowania inwestycji na drogach powiatowych.
7 czerwca
- Wielkie Manewry Polowe w Krzemlinie.
- III Festiwal dzieci i m艂odzie偶y w Lipianach.
- Wyjazdowe posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Przelewicach.
8 czerwca
- Podpisanie umowy z firm膮 PPH "AURA" w sprawie prowadzenia monitoringu TV w Pyrzycach.
- Konferencja regionalna na temat stanu prac nad Krajowym Planem Strategicznym i Programem Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 w Wydziale Zarz膮dzania i Ekonomiki Us艂ug US w Szczecinie.
9 czerwca
- Spotkanie z dziennikarzami Programu Spo艂eczno-Kulturalnego „SPICHLERZ” z okazji 50-tej emisji programu.
10 czerwca
- Uroczysto艣ci z okazji og艂oszenia 艢wi臋tego Ottona Biskupa z Bambergu Patronem miasta Pyrzyce.
13 czerwca
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa SP w pi艂ce no偶nej dziewcz膮t w Brzesku.
- Og贸lnopolskie Forum „Bezpiecze艅stwo i Porz膮dek Publiczny w Samorz膮dzie
Terytorialnym” w dniach 13-14 czerwca w Jarocinie.
16 czerwca
- Spotkanie z Wojciechem Parda艂膮 Prezesem Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sok贸艂” Pyrzyce w zwi膮zku z uzyskaniem awansu zespo艂u do IV Ligi Pi艂ki No偶nej.
17 czerwca
- Jubileusz 40-lecia Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
18 czerwca
- XXI Wojew贸dzki Przegl膮d Muzycznych Zespo艂贸w Folklorystycznych w Lipianach.
19 czerwca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Powiatowe spotkanie 艣rodowiska medycznego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
20 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Zebranie nauczycieli wychowania fizycznego - podsumowanie roku szkolnego 2005/2006 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
21 czerwca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Spotkanie ze zwi膮zkami zawodowymi i w艂adzami Urz臋du Marsza艂kowskiego w Szczecinie w sprawie Szpitala Powiatowego.
22 czerwca
- Rozprawy s膮dowe w S膮dzie Okr臋gowym w Szczecinie.
- Spotkanie z Henrykiem Dzikowskim w sprawie oczyszczalni 艣ciek贸w w Batowie.
23 czerwca
- Zako艅czenie roku szkolnego 2005/2006 w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach oraz O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
26 czerwca
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
27 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
28 czerwca
- Posiedzenie Zarz膮du Stowarzyszenia Nasz Szpital.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-07-04 14:22:22
Data ostatniej modyfikacji : 2006-07-04 14:22:22
Liczba wy艣wietle艅 : 3923licznik odwiedzin: 11426757