logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXXI SESJI RADY POWIATU

NA DZIE艃 08 LUTEGO 2006 ROKU godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXXI SESJI RADY POWIATU
NA DZIE艃 08 LUTEGO 2006 ROKU
godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
ul. Lipia艅ska 4 w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad XXX sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Realizacja Programu Aktywizacji Obszar贸w Wiejskich;
 Informacj臋 przedstawia dyr. Wojew贸dzkiego Biura Wdra偶ania Program贸w Ryszard Mr贸z.

7. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa. Informacje przedstawiaj膮:
 Komendant Powiatowej Policji,
 Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej,
 Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
 Prokuratura Rejonowa,
 Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego.

 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2005;
 Opinia sta艂ych komisji Rady,
 Dyskusja,
 Przyj臋cie informacji.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013;
 Opinia sta艂ych komisji Rady,
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.
10. Uchwalenie planu pracy sta艂ych komisji Rady Powia-tu;
 Dyskusja,
 Podj臋cie uchwa艂y.

11. Informacja dyrektor贸w Szpitala Powiatowego oraz Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach o sytu-acji jednostek.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

14. Zamkni臋cie obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-26 07:41:47
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-26 07:41:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2321licznik odwiedzin: 12473810