logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.PROTOK脫艁 NR 7/2006
z dnia 14 marca 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu dotycz膮c膮 pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Promocja zatrudnienia wymaga systematycznego pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zadania powiatu w tej dziedzinie realizuje Powiatowy Urz膮d Pracy. Dlatego Zarz膮d upowa偶nia dyrektora PUP do wyst臋powania w imieniu Zarz膮du w sprawach aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.2 „Perspektywy dla m艂odzie偶y” pod nazw膮 „OD EFS-u DO SUKCESU” oraz uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.3 „Przeciwdzia艂anie i zwalczanie d艂ugotrwa艂ego bezrobocia” pod nazw膮 „AKTYWIZACJA Z EFS-u, GWARANCJ膭 SUKCESU”. Zarz膮d podj膮艂 obie uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 14 marca 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-14 08:13:22
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-14 08:13:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2193licznik odwiedzin: 11431412