logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXII SESJA RADY POWIATU

NA DZIE艃 22 MARCA 2006 ROKU NA DZIE艃 22 MARCA 2006 ROKU godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXII SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 22 MARCA 2006 ROKU
godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Stan s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w Powiecie Py-rzyckim. Sprawozdania przedk艂ada:
 Dyrektor Wydzia艂u Zdrowia Starostwa Powiatowego,
 Rada Spo艂eczna Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
 Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
 Rada Spo艂eczna Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzy-cach,
 Dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach,
 Likwidator Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdro-wotnej w Pyrzycach,
 Centrum Pomocy Rodzinie,
 Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach;
 Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
 Dom Dziecka w Czernicach.
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

7. Uchwalenie bud偶etu powiatu na rok 2006;
 Opinia sta艂ych komisji Rady,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji szk贸艂 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (Nr 176);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Cen-trum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (Nr 177);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzy-cach (Nr 178);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie Regulaminu okre艣laj膮ce-go tryb i kryteria przyznawania w 2006 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki ( Nr 179);
 Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

14. Zamkni臋cie obrad XXXII sesji Rady Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-03-09 08:37:11
Data ostatniej modyfikacji : 2006-03-09 08:40:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2544

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.03.2006 07:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12434904