logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.PROTOK脫艁 NR 16/2006
z dnia 24 maja 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli”. W celu z艂agodzenia niekorzystnych zjawisk zwi膮zanych z jednoczesnym odej艣ciem na emerytur臋 licznej grupy nauczycieli w jednym roku stwarza si臋 dodatkow膮 zach臋t臋 dla tych nauczycieli, kt贸rzy przejd膮 na emerytur臋 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 r. Odej艣cie grupy nauczycieli stworzy r贸wnie偶 przes艂anki do zatrudnienia w szko艂ach absolwent贸w do pracy w zawodzie, mo偶e r贸wnie偶 ograniczy膰 ilo艣膰 zwolnie艅 nauczycieli z tytu艂u likwidacji stanowisk pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzeja Jakie艂a przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. W dniu 31 sierpnia 2006 r. ko艅czy si臋 kadencja obecnego dyrektora. W zwi膮zku z tym nale偶y przeprowadzi膰 konkurs na stanowisko dyrektora tej plac贸wki. Za艂膮cznikiem do uchwa艂y jest tekst og艂oszenia o konkursie. Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e zbyt og贸lnie okre艣lono wymagania dla kandydat贸w nie b臋d膮cych nauczycielami zapisuj膮c, 偶e powinna posiada膰 wykszta艂cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj膮ce zakresowi zada艅 plac贸wki. Andrzeja Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e zapis ten ma zastosowanie w przypadku plac贸wek o rozbudowanej strukturze. W naszym przypadku jest to ¾ etatu i kandydatem mo偶e by膰 tylko nauczyciel. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzeja Jakie艂a przedstawi艂 propozycje podzia艂u 艣rodk贸w finansowych pomi臋dzy plac贸wki o艣wiatowe, pochodz膮cych z odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych Nauczycieli Emeryt贸w i Rencist贸w. Jedna propozycja to u艣rednienie kwoty odpisu, a druga to 5 % pobranych przez jednostk臋 艣wiadcze艅. Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, wybra艂 pierwsz膮 z propozycji, podobnie jak w roku ubieg艂ym podzia艂 powinien polega膰 na u艣rednieniu.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wsparcia finansowego organizacji XXVII Mi臋dzynarodowych Spotka艅 z Folklorem. Wnioskuje si臋 dofinansowanie w wysoko艣ci 4 tys. z艂 z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w zakwaterowania lub wy偶ywienia w internatach powiatowych jednostek o艣wiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 3.

Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2006 r., otrzymali r贸wnie偶 informacje o planie finansowym na rok 2006 i planie inwestycyjnym Szpitala Powiatowego na rok 2006 oraz informacje o podpisaniu umowy por臋czenia zobowi膮za艅 Szpitala wobec Geotermii Pyrzyce i informacj臋 w sprawie zobowi膮za艅 Szpitala wobec PPK. Wynik finansowy Szpitala w I kwartale stanowi strat臋 w wysoko艣ci 299聽422 z艂 w stosunku do planu. Wymagalne zobowi膮zania to kwota ponad 412 tys. z艂, g艂贸wnie wobec Geotermii. W trakcie dyskusji zastanawiano si臋, czy Szpital mo偶e skorzysta膰 na planowanym przez rz膮d odd艂u偶eniu szpitali. Dyrektor Ryszard Grzesiak poinformowa艂, 偶e z艂o偶y艂 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomo艣ci za lata 2004-2005. Podatek zosta艂 umorzony. Prowadzona jest gospodarka oszcz臋dno艣ciowa, zawierane s膮 ugody z wierzycielami. Przy omawianiu planu finansowego Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e Rada Spo艂eczna zaakceptowa艂a plan wnioskuj膮c do zarz膮du o uwzgl臋dnienie podwy偶ek p艂ac dla personelu, kt贸re s膮 ra偶膮co niskie. Dyrektor Ryszard Grzesiak poinformowa艂, 偶e w przypadku zwi臋kszenia funduszu p艂ac o 30 % zyskaj膮 te jednostki, w kt贸rych zarobki s膮 wysokie. Gdy podwy偶ki b臋d膮 proporcjonalne, to pracownicy naszego Szpitala nadal b臋d膮 zarabia膰 najmniej. Wicestarosta zaproponowa艂, aby wyst膮pi膰 z pismem do NFZ o kierowanie si臋 realiami przy zwi臋kszaniu funduszu p艂ac, aby nie dopu艣ci膰 do ukarania tych, kt贸rzy maj膮 najni偶sze wynagrodzenie. Takie stanowisko Zarz膮du nale偶y przedstawi膰 ministrowi i parlamentarzystom.
Starosta poinformowa艂, 偶e na czerwiec zaplanowano spotkanie 艣rodowiska medycznego powiatu.
Dyrektor Ryszard Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e po zako艅czeniu projektu termomodernizacji konieczne b臋d膮 dalsze dzia艂ania modernizacyjne. Wymieni膰 trzeba instalacj臋 wodno-kanalizacyjn膮, elektryczn膮, alarmow膮, przenie艣膰 Izb臋 Przyj臋膰, przygotowa膰 pomieszczenia dla Szpitalnego Oddzia艂u Ratunkowego, przygotowa膰 sal臋 operacyjn膮. Planowane jest zrealizowanie tych zada艅 w oparciu o fundusze z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Cz臋艣膰 tych prac np. podjazd Szpitalnego Oddzia艂u Ratunkowego nale偶a艂oby wykona膰 przed zako艅czeniem termomodernizacji.
Starosta potwierdzi艂, 偶e nale偶y kontynuowa膰 rozpocz臋t膮 modernizacj臋. Obecnie prowadzone prace z dnia na dzie艅 poprawiaj膮 stan budynku. Wymieniono okna oraz instalacj臋 centralnego ogrzewania. Istniej膮 mo偶liwo艣ci pozyskania dodatkowych 艣rodk贸w. Starosta zadeklarowa艂, 偶e b臋dzie w tej sprawie rozmawia艂 z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa. Zaproponowa艂, aby w Szpitalu wydzieli膰 pomieszczenia na dzia艂alno艣膰 O艣rodka Terapii Uzale偶nie艅 i Interwencji Kryzysowej. Prowadzenie takiej plac贸wki jest zadaniem powiatu. Dyrektor Grzesiak potwierdzi艂, 偶e kurator s膮dowy ju偶 ogl膮da艂 mo偶liwe do wykorzystania pomieszczenia.
Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2006 r. w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a informacj臋 o planie finansowym na rok 2006 oraz sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2006 r. Wynik finansowy przedstawia strat臋 4聽570,63 z艂. Piotr Rybkowski spyta艂 jak ten niedob贸r wp艂ynie na dalsz膮 dzia艂alno艣膰 ZOL-u, czy zostanie w jaki艣 spos贸b zredukowany, czy b臋dzie si臋 powi臋ksza艂? Starosta wyja艣ni艂, 偶e planowana jest reorganizacja, kt贸ra pozwoli wprowadzi膰 oszcz臋dno艣ci. Poprosi艂 Marka Przybylskiego o przygotowanie mo偶liwych wariant贸w po艂膮czenia Szpitala z ZOL-em i wynikaj膮cych z nich korzy艣ci.
Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2006 r. w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Robert Betyna nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu, gdy偶 musia艂 wcze艣niej opu艣ci膰 posiedzenie Zarz膮du.
Na podstawie sprawozda艅 kwartalnych Zarz膮d zdecydowa艂 przyzna膰 wynagrodzenie dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2006 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Decyzja taka zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 decyzje w sprawie:
przekazania w trwa艂y zarz膮d na czas nie oznaczony na cele statutowe dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym Swochowo oznaczonych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w dzia艂kami nr 42/2 o powierzchni 0,0504 ha i nr 201/4 o powierzchni 0,0217 ha,
przekazania w trwa艂y zarz膮d na czas nie oznaczony na cele statutowe dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach nieruchomo艣膰 po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym nr 10 m. Pyrzyce oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w i budynk贸w dzia艂k膮 nr 387/1 o powierzchni 0,0244 ha przy ul. Staromiejskiej.
Decyzjami tymi przekazuje si臋 w trwa艂y zarz膮d dzia艂ki zaj臋te pod drogi publiczne zakwalifikowane jako drogi powiatowe. Zarz膮d podj膮艂 te decyzje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek Ko艂a 艁owieckiego „Przepi贸rka” w Pyrzycach o przyznanie dotacji na zakup materia艂贸w budowlanych i kuropatw. Inicjatywa budowy brojlerni i reprodukcji kuropatw zosta艂a poparta przez radnego Walentego Darczuka i w formie interpelacji zosta艂 z艂o偶ony wniosek o dofinansowanie tej dzia艂alno艣ci. Ko艂o 艁owieckie „艁o艣” ju偶 otrzyma艂o dotacj臋. Obecnie o dotacj臋 wnioskuje Ko艂o 艁owieckie „Przepi贸rka”. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dotacji w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋 na form臋 wniosku przygotowanego przez Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa. W punkcie dotycz膮cym proponowanego sposobu sprawy jest zapis „ustosunkowanie si臋 do przed艂o偶onej propozycji”. We wniosku nie ma jednak 偶adnych propozycji. Wnioskodawca nie okre艣la, czy zale偶y mu na przyznaniu dotacji, je艣li tak, to w jakiej wysoko艣ci. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e wniosek jest nie dopracowany i zdecydowa艂, 偶e w przysz艂o艣ci takie wnioski nie b臋d膮 przez Zarz膮d rozpatrywane.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu w sprawie:
oceny skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2005 r. w Powiecie Pyrzyckim,
przygotowania do skupu zb贸偶 zbior贸w 2006 r. w Powiecie Pyrzyckim,
dzia艂alno艣ci Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa za rok 2005,
realizacji zada艅 Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2005.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ad. 7.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e skierowa艂 do Wicepremiera Andrzeja Leppera pismo w sprawie lokalizacji tworzonej Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci. Projekt ustawy m贸wi o tworzeniu Inspekcji Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci z obecnie istniej膮cych Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa. Starosta zaproponowa艂 zlokalizowanie siedziby tej Inspekcji w obiekcie gdzie obecnie mie艣ci si臋 Pa艅stwowy Inspektorat Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa Oddzia艂 w Pyrzycach.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂, 偶e zosta艂a zmieniona lokalizacja kamer w systemie monitoringu miasta Pyrzyce. Zrezygnowano z kamery stacjonarnej na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 z powodu realizacji w艂asnego monitoringu szko艂y przez t臋 jednostk臋. Obecnie b臋dzie jedna kamera obrotowa przed budynkiem Starostwa i jedna kamera stacjonarna na ty艂ach Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Na wniosek Komendanta Policji druga kamera obrotowa zostanie umieszczona na skrzy偶owaniu ulic Szczeci艅skiej, Dworcowej i Bogus艂awa.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 24 maja 2006 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-06-05 15:27:55
Data ostatniej modyfikacji : 2006-06-05 15:27:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2570licznik odwiedzin: 11420561