logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.PROTOK脫艁 NR 15/2006
z dnia 17 maja 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych na terenie gminy Kobylanka. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Zarz膮d odk艂ada艂 podj臋cie uchwa艂y do czasu okre艣lenia mo偶liwo艣ci zmniejszenia koszt贸w utrzymania jednego mieszka艅ca. Koszty te mia艂y wp艂yw na ustalenie liczby mieszka艅c贸w. Obecne przepisy pozwalaj膮 na rozliczenie dotacji na faktyczn膮 liczb臋 pensjonariuszy, a nie jak dotychczas, zapisanej w Regulaminie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt umowy pomi臋dzy Starostwem a PPH Aura na prowadzenie monitoringu w mie艣cie Pyrzyce. Poprosi艂, aby Zarz膮d dokona艂 wyboru obszar贸w miasta, kt贸re b臋d膮 obj臋te monitoringiem. Przedstawi艂 propozycj臋 umieszczenia jednej kamery obrotowej w rejonie Ronda Sybirak贸w, Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Starostwa, drugiej kamery obrotowej w rejonie Placu Wolno艣ci i Szpitala oraz jednej kamery stacjonarnej na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Zrezygnowano z umieszczenia kamery w rejonie Placu Wolno艣ci. Ze wzgl臋du na du偶y obszar przeznaczony do monitoringu Starosta zaproponowa艂 umieszczenie dw贸ch kamer obrotowych monitoruj膮cych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, Starostwo oraz Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy i jednej kamery stacjonarnej na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Gdyby taka lokalizacja okaza艂a si臋 ma艂o skuteczna, to kamery zostan膮 przemieszczone. Jako osob臋 odpowiedzialn膮 za realizacj臋 umowy ze strony Powiatu wybrano Miros艂awa Gryczk臋 Sekretarza Powiatu. Zarz膮d zaakceptowa艂 takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda偶y mieszkania przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2/7. w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Zwrot bonifikaty jest wymagany w przypadku sprzeda偶y mieszkania w okresie 5 lat od daty wykupu. Ten pi臋cioletni okres up艂ywa z dniem 20 czerwca 2006 r. W zwi膮zku z tym Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odst膮pienie od 偶膮dania zwrotu bonifikaty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 dwa wnioski w sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego. Pierwszy dotyczy艂 jednokrotnego wykoszenia poboczy dr贸g powiatowych, drugi budowy chodnika w miejscowo艣ci Bielice. Dwukrotne koszenie by艂oby bardziej skuteczne. Jednak na zlecenie dwukrotnego koszenia Zarz膮d Dr贸g nie posiada 艣rodk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie obu post臋powa艅 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 udzia艂贸w powiatu w nieruchomo艣ci przy Placu Ratuszowym w Pyrzycach. W wyznaczonym terminie nikt nie zg艂osi艂 udzia艂u w przetargu. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za oraz zdecydowa艂 o og艂oszeniu drugiego przetargu w ustawowym terminie za cen臋 pomniejszon膮 o 10 % to jest 828 tys. z艂.

Ad. 4.

Zarz膮d dokona艂 wizji lokalnej drogi Pyrzyce-Za艂臋偶e. W trakcie przejazdu t膮 drog膮 zatrzymywano si臋 w miejscach najbardziej zniszczonych oraz w miejscowo艣ci Tety艅 i Za艂臋偶e. Rozmawiano z mieszka艅cami i so艂tysem Za艂臋偶a.
Na skutek wzmo偶onego ruchu samochod贸w ci臋偶arowych wo偶膮cych urobek z kopalni kruszyw w Za艂臋偶u nast膮pi艂y zniszczenia drogi, kt贸rej konstrukcja nie jest przystosowana do przenoszenia tak wielkich obci膮偶e艅. Pierwszym rodzajem zniszcze艅 jest p臋kanie i wykruszanie si臋 nawierzchni asfaltowej. Dora藕ne prace naprawcze nie przynosz膮 skutku. Drugi rodzaj zniszcze艅, to rozje偶d偶anie poboczy. Pas jezdni ma szeroko艣膰 4m. Podczas wymijania si臋 samochod贸w musz膮 one zje偶d偶a膰 na nieutwardzone pobocze. Powoduje to powstawanie g艂臋bokich kolein. Mieszka艅cy miejscowo艣ci, przez kt贸re przeje偶d偶aj膮 samochody ci臋偶arowe skar偶膮 si臋 na ha艂as i drgania wp艂ywaj膮ce negatywnie na konstrukcj臋 budynk贸w stoj膮cych przy drodze. Brak chodnik贸w zmusza mieszka艅c贸w, a szczeg贸lnie dzieci doje偶d偶aj膮ce do szko艂y, do poruszania si臋 skrajem drogi. Wzmo偶ony ruch samochod贸w ci臋偶arowych poruszaj膮cych si臋 niejednokrotnie z nadmiern膮 pr臋dko艣ci膮 stanowi zagro偶enie bezpiecze艅stwa pieszych.
Po zapoznaniu si臋 z istniej膮cym stanem, w trakcie dyskusji, Zarz膮d wypracowa艂 nast臋puj膮cy plan dzia艂a艅:
W pierwszej kolejno艣ci nale偶y przeprowadzi膰 ca艂odobowy pomiar ruchu. Nast臋pnie dokona膰 odwiertu nawierzchni drogi i okre艣li膰 jej wytrzyma艂o艣膰 na obci膮偶enie. Na podstawie uzyskanych informacji nale偶y wprowadzi膰 ograniczenia dopuszczalnego ci臋偶aru pojazd贸w mog膮cych porusza膰 si臋 t膮 drog膮 oraz ograniczenia pr臋dko艣ci. Egzekwowanie tych ogranicze艅 powinno si臋 odbywa膰 w porozumieniu z Inspekcj膮 Ruchu Drogowego.
R贸wnolegle do tych dzia艂a艅 nale偶y podj膮膰 prace remontowe. Powinny one obj膮膰 艣cink臋 poboczy oraz korytowanie, wype艂nienie i utwardzenie poboczy. Prace te nale偶y skosztorysowa膰 dla odcink贸w najbardziej rozje偶d偶onych. W kosztorysie nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 nieodp艂atnego pozyskania materia艂u od w艂a艣ciciela kopalni kruszyw korzystaj膮cej z drogi.
Niezw艂ocznie nale偶y ustawi膰 barierk臋 zabezpieczaj膮c膮 przepust przy wje藕dzie do Za艂臋偶a oraz zabezpieczy膰 przyleg艂y przepust przed zasypywaniem przez przeje偶d偶aj膮ce samochody.
W celu poprawy bezpiecze艅stwa pieszych nale偶y oznakowa膰 przej艣cia dla pieszych w miejscowo艣ci Trzeb贸rz i Tety艅.
Zarz膮d przyj膮艂 taki plan dzia艂a艅 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 5.

Robert Betyna przekaza艂 na r臋ce Starosty dyplom i medal dla dru偶yny Starostwa za udzia艂 w meczu pi艂ki no偶nej z Zespo艂em Gminy podczas Pyrzyckiej Maj贸wki 2006. Dyplom zosta艂 podpisany jedynie przez dyrektora OSiR w Pyrzycach, mimo, 偶e wydrukowano r贸wnie偶 nazwisko Burmistrza Pyrzyc. Robert Betyna wyrazi艂 niezadowolenie z powodu nie zorganizowania dru偶yny i konieczno艣ci werbowania zawodnik贸w w ostatniej chwili. Starosta wyja艣ni艂, 偶e zaproszenie do udzia艂u w rozgrywkach wp艂yn臋艂o w przeddzie艅 imprezy. Wi臋kszo艣膰 os贸b, kt贸re mo偶na by艂o zaprosi膰 do gry ju偶 wcze艣niej zaplanowa艂o sobie zaj臋cia. Mimo tych k艂opot贸w organizacyjnych dru偶yna Starostwa zwyci臋偶y艂a w rozgrywkach.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 17 maja 2006 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-06-05 15:27:26
Data ostatniej modyfikacji : 2006-06-05 15:27:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2645licznik odwiedzin: 10371632