logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.PROTOK脫艁 NR 5/2006
z dnia 22 lutego 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 plan zada艅 inwestycyjnych na drogach powiatowych przewidzianych do realizacji w roku 2006. Na przebudow臋 ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach zaplanowano 520 tys. z艂. W zwi膮zku z deklaracj膮 Gminy o wsp贸艂finansowaniu tego zadania i przeznaczeniu 50 tys. z艂 na ten cel zmniejsz膮 si臋 wydatki powiatu. Dodatkowo nale偶y obni偶y膰 nak艂ady o kwot臋 122 tys. z艂, kt贸ra by艂a zaplanowana na prze艂o偶enie kabla energetycznego. Ten element zosta艂 wy艂膮czony z inwestycji.
Piotr Rybkowski oburzy艂 si臋, 偶e w planie nie zosta艂o uj臋te zadanie modernizacji drogi w Za艂臋偶u pomimo wcze艣niejszych zapewnie艅, 偶e zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Przeznacza si臋 natomiast 290 tys. z艂. na budow臋 chodnika w Bielicach.
Marek Kiba艂a dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e dokumentacja nie mo偶e zosta膰 opracowana z tego wzgl臋du, 偶e nie jest uregulowany stan prawny nieruchomo艣ci zwi膮zanych z drog膮. Wcze艣niej rozmawiano z w贸jtem Gminy Kozielice na temat ewentualnych rozwi膮za艅, ale do sfinalizowania rozm贸w i podpisania stosownych dokument贸w nie dosz艂o. Obecnie do dyspozycji jest kwota ponad 534 tys. z艂 i mo偶na planowa膰 tylko takie zadania, kt贸re mieszcz膮 si臋 w jej ramach. Planowanie inwestycji wykraczaj膮cych poza t臋 kwot臋 jest naruszeniem dyscypliny finans贸w.
Robert Betyna zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e obiecano przygotowanie dokumentacji dla Za艂臋偶a. Budowa chodnika w Bielicach zosta艂a rozpocz臋ta w I kadencji, nowy Zarz膮d zadeklarowa艂 doko艅czenie budowy dlatego powinna ona by膰 traktowana priorytetowo i zosta膰 wykonana w pierwszej kolejno艣ci. W zwi膮zku z zaplanowaniem na rok 2007 inwestycji przebudowy mostu na ulicy Cmentarnej w Pyrzycach w tym roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna. R贸wnie偶 modernizacja drogi w Krzemlinie jest zaplanowana na rok 2007 dlatego zaproponowa艂, aby w tym roku wykona膰 dokumentacj臋 techniczn膮.


Piotr Rybkowski zaproponowa艂, aby od艂o偶y膰 zatwierdzenie planu do nast臋pnego posiedzenia, a w tym czasie przeprowadzi膰 rozmowy z w贸jtem Kozielic.
Starosta popar艂 wniosek. Poprosi艂 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o naniesienie zaproponowanych zmian do planu. B臋dzie to: zmniejszenie nak艂ad贸w na inwestycj臋 przebudow臋 ulicy Okrzei i Wodnej o 172 tys. z艂, wykonania dokumentacji technicznych na drog臋 Krzemlin – Miel臋cin, na drog臋 w D臋bicy i na drog臋 w Za艂臋偶u, na chodnik w Mechowie, na most na ul. Cmentarnej w Pyrzycach. 艢rodki na wykonanie dokumentacji maj膮 pochodzi膰 z oszcz臋dno艣ci na inwestycji w Lipianach. Na budow臋 chodnika w Bielicach mo偶na przekaza膰 艣rodki, kt贸re pozostan膮 po wykonaniu dokumentacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmiany w planie i od艂o偶enie zatwierdzenia planu do nast臋pnego posiedzenia w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 dwa wnioski o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, kt贸rego warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 60 000 euro, na zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-65 na kwot臋 49 000 z艂 oraz na 艣wiadczenie us艂ug transportowych samochodem ci臋偶arowym przy remontach cz膮stkowych dr贸g administrowanych przez jednostk臋, na kwot臋 48 000 z艂. Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e w post臋powaniu przetargowym jest wybierana najkorzystniejsza oferta. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wszcz臋cie post臋powania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Pomerania na 艣wiadczenie us艂ug informacyjnych i doradczych z zakresu funduszy pomocowych. Stowarzyszenie b臋dzie wspomaga膰 Zesp贸艂 ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych dzia艂aj膮cy przy Starostwie. Piotr Rybkowski by艂 przeciwny podpisaniu takiej umowy argumentuj膮c niewielk膮 ilo艣ci膮 wniosk贸w, kt贸re mo偶e powiat z艂o偶y膰, bior膮c pod uwag臋 konieczno艣膰 zabezpieczenia udzia艂u w艂asnego.
Zdaniem Roberta Betyny koszty zwi膮zane z podpisaniem takiej umowy s膮 bardzo ma艂e i nale偶y skorzysta膰 z tej mo偶liwo艣ci. Cz艂onkowie Zespo艂u maj膮 swoje obowi膮zki i trudniej im jest dotrze膰 do wielu informacji, z kt贸rymi na co dzie艅 maj膮 do czynienia pracownicy Stowarzyszenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wykaz decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach, kt贸re zosta艂y wydane w okresie od 20 stycznia 2006 r. Na podstawie uchwa艂y Nr 3/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 stycznia 2006 r. Starosta jest zobowi膮zany do informowania Zarz膮du o wydanych decyzjach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wniosk贸w i zalece艅 wydanych przez Komisj臋 w roku 2005 oraz realizacji uchwa艂 Rady Powiatu. Komisja nie wyda艂a wniosk贸w pokontrolnych.
Na zako艅czenie Starosta przedstawi艂 list Prezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w sprawie dotychczasowej bardzo dobrej wsp贸艂pracy z Powiatowym Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci dzia艂aj膮cym przy Starostwie.

Ad. 4.

Robert Betyna spyta艂, czy zosta艂 ju偶 powo艂any zast臋pca dyrektora Szpitala Powiatowego. Starosta wyja艣ni艂, 偶e na razie jest osoba pe艂ni膮ca obowi膮zki zast臋pcy, natomiast konkursu na to stanowisko jeszcze nie przeprowadzono.
Nast臋pne pytanie dotyczy艂o zmiany lokalizacji siedziby Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Starosta odpowiedzia艂, 偶e jeszcze trwaj a procedury formalne zwi膮zane z przej臋ciem pomieszcze艅 w budynku przy ul. G艂owackiego, do kt贸rego planowane jest przeniesienie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zostanie przeniesiona do budynku Stra偶y Po偶arnej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 22 lutego 2006 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-02-28 11:16:47
Data ostatniej modyfikacji : 2006-02-28 11:16:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2491licznik odwiedzin: 11420667