logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.PROTOK脫艁 NR 4/2006
z dnia 8 lutego 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮, dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, aby przedstawi艂a sprawozdanie z funkcjonowania jednostki w grudniu oraz w IV kwartale 2005 r. Miesi臋czne rozliczenie za grudzie艅 wykaza艂o blisko 11 tys. straty. Taki wynik spowodowany by艂 rozliczeniem um贸w na koniec roku. W rozliczeniu kwartalnym strata wynios艂a ok. 3 400 z艂 przy planowanym zysku rz臋du 2 000 z艂.
Nast臋pnie Ryszard Grzesiak przedstawi艂 sprawozdanie z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w IV kwartale 2005 r. Wynik finansowy za ten okres jest ujemny i wynosi blisko – 271 tys. z艂. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Dyrektor Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e jest to g艂贸wnie wysokie zu偶ycie materia艂贸w i energii oraz wysokie op艂aty za konieczno艣膰 zakupu us艂ug obcych. Podj臋to dzia艂ania w celu ograniczenia tych koszt贸w. Jednak efekty nie pojawi膮 si臋 natychmiast. Spos贸b gospodarowania lekami zale偶y od lekarzy, a wsp贸艂praca z tym personelem nie uk艂ada si臋 najlepiej. Projekty termomodernizacji oraz zakupu sprz臋tu medycznego s膮 ju偶 w trakcie realizacji, ale procedury zwi膮zane z ich wdro偶eniem s膮 d艂ugotrwa艂e.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 o uwagi w sprawie ustalenia wysoko艣ci dodatku do wynagrodzenia dyrektora Szpitala i ZOL. Dyrektor Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej zaproponowa艂 przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. („Przy ustalaniu dodatku do wynagrodzenia dyr. Szpitala wyst膮pi艂y w膮tpliwo艣ci i uwagi, co do stanu finansowego Szpitala” - uwaga do protoko艂u Piotra Rybkowskiego).
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o refundacj臋 koszt贸w wyceny nieruchomo艣ci Szpitala. Wycena zwi膮zana jest z ustanowieniem hipoteki w celu finansowego zabezpieczenia um贸w na realizacj臋 projekt贸w w ramach ZPORR. Faktura za t臋 us艂ug臋 opiewa na kwot臋 1 999,99 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e mo偶na skorzysta膰 ze 艣rodk贸w zabezpieczonych w bud偶ecie powiatu w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami. Zap艂ata nast膮pi z rachunku Starostwa na podstawie orygina艂u faktury VAT. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na refundacj臋 koszt贸w w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z kontroli problemowej w Domu Pomocy Spo艂ecznej przeprowadzonej przez pracownik贸w Wydzia艂u Polityki Spo艂ecznej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie. Zakres kontroli obejmowa艂 dostosowanie jednostki do standard贸w. W zakresie kontrolowanych zagadnie艅 nie stwierdzono wyst臋powania nieprawid艂owo艣ci. Aktualny stan dostosowania DPS-u do standard贸w jest bardzo zaawansowany i istniej膮 realne mo偶liwo艣ci osi膮gni臋cia wymaganych standard贸w w wymaganym czasie. W zwi膮zku z tym odst膮piono od wydania zalece艅 pokontrolnych.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponowa艂, aby na okres od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. przyzna膰 nast臋puj膮ce dodatki:
- dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 35 %
- dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 40 %
- dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektorowi Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 15 %
Zarz膮d zaakceptowa艂 przedstawion膮 propozycj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na sp艂at臋 nale偶no艣ci za zaj臋cie pasa drogowego za rok 2006 w ratach kwartalnych. Z takim wnioskiem do Zarz膮du zwr贸ci艂a si臋 w艂a艣cicielka sklepu spo偶ywczo-przemys艂owego w Ryszewie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sp艂at臋 nale偶no艣ci w ratach kwartalnych w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 8 lutego 2006 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-02-28 11:16:13
Data ostatniej modyfikacji : 2006-02-28 11:16:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2270licznik odwiedzin: 11420591