logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XXX/179/05
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w PyrzycachNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz.. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1152, nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zatwierdza si臋 zmian臋 Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wprowadzon膮 uchwa艂膮 Nr 9/12 z dnia 7 grudnia 2005 r. Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy tym Szpitalu w sprawie zmiany za艂膮cznika Nr 1 do Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-06 07:58:04
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-06 07:58:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2288licznik odwiedzin: 11811292