logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 30 grudnia 2005 r.
2. 11 stycznia 2006 r.
3. 20 stycznia 2006 r.
4. 1 lutego 2006 r.
5. 8 lutego 2006 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku Zak艂adu Rob贸t Drogowych „Remdr贸g” o nie naliczanie kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odst膮pienie od egzekucji kar umownych.
- W sprawie umowy por臋czenia zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego Pyrzycach wobec Geotermii Pyrzyce Sp. z o. o. Zawarcie umowy warunkuje dalsze dostarczanie Szpitalowi energii cieplnej. W celu nale偶ytego wykonania umowy Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Szpitala do przedstawienia planu finansowego okre艣laj膮cego wielko艣膰 i 藕r贸d艂a 艣rodk贸w przeznaczonych na sp艂at臋 d艂ugu oraz bie偶膮ce op艂aty za energi臋. Podpisanie umowy por臋czenia b臋dzie mo偶liwe dopiero po uchwaleniu bud偶etu powiatu na rok 2006.
- W sprawie upowa偶nienia Starosty Pyrzyckiego do wydawania decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Dotychczasowy tryb skierowania do ZOL w formie uchwa艂y zosta艂 zast膮piony decyzj膮 administracyjn膮 Starosty.
- W sprawie promesy na zawarcie umowy o uruchomieniu sieci monitoringu miejskiego w Pyrzycach i Lipianach. Zarz膮d udzieli艂 Telewizji Kablowej AURA gwarancji podpisania umowy na sfinansowanie trzech punkt贸w monitorowania w mie艣cie Pyrzyce, po uchwaleniu bud偶etu powiatu na rok 2006.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d ustali艂 dodatki na okres do 31 marca 2006 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na sp艂at臋 nale偶no艣ci za zaj臋cie pasa drogowego za rok 2006 w ratach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie sp艂aty nale偶no艣ci na raty p艂acone przez wnioskodawc臋 kwartalnie.
- W sprawie refundacji koszt贸w wyceny nieruchomo艣ci Szpitala. Wycena zwi膮zana jest z ustanowieniem hipoteki w celu finansowego zabezpieczenia um贸w na realizacj臋 projekt贸w w ramach ZPORR. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na refundacj臋 koszt贸w w wysoko艣ci 1 999,99 z艂.
IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec kwarta艂u Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie sprawozdania z realizacji planu kontroli wewn臋trznych w II p贸艂roczu 2005 r.
- W sprawie realizacji wniosk贸w pokontrolnych skierowanych do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych po kontroli przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮.
- W sprawie stanu bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacji powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa.
- W sprawie realizacji uchwa艂 i wniosk贸w Rady Powiatu Pyrzyckiego w roku 2005.
- W sprawie kontroli problemowej w Domu Pomocy Spo艂ecznej przeprowadzonej przez pracownik贸w Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie.

V. Sprawy r贸偶ne:
Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 grudnia
- Spotkanie z Panem Zbigniewem Plut膮 Prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego – Szczeci艅skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci w Szczecinie w sprawie utworzenia inkubatora przedsi臋biorczo艣ci i centrum inicjatyw spo艂ecznych w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
29 grudnia
- XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- XLV Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- XXVII Sesja Rady Gminy w Kozielicach.
30 grudnia
- Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
5 stycznia
- Spotkanie z dyrekcj膮 Banku PKO BP ze Stargardu Szczeci艅skiego i Pyrzyc.
6 stycznia
- VI Polsko-Niemieckie Spotkanie Noworoczne w Pyrzycach.
- Otwarcie biura poselskiego Pos艂a na Sejm RP Rafa艂a Wiecheckiego w Lipianach.
8 stycznia
- XIV Wielka Orkiestra 艢wi膮tecznej Pomocy w Lipianach.
9 stycznia
- Spotkanie w sprawie organizacji Dni Olimpijczyka w Pyrzycach.
14 stycznia
- V Powiatowy Przegl膮d Grup Jase艂kowych w Str贸偶ewie.
- III Spotkanie Noworoczne w Przelewicach.
16 stycznia
- Powiatowe Spotkanie Noworoczne w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
17 stycznia
- Spotkanie z Prezesem Geotermii Pyrzyce w sprawie rozliczenia wierzytelno艣ci w formie nieruchomo艣ci stanowi膮cej parter budynku ratusza.


18 stycznia
- Spotkanie Noworoczne w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie.
- Uroczyste otwarcie Biura Poselsko – Senatorskiego Pos艂a na Sejm RP Micha艂a Jacha w Pyrzycach.
19 stycznia
- Spotkanie z Pani膮 Krystyn膮 Jacko przedstawicielem Polsko – Niemieckiej gie艂dy wsp贸艂pracy dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw w ,,Euroregionie Pomerania"
20 stycznia
- Spotkanie z przedstawicielami TVK „AURA”.
23 stycznia
- Uroczyste otwarcie Biura Poselskiego Pos艂a na Sejm RP Mateusza Piskorskiego w Pyrzycach.
27 stycznia
- Uroczysto艣膰 po偶egnania z mundurem p艂k dypl. Zdzis艂awa Twardowskiego 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Boles艂awa Krzywoustego w Szczecinie.
30 stycznia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie w Zak艂adzie Energetycznym Enea S.A. w Szczecinie w sprawie sfinansowania inwestycji po艂o偶enia kabla energetycznego na ul. Okrzei w Lipianach.
31 stycznia
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczeci艅skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci dotycz膮ce mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy pomi臋dzy Stowarzyszeniem a samorz膮dami zachodniopomorskich gmin i powiat贸w.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
1 lutego
- Szkolenie „Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowe zasady nabywania prawa do emerytur nauczycielskich” zorganizowane przez Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
2 lutego
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Spotkanie z przedstawicielem Banku BPH w Pyrzycach oraz Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w sprawie realizacji inwestycji termomodernizacji i udzielenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Uroczyste podsumowanie VI edycji konkursu na „Najaktywniejsze szkolne ko艂o turystyczne” w roku 2005 w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
7 lutego
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego w sprawach organizacji w dniach 7-9 kwietnia 2006 r.:
- mistrzostw Polski LZS w zapasach,
- Wojew贸dzkich Dni Olimpijczyka,
- V Igrzysk LZS Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-02-09 13:09:48
Data ostatniej modyfikacji : 2006-02-09 13:12:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2957

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.02.2006 12:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11808056