logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie odrzucenia wezwa艅 do usuni臋cia naruszenia prawa.


Uchwa艂a Nr XXX/178/05
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie odrzucenia wezwa艅 do usuni臋cia naruszenia prawa.

Na postawie art. 87 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: 2002 r.- Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; 2003 r.- Dz. U. Nr 162, poz.1568; ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Odrzuca si臋 wezwania:
1. Tip-Inwestycje, 87-100 Toru艅, ul. Willowa 11;
2. Kancelarii Radc贸w Prawnych M.W.Trade radca prawny Magdalena Krupska, ul. Legnicka 46a, 53-674 Wroc艂aw dzia艂aj膮cej w imieniu:
a) Aventis Pharma Sp贸艂ka z o.o. ul. Daniszewska 10, 03-230 Warszawa,
b) Sanofi-Synthelabo Sp贸艂ka z o.o. ul. Domaniewska 41, 08-672 Warszawa,
do usuni臋cia naruszenia prawa dotycz膮cego uchwa艂y Nr XXVII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. o przed艂u偶eniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach do dnia 31.12.2006 r.,w zwi膮zku z trwaj膮cymi procesami s膮dowymi odszkodowawczymi /odzyskanie nale偶no艣ci z tytu艂u wykonanych nadlimitowych us艂ug medycznych oraz tzw. ustawy „203”/, kt贸re daj膮 szans臋 na uzyskanie 艣rodk贸w pozwalaj膮cych na zaspokojenie wierzycieli. Stron膮 w tych procesach jest SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji. Przed艂u偶enie terminu likwidacji le偶y nie tylko w interesie lokalnej spo艂eczno艣ci, ale g艂贸wnie w interesie wierzycieli i w zwi膮zku z tym ich interes prawny nie zosta艂 naruszony.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-06 07:57:41
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-06 07:57:41
Liczba wy艣wietle艅 : 2388licznik odwiedzin: 11838515