logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.PROTOK脫艁 NR 18/2006
z dnia 31 maja 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Zbigniewa Plut臋 prezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczeci艅skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci o przedstawienie projektu budowy Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci i Parku Technologicznego w Pyrzycach. Prezes Pluta przedstawi艂 dzia艂alno艣膰 oraz osi膮gni臋cia Stowarzyszenia w pozyskiwaniu 艣rodk贸w z funduszy krajowych i zagranicznych. Wyja艣ni艂, ze w wojew贸dztwie zachodniopomorskim nie ma instytucji, kt贸re mog膮 skutecznie pozyskiwa膰 艣rodki z Unii Europejskiej. Samorz膮dy maj膮 ograniczone mo偶liwo艣ci. Najodpowiedniejsze s膮 inkubatory i parki technologiczne. Powiat Pyrzycki w strategii wojew贸dztwa pe艂ni rol臋 centrum produkcji 偶ywno艣ciowej. Przygotowanie warunk贸w dla inwestor贸w spowoduje ich nap艂yw do powiatu. Projekt zak艂ada utworzenie w pierwszym etapie Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci, a w drugim etapie Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci. Proces realizacji takiego zamierzenia jest d艂ugotrwa艂y. Nale偶y ju偶 si臋 przygotowa膰 do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie w okresie 2007-2013. Dlatego dobrze by by艂o mie膰 projekt techniczny, kt贸ry w momencie og艂oszenia naboru ofert mo偶na wykorzysta膰. Wi膮偶e si臋 to oczywi艣cie z pewnymi kosztami. Ale poniesienie koszt贸w w pocz膮tkowym okresie spowoduje pozyskiwanie niepor贸wnywalnie wy偶szych 艣rodk贸w w latach nast臋pnych. Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci funkcjonowa艂by jako instytucja wyposa偶ona w maszyny i urz膮dzenia do przetwarzania 偶ywno艣ci i korzysta艂aby z produkt贸w dostarczanych przez lokalnych rolnik贸w. Przetworzona 偶ywno艣膰 ma wi臋ksz膮 warto艣膰 ni偶 surowce i istnieje zapotrzebowanie na rynkach europejskich na tego rodzaju produkty. Aby jednak inwestorzy chcieli dzia艂a膰 w tej instytucji, musz膮 by膰 przygotowane odpowiednie warunki. Dost臋pny teren, drogi dojazdowe, media, klarowna sytuacja prawna.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e w zasadzie jest to zadanie dla samorz膮du gminnego, a nie dla powiatu. Powiat nie dysponuje terenami, nie ma 艣rodk贸w inwestycyjnych, a nawet gdyby doprowadzi艂 do powstania parku to wszystkie korzy艣ci przypadn膮 gminie.
Zbigniew Pluta w zupe艂no艣ci si臋 z tym zgodzi艂, ale powiatowi przypisa艂 rol臋 inicjatora, kt贸ry pobudzi gminy do dzia艂ania. Powstanie Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci, to pierwszy krok, kolejnym powinno by膰 przy艂膮czenie gmin. W minionym okresie z terenu powiatu wp艂yn臋艂o najmniej projekt贸w w programach unijnych. Nie mo偶na pozwoli膰, by tak samo by艂o w latach 2007-2013. Kolejny okres programowania nie b臋dzie tak korzystny dla Polski ze wzgl臋du na przyst膮pienie do Unii kraj贸w biedniejszych od Polski. Dlatego powiat powinien wp艂yn膮膰 na gminy i przecieraj膮c szlak wprowadzi膰 je na drog臋 dzia艂a艅, kt贸re b臋d膮 dla nich korzystne. Zaoferowa艂, 偶e Stowarzyszenie mo偶e pom贸c przy tworzeniu projektu, s艂u偶膮c swoim do艣wiadczeniem i zapleczem kadrowym. Samorz膮d b臋dzie musia艂 jednak zabezpieczy膰 艣rodki na prefinansowanie projektu.
Starosta podzi臋kowa艂 Zbigniewowi Plucie za wyst膮pienie. Poinformowa艂, 偶e Zarz膮d rozwa偶y przedstawiony projekt i poinformuje go o swoim stanowisku.

Ad. 3.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu pyrzyckiego na rok 2006. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a jest wynikiem wniosk贸w z艂o偶onych przez jednostki organizacyjne i dotyczy przesuni臋膰 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2006 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki. Zgodnie z Kart膮 Nauczyciela ustalono podzia艂 艣rodk贸w zapisanych w bud偶ecie na doskonalenie nauczycieli. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad.4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cia 艣rodk贸w w ramach bud偶etu Powiatowego Urz臋du Pracy. W zwi膮zku z zatrudnieniem koordynatora do rozlicze艅 projekt贸w konieczne jest przesuni臋cie 艣rodk贸w na wynagrodzenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na sfinansowanie projektu i budowy pochylni z zadaszeniem dla karetek sanitarnych oraz ci膮giem komunikacyjnym w Szpitalu Powiatowym. Wnioskowana kwota to 24 tys. z艂 na projekt i kolejne 120 tys. z艂 na wykonanie. Starosta zaproponowa艂 od艂o偶enie tego wniosku do rozpatrzenia przy pe艂nym sk艂adzie Zarz膮du. Wniosek od艂o偶ono w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przekazania kwoty 50 tys. z艂 na realizacj臋 programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej. Starosta wyja艣ni艂, 偶e dyrektor DPS wcze艣niej potwierdza艂, 偶e posiada 艣rodki na ten cel. Ten wniosek jest zaskoczeniem dla Zarz膮du. Obecna sytuacja bud偶etu powiatu nie pozwala na pokrywanie nieplanowanych wydatk贸w. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie DPS-owi wnioskowanej kwoty, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt porozumienia pomi臋dzy Szpitalem Powiatowym a Zak艂adem Opieku艅czo-Leczniczym w sprawie zasad u偶ywania zajmowanej nieruchomo艣ci i koszt贸w jej utrzymania. W zwi膮zku z nieobecno艣ci膮 dyrektora Szpitala zatwierdzenie projektu porozumienia od艂o偶ono na nast臋pne posiedzenie.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 list臋 os贸b skierowanych do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w okresie od 21 lutego do 21 kwietnia 2006 r. Zgodnie z upowa偶nieniem Zarz膮du Starosta wydaje decyzje o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i jest zobowi膮zany do informowaniu Zarz膮du o wydanych skierowaniach.
Ad. 6.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 wniosek o poszerzenie zakresu rob贸t remontowych przed wej艣ciem do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Opr贸cz samego wej艣cia proponuje si臋 wymian臋 chodnik贸w wzd艂u偶 ca艂ego frontu budynku. Koszt wymiany chodnik贸w to kwota 10 tys. z艂. 艢rodki na ten cel mo偶na przekaza膰 z rezerwy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zorganizowania obozu letniego dla najlepszych uczni贸w, wyr贸偶niaj膮cych si臋 w nauce, sporcie i dzia艂alno艣ci kulturalnej. Ob贸z b臋dzie finansowany w po艂owie ze 艣rodk贸w bud偶etu przeznaczonych na ten cel i w po艂owie przez uczestnik贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 propozycj臋 wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Z dniem 31 marca 2006 r. przesta艂y obowi膮zywa膰 stawki dodatk贸w ustalonych przez Zarz膮d. Nowy regulamin zacznie obowi膮zywa膰 dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Urz臋dowym, do tego czasu konieczne jest okre艣lenie wysoko艣ci dodatk贸w. Proponuje si臋 utrzymanie dotychczasowej wysoko艣ci na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. Zarz膮d zaakceptowa艂, jednak to rozwi膮zanie jedynie ze wzgl臋du na aktualny stan prawny i uporz膮dkowanie zapis贸w ksi臋gowych, bowiem zdaniem Zarz膮du, proponowane dodatki powinny zosta膰 zmienione, przynajmniej dodatek dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU powinien zosta膰 zmniejszony. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwolnienie z op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego przez w艂a艣ciciela pawilonu handlowego przy ul. Dworcowej w Pyrzycach. Zarz膮d nie mo偶e podj膮膰 decyzji stoj膮cej w sprzeczno艣ci z obowi膮zuj膮cym prawem. Nie jest te偶 planowana zmiana uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego. Jedynym u艂atwieniem jest umo偶liwienie sp艂acenia nale偶no艣ci w ratach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sp艂at臋 nale偶no艣ci wraz z odsetkami w kwocie 5聽258,22 z艂 w ratach. Pierwsza rata w wysoko艣ci 800,22 z艂 p艂atna do dnia 30 czerwca 2006 r., pozosta艂e 6 rat po 743 z艂 p艂atne do ko艅ca kolejnego miesi膮ca.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zawarcia porozumienia z Gmin膮 Warnice w sprawie wsp贸艂realizacji zadania pn. Odwodnienie skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 w miejscowo艣ci Wierzbno. Gmina zakupi materia艂y i zrealizuje zadanie, a powiat dokona refundacji koszt贸w materia艂贸w w wysoko艣ci 3聽700 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wynik post臋powania w sprawie przetargu na 艣wiadczenie us艂ug utrzymania czysto艣ci ulic w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany. Najta艅sze oferty przekraczaj膮 mo偶liwo艣ci finansowe Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych zwraca si臋 z pro艣b膮 o okre艣lenie dalszego sposobu post臋powania. Najkorzystniejsze by艂oby zwi臋kszenie planu finansowego jednostki, ale w bud偶ecie nie ma wolnych 艣rodk贸w. Zarz膮d zaproponowa艂, aby podpisa膰 umowy z wykonawcami na okres do roku 2008, jednocze艣nie zawieraj膮c porozumienie o ograniczeniu p艂atno艣ci w roku 2006. Decyzja ta zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 8.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
kontroli problemowej w Domu Pomocy Spo艂ecznej przeprowadzonej przez pracownik贸w Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego,
dzia艂alno艣ci Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych,
dzia艂alno艣ci k贸艂 艂owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego w roku 2005,
oceny stanu sanitarnego Powiatu Pyrzyckiego za rok 2005.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 9.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Klubu Oficer贸w Rezerwy o sfinansowanie zakupu karabin贸w pneumatycznych z osprz臋tem, kt贸re b臋d膮 wykorzystywane mi臋dzy innymi na zaj臋ciach LOK. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie na ten cel kwoty 600 z艂 ze 艣rodk贸w Starostwa zapisanych w dziale 754 Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa, rozdzia艂 75495, 搂 4300.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 31 maja 2006 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-06-05 15:28:45
Data ostatniej modyfikacji : 2006-06-05 15:28:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2463licznik odwiedzin: 11431408