logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
UCHWA艁A NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

UCHWA艁A NR XXX/186/05
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.


W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792, Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1800, oraz 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074 oraz 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, oraz z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362 i Nr 164 poz. 1366) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2005r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:
1. Rehabilitacja zawodowa – 8.115 z艂. z przeznaczeniem na finansowanie:
a) zobowi膮za艅 dotycz膮cych zwrotu koszt贸w wynagrodze艅 i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne - 5.472 z艂.
b) finansowanie koszt贸w szkolenia i przekwalifikowania zawodowego os贸b niepe艂nosprawnych - 2.643 z艂.
2. Rehabilitacja spo艂eczna – 668.874 z艂 z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej – 369.732 z艂;
b) dofinansowanie koszt贸w zwi膮zanych ze zwi臋kszeniem liczby uczestnik贸w wtz – 61.178 z艂;
c) dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych, - 58.523 z艂;
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋 i technicznych, w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych, - 112.065 z艂;
e) d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w – 60.176 z艂;
f) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych – 7.200 z艂.
搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-06 08:01:32
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-06 08:01:32
Liczba wy艣wietle艅 : 2325licznik odwiedzin: 11845742