logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.PROTOK脫艁 NR 1/2006
z dnia 11 stycznia 2006 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt umowy por臋czenia zobowi膮za艅 Szpitala Powiatowego Pyrzycach wobec Geotermii Pyrzyce Sp. z o. o. Zawarcie umowy warunkuje dalsze dostarczanie Szpitalowi energii cieplnej. Zobowi膮zuje jednak do sp艂aty powsta艂ego d艂ugu do ko艅ca roku 2006 oraz bie偶膮cego regulowania nale偶no艣ci za dostarczan膮 energi臋. W 搂 3 pkt 3 projektu zapisano por臋czenie za przysz艂e zobowi膮zania Szpitala. Na taki zapis Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody. Piotr Rybkowski wyrazi艂 obawy o mo偶liwo艣ci wywi膮zania si臋 Szpitala z przyj臋tych zobowi膮za艅, a w szczeg贸lno艣ci sp艂aty powsta艂ego d艂ugu. W celu nale偶ytego wykonania umowy Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Szpitala do przedstawienia planu finansowego okre艣laj膮cego wielko艣膰 i 藕r贸d艂a 艣rodk贸w przeznaczonych na sp艂at臋 d艂ugu oraz bie偶膮ce op艂aty za energi臋. Zarz膮d zatwierdzi艂 projekt z wy艂膮czeniem 搂 3 pkt 3, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Jednak podpisanie umowy por臋czenia b臋dzie mo偶liwe dopiero po uchwaleniu bud偶etu powiatu na rok 2006.
Starosta przedstawi艂 dwie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Na podstawie tych uchwa艂 do Zak艂adu kieruje si臋 Alfreda Winiarskiego, Eugeniusza Flaczy艅skiego, Felicj臋 Boczek, Jerzego Wi艣niewskiego, Kazimier臋 Banasik, W艂adys艂awa Szymanka, Helen臋 Klaczkowsk膮, Henryka Lisa, Janin臋 Babiarz, Stefana Szyma艅skiego, Leokadi臋 Berdzik, Katarzyn臋 M艂ynek, Stefani臋 Taran, Franciszka 艁ukaszuka, Aleksandra Artiemjewa, W艂adys艂awa Tobera, Krystyn臋 Smoli艅sk膮 i Stefana Jakubowskiego. Zarz膮du podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e s膮 to ostatnie uchwa艂y w tej sprawie i 偶e kolejne osoby b臋d膮 kierowane do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na podstawie decyzji administracyjnej.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek Zak艂adu Rob贸t Drogowych „Remdr贸g” o nie naliczanie kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy. Umowa dotyczy艂a wykonania przebudowy drogi powiatowej Pyrzyce-Rzepnowo wraz z ulic膮 R贸wn膮. Wykonawca z powodu trudnej sytuacji finansowej nie m贸g艂 zakupi膰 niezb臋dnych materia艂贸w. Spowodowa艂o to przekroczenie terminu realizacji o ponad miesi膮c. Naliczenie kar zwi臋kszy艂oby straty zwi膮zane z przekroczeniem planowanych koszt贸w zadania. Bior膮c pod uwag臋 bardzo dobr膮 wcze艣niejsz膮 wsp贸艂prac臋 z firm膮 „Remdr贸g” i wynik艂e z niej korzy艣ci dla powiatu Zarz膮du wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie kar umownych, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013. Zarz膮du przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Plan rozwoju stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y zosta艂 przekazany radnym, aby mogli si臋 z nim zapozna膰 i wnie艣膰 swoje uwagi. Wiele spostrze偶e艅 przekaza艂 Piotr Rybkowski. Po zebraniu wszystkich uwag Plan zostanie poprawiony i uaktualniony. Ostateczna wersja b臋dzie przedstawiona Radzie Powiatu.

Ad. 5.

Robert Betyna poprosi艂 o wyja艣nienie okoliczno艣ci nieprzed艂u偶enia umowy o prac臋 pracownicy Domu Pomocy Spo艂ecznej. Pani Suswa艂 by艂a tam zatrudniona na czas okre艣lony. Uzyska艂a zapewnienie, 偶e umowa z ni膮 zostanie przed艂u偶ona. Niestety tak si臋 nie sta艂o. Starosta obieca艂 sprawdzi膰 co by艂o powodem takiej decyzji.
Halina Korzeniewicz zwr贸ci艂a uwag臋 na bardzo z艂y stan zimowego utrzymania ulic w Lipianach. Starosta wyja艣ni艂, 偶e rzeczywi艣cie wykonawca nie wywi膮zuje si臋 ze swoich obowi膮zk贸w. W艂a艣nie trwa procedura przetargowa na wyb贸r wykonawcy tego zadania i po rozstrzygni臋ciu przetargu sytuacja z pewno艣ci膮 si臋 poprawi.
Wicestarosta zaproponowa艂 podj臋cie dzia艂a艅 w celu uregulowania kategoryzacji dr贸g. Urz膮d Wojew贸dzki wymaga udokumentowania kategorii dr贸g w zwi膮zku z wyp艂acaniem odszkodowa艅 dla by艂ych w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi publiczne. Nale偶a艂oby przygotowa膰 projekt uchwa艂y okre艣laj膮cy w jasny spos贸b drogi powiatowe i powinny to by膰 tylko drogi poza granicami miast.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................
Pyrzyce, dnia 11 stycznia 2006 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-16 13:57:22
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-16 13:57:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2631licznik odwiedzin: 11807854