logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 13/2006
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Piotr Rybkowski spyta艂, dlaczego dotacje s膮 zr贸偶nicowane. Dyrektor Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e wynika to z r贸偶nic w subwencji o艣wiatowej. Jest ona wy偶sza dla szk贸艂 zawodowych ni偶 dla szk贸艂 og贸lnokszta艂c膮cych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwi臋kszenie bud偶etu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o kwot臋 13,5 tys. z艂 z przeznaczeniem na remont chodnika przed wej艣ciem do szko艂y. Wej艣cie do szko艂y wykonane przed wieloma laty z betonowych p艂yt chodnikowych jest zniszczone i nieestetyczne. Po艂amane p艂yty betonowe stanowi膮 zagro偶enie bezpiecze艅stwa uczni贸w. Dyrektor zaproponowa艂 wykorzystanie na remont rezerwy subwencji o艣wiatowej. Zarz膮d, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie tej zmiany w uchwale Zarz膮du w sprawie zmiany w bud偶ecie powiatu pyrzyckiego na rok 2006.
Marek Mariusz Przybylski dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przeznaczenie z bud偶etu powiatu kwoty 2 tys. z艂 na szczepienia ochronne dzieci z Domu Dziecka i O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. W bud偶ecie powiatu nie przewidziano 艣rodk贸w na finansowanie tego typu program贸w. Jednostki powinny pokry膰 ten wydatek z w艂asnych 艣rodk贸w lub spr贸bowa膰 uzyska膰 pomoc w swojej gminie, kt贸ra posiada s艂u偶by zajmuj膮ce si臋 ta tematyk膮, ewentualnie w gminie, z kt贸rej pochodzi dziecko. W ostateczno艣ci mo偶liwe refundowanie tego wydatku jednostkom przez dokonanie przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej uchwa艂膮 Zarz膮du w sprawie zmiany w bud偶ecie. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na utylizacj臋 samochodu dostawczego NYSA b臋d膮cego na stanie Domu Pomocy Spo艂ecznej. Na podstawie badania i opisu stanu technicznego tego pojazdu rzeczoznawca zakwalifikowa艂 go do utylizacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na utylizacj臋 samochodu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 4.

Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli przedstawi艂 Informacje w sprawie kontroli w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym oraz kontroli w Szpitalu Powiatowym. Obie kontrole dotyczy艂y dzia艂alno艣ci jednostki w zakresie realizacji zada艅 statutowych, prawid艂owo艣ci gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej.
W Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym nie stwierdzono nieprawid艂owo艣ci. Wskazane w zaleceniach pokontrolnych drobne niedoci膮gni臋cia formalne zosta艂y usuni臋te.
W Szpitalu Powiatowym kontrola wykaza艂a wi臋cej nieprawid艂owo艣ci. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dyrektor Szpitala wyja艣ni艂 przyczyny ich wyst臋powania i spos贸b poprawy stanu funkcjonowania jednostki. Po up艂ywie kilku miesi臋cy zostanie przeprowadzona powt贸rna kontrola maj膮ca na celu sprawdzenie stopnia realizacji zalece艅 pokontrolnych.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zlecenie wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej boiska sportowego przy Zespole Szk贸艂 Nr 1. Koszt dokumentacji rozbudowanej to 9聽600 z艂, ale w艂a艣ciwsze b臋dzie wykonanie dokumentacji uproszczonej, kt贸rej koszy wyniesie 8 tys. z艂. Posiadanie dokumentacji pozwoli na z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze 艣rodk贸w b臋d膮cych w gestii Marsza艂ka Wojew贸dztwa. Warto艣膰 inwestycji jest szacowana na 300 tys. z艂. Szanse powiatu pyrzyckiego na otrzymanie dotacji s膮 bardzo wysokie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Piotr Rybkowski poinformowa艂 Zarz膮d o fatalnym stanie drogi Pyrzyce-Za艂臋偶e. Droga jest niszczona przez samochody ci臋偶arowe transportuj膮ce urobek z kopalni kruszyw w Za艂臋偶u. Aby zobrazowa膰 skal臋 problemu Piotr Rybkowski z艂o偶y艂 wniosek, aby Zarz膮d zapozna艂 si臋 z sytuacj膮 podczas wizji lokalnej i zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du do wyjazdowego posiedzenia w tej sprawie. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 26 kwietnia 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-06-05 15:25:57
Data ostatniej modyfikacji : 2006-06-05 15:25:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2135licznik odwiedzin: 10371868